9 şirketin ikinci çeyrek performansları

Ziraat Yatırım tarafından günlük olarak hazırlanan günün önemli şirket haberleri yayımlandı. Borsada işlem gören şirketlerden yer alan haberlerde 9 şirketin ikinci çeyrek sonuçları yer aldı.

Abone ol
Abone ol

Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Pozitif): Anadolu Efes'in 2020 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 351,9mn TL ile piyasanın kar beklentisi olan 317mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin 2Ç2019 ana ortaklık net dönem karı 429,7mn TL idi. Satış gelirleri 2Ç2020'de 2Ç2019'a göre %0,6 oranında azalan şirketin brüt karı %2,1 oranında azalarak 2.722mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %4,1 oranında gerileyerek 1.689mn TL okurken, diğer faaliyetlerden 4,9mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece şirketin faaliyet karı 1.028mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK ise %8,5 yükselişle 1.495mn TL seviyesinde gerçekleşirken, FAVÖK marjı 1,77 puan artışla %21,1'e yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 73,2mn TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 14,8mn TL zarar kaydedilmiş olup finansman gideri önceki kar 1.087mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 2. çeyrekte 223,4mn TL gider kaydedilmiştir. 215mn TL'lik vergi gideri sonrasında 648,3mn TL'lik net dönem karı elde edilmiş olup, bu tutarın içerisinde 294,3mn TL'si kontrol gücü olmayan paylara ait kar olduğu için ana ortaklık payına düşen net dönem karı 351,9mn TL olmuştur.

2. çeyrek karıyla birlikte 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi net dönem karı 268,4mn TL'yi göstermiştir. 2019'un ilk 6 ayındaki net dönem karı 252,9mn TL idi.

Şirket Bira Grubu hacimleri için daha önce paylaştığı yıllık bazda düşük-çift haneli düşüş beklentisini orta-tek haneli düşüş olarak revize etmiştir. Şirket ayrıca, operasyonel giderler ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin aldığı tedbirlerin operasyonel sonuçları desteklediğini bildirmiştir. Tasarrufların ve uygulanan programların sonucu olarak yatırım harcamalarının nominal bazda 2019'un altında gerçekleşmesini ve yatırım harcamalarının net satış gelirlerine oranının yine geçen yılın altında kalmasını beklediğini de eklemiştir.

Aygaz (AYGAZ, Sınırlı Pozitif): Aygaz'ın 2020 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 40,6mn TL ile hem piyasa beklentisi olan 79mn TL'nin, hem de bizim beklentimiz olan 114mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, Tüpraş'ın beklentimizin aksine net dönem zararı kaydetmesinin etkisiyle özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirlerin beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur.  Şirketin ikinci çeyrek satış gelirleri, satış miktarındaki %3,1'lik düşüş ve LPG fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle, bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,2 oranında azalarak 1.944,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise ilk çeyreğe göre yükselen LPG fiyatlarına bağlı stok karı yazılması ve güçlü tüplügaz satışlarının etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,4 oranında artarak 223,2mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı da 2Ç2019'daki %6,9'dan %11,5 seviyesine yükselmiştir. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %9,3 oranında gerilerken, diğer faaliyetlerden 0,6mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece Şirket'in faaliyet karı %56,5 oranında artarak 84,5mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü de aynı dönemde %85 oranında artarak 130mn TL'ye ulaşırken, FAVAÖ marjı da %2,5'ten %6,7'ye yükselmiştir. Diğer taraftan, iştiraklerin 2Ç2019'daki 111,9mn TL'lik pozitif etkisi 2Ç2020'de Tüpraş'ın zarar açıklaması kaynaklı 8,2mn TL'ye gerilemiştir. Finansman giderleri ise 48,2mn TL'den 43,2mn TL'ye gerilerken, vergi gideri ise 458bin TL'den 9,4mn TL'ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %66,4 oranında azalarak 40,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamına karşın, ilk çeyrekteki yüksek zarar rakamının etkisiyle Şirket'in Ocak- Haziran dönemi 185,6mn TL net dönem zararı oluşmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 130,8mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

Aygaz 2020 yılı beklentilerinde otogaz satış miktarını, Kovin-19 sürecinde kısıtlamaların kalkması ile oluşan pazar şartları çerçevesinde 590-630 bin tondan 660-700bin tona yukarı yönlü güncellemiştir. Şirket 285-300 bin ton aralığında olan tüplügaz satış beklentisi ile %41,5-43,5 tüplügaz pazar payı ve  %21,4-%22,6 aralığındaki otogaz pazar payı beklentisini ise aynen korumuştur.

Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Nötr): Şirketin 2020 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 106,1mn TL ile bizim beklentimiz olan 113mn TL'nin paralelinde, piyasanın zarar beklentisi olan 71mn TL'nin ise biraz üzerinde gerçekleşmiştir.

Satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %6,2 oranında artan Şirket'in satış maliyeti ise %12,1 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt karı %32,4 oranında azalışla 149mn TL olmuştur. Brüt kar marjı 4,9 puan azalışla %8,6'yı göstermiştir. Operasyonel giderler %15,6 artışla 27,7mn TL'ye yükselmiştir. 119,7mn TL'lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet karı %99,1 azalışla 1,5mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında 132,6mn TL gider kaydeden Şirketin vergi öncesi zararı 131,1mn TL'ye ulaşmıştır. 25mn TL'lik vergi geliri yazan şirketin net dönem zararı 106,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

2. çeyrek zararıyla birlikte ilk 6 aylık dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 267,8mn TL olmuştur. 2019'un aynı dönemindeki net dönem karı 170,2mn TL idi.

Karel Elektronik (KAREL, Nötr): Şirket'in 2Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı 22,8mn TL gerçekleşerek yıllık %38 oranında gerilemiştir. Net karjı da 510 baz puan azalarak %12,1 olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri yıllık olarak %11,9 oranında azalarak yılın ikinci çeyreğinde 189,2mn TL olmuştur. Diğer yandan, brüt kar ise %26,6 oranında düşerek 2Ç2020'de 52,3mn TL'ye gerilerken, brüt kar marjı %27,6 olmuştur. Bir önceki yılın ikinci çeyreğindeki brüt kar marjı %33,2 idi.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,4 oranında düşerek 29,2mn TL olarak gerçekleşmiştir.
 
Özak GYO (OZKGY, Sınırlı Pozitif): Şirket 2Ç2020'de 45,2mn TL  konsolide ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 10,3mn TL zarar açıklanmıştı. Şirket'in satış gelirleri 179,8mn TL (2Ç2019: 60,8mn TL)  gerçekleşmiştir. Bu gelirin 167,5mn TL'si konut satışlarından elde edilmiştir. Diğer yandan, brüt kar 63,2mn TL gerçekleşirken (2Ç2019: 27,5mn TL) brüt kar marjı %35,1 olmuştur. Şirket'in net finansman gideri ise yıllık 20,9mn TL azalarak 19,1mn TL'ye gerilemiştir.
 
İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılın Ocak - Haziran konsolide ana ortaklık net dönem karı 123,8mn TL'ye yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 33,9mn TL konsolide ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti.

Pegasus (PGSUS, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2Ç2020'deki ana ortaklık net dönem zararı 927,1mn TL (119,8mn EUR) olmuştur. Piyasa beklentisi Şirket'in 2. çeyrekte 779mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklaması yönündeydi. Şirket'in satış gelirleri, 2Ç2020'de yıllık %94,2 oranında azalarak 151,3mn TL'ye gerilerken, brüt zarar 533,5mn TL'yi göstermiştir. 2Ç2019'daki brüt kar 556,9mn TL idi. 66,7mn TL'lik operasyonel giderler ve 236,9mn TL'lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet zararı 837,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2019'daki faaliyet karı 405mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden gelir yazılmazken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 3,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Şirket 2. çeyrekte 36,6mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Şirket 2019'un aynı döneminde 63,4mn TL net finansman gideri kaydetmişti. 57,1mn TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 927,1mn TL olmuştur.

2. çeyrek zararıyla birlikte 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 1.329mn TL'yi göstermiştir. 2019'un ilk 6 ayındaki net dönem karı 110,5mn TL idi.

Pegasus Kovid-19 salgını nedeniyle ilan edilmiş olan uçuş kısıtlamaları paralelinde ileriye dönük trafik ve mali performansa ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ve bu nedenle 2020 yılına ilişkin beklentilerini henüz paylaşamadıklarını bildirmiştir.

