Borsamatik

Günün önemli şirket haberleri

Ziraat Yatırım tarafından hazırlanan günün önemli şirket haberleri...

Haberi Paylaş

Kapat

Hata mesajı

Ziraat Yatırım’ın hazırladığı günün önemli şirket haberleri şöyle:

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "EKLE", Nötr): Borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, azami 2 milyar TL nominal değerli ihraç tavanı limit alımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmıştır.

Park Elektrik Üretim Madencilik (PRKME, Nötr): Park Elektrik, CTC Enerji Madencilik ile 3 yıl başlangıç süreli rödovans sözleşmesi imzaladı. KAP'a yapılan duyuru aşağıdaki gibidir:

"Şirket, hukuku uhdesinde kalmak kaydıyla, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde IV grup işletme ruhsatı sahibi bulunduğu Gaziantep İli, Islahiye İlçesi'nde bulunan 78173 sicil No'lu işletme ruhsatlı boksit sahası ile ilgili olarak; işletmeci CTC Enerji Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ile 3 yıl başlangıç süreli rödovans sözleşmesi imzalamıştır. Rödovans sözleşmesi 3. yılın sonunda tarafların karşılıklı anlaşması durumunda uzatılabilecektir.

Boksit sahasından üretilecek beher ton maden başına Şirkete 2,70 ABD Doları rödovans bedeli ödenecek olup, ödenecek tutar taahhüt edilen asgari üretim tutarından düşük olamayacaktır. İşletmeci, birinci rödovans yılı için asgari 200.000 ton boksit üretimi taahhüt etmekte olup mevzuatın gerekli gördüğü izinlerin alınması kaydıyla, asgari üretim taahhüdü ikinci yıl için 600.000 ton ve üçüncü yıl için ise 1.000.000 ton olarak revize edilebilecektir.

İlave olarak, işletmecinin ekonomik olarak uygun görmesi ve Şirket tarafından üretilmesi uygun bulunan boksit dışındaki madenlerin sahadan üretimi halinde de yıllık tonaj taahhüdü olmaksızın bu madenlerin taraflarca tespit edilecek rayiç satış fiyatlarının ton başına %10'u rödovans bedeli olarak Şirkete ödenecektir."

Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri "AL", Nötr): THY ve Hava İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. THY'den yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında bugün imzalanan üç yıl süreli anlaşma çerçevesinde personel maaşlarına 2019'un birinci altı ayı için enflasyon artı %2, ikinci altı ayı için enflasyon artı %1,5 zam yapılmasına karar verildi. Anlaşma kapsamında 2020'nin ilk altı ayı için enflasyon artı %2, ikinci altı ayı için enflasyon artı %1,5, 2021'in ilk ve ikinci dönemleri için ise enflasyon art %1 oranında zam yapılacak. Ayrıca, seyyanen net 5,000 TL tutarında da ödeme yapılmasına karar verildi.

YORUM EKLE

Adınız, Soyadınız Mesajınız
Yorum Ekle

Bizi Takip Edin

Facebook Twitter G+ Linkedin