Tüpraş (TUPRS, Sınırlı Pozitif): Tüpraş'ın 2Ç2020 ana ortaklık net dönem zararı 184,8mn TL ile piyasa beklentisi olan ortalama 96mn TL net dönem zararının üzerinde gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz ise Şirket'in 142mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedeceği yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada, operasyonel karlılığın beklentimizden iyi gelmesine karşın (FAVÖK beklentimiz 330mn TL - gerçekleşen 501,6mn TL), vergi gelirinin beklentimizden düşük gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Tüpraş'ın satış gelirleri 2Ç2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %25,7 oranında gerilemenin ve kurlardaki artışa karşın dolar bazında petrol fiyatlarının çok düşük seviyelerde olmasının etkisiyle %61,3 oranında azalarak 9,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Düşük kapasite kullanımı ve Kovid-19 salgını nedeniyle azalan talebe bağlı oluşan düşük marjların etkisiyle brüt kar %46,7 oranında azalarak 889,5mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan brüt kar marjı da 2Ç2019'daki %7'den %9,6'ya yükselmiştir (1Ç2020'de 2.016mn TL stok zararı nedeniyle 909,1mn TL brüt zarar kaydedilmişti, 2Ç2020'den sadece 8mn TL stok zararı). Akdeniz rafineri marjı ikinci çeyrekte negatif -0,57$/varil olarak (1Ç2020 1,78$/varil, 2Ç2019'da 1,74$/varil) gerçekleşmiştir. Tüpraş'ın net rafineri marjı da 2Ç2019'daki 2,84$/varilden, dizel, jet yakıtı ve benzin marjlarında düşüşlerin etkisiyle 2Ç2020'de 0,94$/varile (1Ç2020'de 1,15$/varil) gerilemiştir. Stoklar Tüpraş'ın net rafineri marjına ikinci çeyrekte önemli bir etki yapmazken (sadece 8mn TL stok zararı), 2Ç2019'da ise 0,4$/varil  (675mn TL toplam) olumlu etki yapmıştı (1Ç2020 2,7$/varil negatif etki). Operasyonel giderler aynı dönemde %23,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 2Ç2020'de kur kaynaklı 91,6mn TL gider kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da sadece 278,3mn TL faaliyet karı elde edilmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,9 oranında azalarak 501,6mn TL'ye gerilemiştir. (1Ç2020'de 1.349mn TL Faiz Amortisman Vergi Öncesi Zarar kaydedilmişti). İkinci çeyrekte iştiraklerden 57,6mn TL gider kaydedilirken, finansman tarafında ise net finansman giderleri 795,7mn TL'den 550,3mn TL'ye gerilemiştir. Tüm bunların etkisiyle şirket ikinci çeyrekte 329,2mn TL vergi öncesi net dönem zararı kaydetmiştir. 166,9mn TL'lik vergi geliri katkısıyla ana ortaklık net dönem zararı 184,8mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 2.450mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 495,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Tüpraş, 2. çeyrek sonrası beklentilerini aynen korumuştur. Şirket, Nisan ayı sonunda, Kovid-19 salgını sonrası 2020 yılı beklentilerini, haziran ayından itibaren Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmaya başlayacağı ve ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceği varsayımıyla, revize etmişti. Buna göre Tüpraş 2020 yılı için Akdeniz net rafineri marjını 1,0-2,0$/varil, kendi net rafineri marjını da 3,0-4,0$/varil olarak beklemektedir. Şirket'in 2020 yılı yatırım harcaması beklentisi 125mn dolar iken, 2020 yılı üretim miktarını beklentisi yaklaşık 24 milyon ton, satış hedefini de 25mn tondur.

Türk Telekom (TTKOM, Pozitif): Türk Telekom'un 2. çeyrek net dönem karı 980,5mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 799mn TL, bizim beklentimiz ise 816mn TL idi. Türk Telekom'un 2Ç2020 satış gelirleri %21 artışla 6.969mn TL'ye yükselirken, brüt kar %17,5 artarak 3.222mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,4 puan azalışla %46,2'yi göstermiştir. Türk Telekom toplam abone sayısı, 2Ç2020'de 48,7 milyona ulaşmıştır. Operasyonel giderler %5,8 artmış ve 1.323mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 2. çeyrekte 45mn TL gider yazılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %23,3 artarak 1.854mn TL'yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 0,5 puan artışla %26,6'ya yükselmiştir. Türk Telekom'un FAVÖK'ü 2Ç2019'daki 2.681mn TL'den 2Ç2020'de 3.237mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı 0,1 puan azalışla %46,4'ü göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 72,7mn TL olurken, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 65mn TL'yi göstermiştir. Türk Telekom'un finansman öncesi faaliyet karı 1.861mn TL ile 2Ç2019'un %24,4 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 630,8mn TL'lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 2Ç2019'da 984,5mn TL'lik finansman gideri kaydetmişti. Şirketin vergi öncesi karı 1.231mn TL olurken 250,2mn TL'lik vergi giderine bağlı olarak net dönem karı 980,5mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki vergi öncesi kar 511,3mn TL, net dönem karı ise 434,8mn TL idi.

2. çeyrek karıyla birlikte 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi net dönem karı 1.641mn TL'yi göstermiştir. 2019'un ilk 6 ayındaki net dönem karı 744,8mn TL idi.

Şirket 2020 yılı öngörülerini koruduğunu açıklamıştır. Şirketin gelir artışı öngörüsü %13 olup FAVÖK beklentisi 12,4-12,6 milyar TL aralığındadır. Yatırım harcamaları beklentisi ise 6,4 milyar TL seviyesindedir.
 
Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Şirket ikinci çeyrekte 5,9mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 53,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,6 oranında artmış ve 1.768mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %1,2 oranında artmış ve brüt kar %2,9 oranında artarak 378,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler aynı dönemde %11,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 54,7mn TL gelir kaydedilmiş ve böylece şirketin esas faaliyet karı %10,3'lük artışla 366,2mn TL'ye yükselmiştir. Yatırımlardan 8,3mn TL gelir elde eden şirket, finansman tarafında 392,5mn TL gider kaydetmiştir. Böylece vergi öncesi zarar 21,4mn TL olurken, 19,7mn TL'lik vergi geliri sonrası şirketin 2. çeyrekte ana ortaklığa düşen net dönem karı 5,9mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 39,9mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 18,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorumlar