AL tavsiyesi verdi, model portföyüne aldı

Deniz Yatırım, Kontrolmatik Teknoloji hedef fiyatını 245,80 TL, tavsiyesini "al" olarak başlatarak araştırma kapsamına dahil etti

Abone ol
Abone ol Haberi dinle

Deniz Yatırım, Kontrolmatik Teknoloji hedef fiyatını 245,80 TL, tavsiyesini "al" olarak başlatarak araştırma kapsamına dahil etti.

Raporda yer alan detaylar şöyle:

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR TI) hissesini 245,80 TL (12-ay) hedef fiyat ve AL önerisi ile Araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz.

Hedef fiyatımız %54 getiri potansiyeline işaret ediyor. Kontrolmatik'i i) sektördeki güçlü konumu ii) yeni yatırımları iii) güçlü büyümesi iv) daha yüksek karlılıkla faaliyet göstereceğine dair beklentimiz v) Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermesi vi) döviz bazlı gelir yapısı dolayısıyla beğeniyoruz.

SEKTÖRDE ÖNEMLİ OYUNCU KONUMUNDA

Kontrolmatik, 2008 yılında İstanbul’da mühendislik ve otomasyon şirketi olarak kurulmuş olup, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı, proses endüstrisi, petrol & doğal gaz, akıllı tarım & gübre sektöründe, tesis tasarımı, elektrifikasyon, kontrol sistemleri, nesnelerin interneti ve inşaat işleri gibi stratejik çözümler sunmaktadır. Şirket, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 28 ülkede 300'den fazla projeyi başarıyla tamamlamış olup 8 ülkede ofisi bulunmaktadır.

Mevcut faaliyet alanında büyüme devam ederken, yeni yatırımlar kademeli bir şekilde devreye giriyor. Türkiye enerji tüketiminin önümüzdeki yıllarda büyümeye devam etmesi beklenirken, Kontrolmatik’in hedeflediği Orta Doğu ve Afrika bölgesinde de elektrik tüketimindeki artışın süreceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, devam eden enerji yatırımlarının Kontrolmatik’in sistem entegrasyonu işkolundaki büyümenin sürdürülebilirliği açısından destekleyici olduğunu düşünüyoruz.

Şirket’in bir diğer yatırımı olan lityum-iyon (Li-Ion) bataryada ise küresel talep güçlü bir şekilde devam ediyor. Ayrıca, son dönemde ortaya çıkan enerji arzı krizi ve artan jeopolitik riskler, enerji konusunun tüm ülkeler için önemini bir kez daha ortaya koymuş ve enerji depolama yatırımlarını gündeme getirmiştir. Kontrolmatik’in %100 iştiraki Progresiva Enerji’nin 2024 yılı sonuna kadar 1.000 MWh depolama kapasitesi ile tam kapasite olarak faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu noktada, hem stratejik önemi hem de Şirket’e katacağı değer açılarından söz konusu yatırımı oldukça olumlu buluyoruz. Şirket bünyesinde bir marka olan ve IoT teknolojileri konusunda faaliyet gösteren Controlix’in de 2022 yılından itibaren artan bir şekilde katkı sağlamasını bekliyoruz.

Güçlü büyüme trendinin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Kontrolmatik, 2021’de %204 gelir, %325 FAVÖK ve %445 net kar büyümesi elde ederken, Şirket’in 2022’de %203 satış geliri, %283 FAVÖK ve %133 net kar büyümesi kaydetmesini bekliyoruz.

Karlılığın kademeli bir şekilde iyileşmesini bekliyoruz. Kontrolmatik, son 3 yıllık dönemde ortalama %23,9 brüt kar ve %15,6 FAVÖK marjı ile faaliyet göstermiştir. Sistem entegrasyonu işkoluna kıyasla karlılığı görece yüksek olan batarya ve IoT işkollarının katkılarının artmasıyla önümüzdeki dönemde konsolide karlılığın da kademeli bir şekilde iyileşeceğini tahmin ediyoruz.

■ Ar-Ge çalışmaları sonucunda yeni ürünler gündeme gelebilir. Kontrolmatik, 2016 yılında Ar-Ge departmanını kurmuştur. Ar-Ge departmanının kurulmasıyla IoT ve lityum-iyon batarya çalışmalarına başlayan Kontrolmatik, yenilenebilir enerji sistemi, robotik sistemler ve uzay teknolojileri konularında da çalışmalarını sürdürmektedir. Şirket’in çalışmalarını yürüttüğü bu alanlardan elde edeceği nakit akışları henüz değerlememize dahil olmamakla birlikte uzun vadede Şirket’e değer katma potansiyeli açısından olumlu değerlendiriyoruz.

Döviz bazlı gelir yapısı. 1Ç22 verilerine göre Şirket’in son 12 aylık gelirinin %79’u yurt dışı satışlarından elde edilirken, bakiye siparişler ve imza aşamasındaki projelerin de %90'ından fazlası USD ve EUR bazındadır.

Sektörde önemli oyuncu konumunda. Kontrolmatik, 2008 yılında İstanbul’da mühendislik ve otomasyon şirketi olarak kurulmuş olup, Mühendislik-Tedarik-İnşaat (EPC) operasyonlarından nakit akışı yaratan dikey ve yatay entegre bir teknoloji firmasıdır.

Şirket, enerji üretimi, proses endüstrisi, petrol & doğal gaz, yiyecek & içecek, akıllı tarım & gübre sanayi, ulaşım, enerji iletim ve dağıtım sektörlerinde, tesis tasarımı, elektrifikasyon, mekanik, enstrümantasyon, kontrol sistemleri, nesnelerin interneti ve inşaat işleri gibi stratejik çözümler sunmaktadır. Şirket, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 28 ülkede 300'den fazla projeyi başarıyla tamamlamış olup 8 ülkede ofisi bulunmaktadır.

Çalışanların yaklaşık %60'ı mühendislerden oluşmaktadır. Ayrıca, Kontrolmatik, Control Engineering Dergisi’nde 2021 yılında yayımlanan listede Dünyanın En Büyük 28. Sistem Entegratörü seçilmiş olup, sektörün en prestijli listesinde yer alan en genç şirketlerden biri haline gelmiştir. Kontrolmatik GE, ABB, Fortinet, OSIsoft, Cisco, Commvault, IXSEP, Espindesa ve daha birçok firma ile de ortaklık anlaşmaları imzalamıştır. Backlog (bakiye sipariş) büyüklüğü yaklaşık 2,1 milyar TL (140-150 milyon USD), imza aşamasındaki projeleri yaklaşık 0,6 milyar TL (40-45 milyon USD) seviyesinde yer alırken, projelerin %90'ından fazlası USD ve EUR bazındadır. Teklif verilen ihalelerin olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda,
yeni ihale alımlarının devam edeceğini ve backlog tutarının 3 milyar TL seviyesini geçebileceğini tahmin ediyoruz.

Mevcut faaliyet alanında büyüme devam ederken, yeni yatırımlar kademeli bir şekilde devreye giriyor. Son 10 yılda %4-5 yıllık bileşik büyüme oranı (YBBO) yakalayan Türkiye enerji tüketiminin önümüzdeki yıllarda da benzer şekilde büyümeye devam etmesi beklenirken, kurulu kapasitenin artırılmasına yönelik yatırımların da sürmesi öngörülmektedir. Yurt içindeki yatırım iştahına ek olarak Kontrolmatik’in hedeflediği Orta Doğu ve Afrika bölgesinde de elektrik tüketimindeki artışın devam edeceği tahmin edilmektedir.

Bu çerçevede, devam eden enerji yatırımlarının Kontrolmatik’in sistem entegrasyonu işkolundaki büyümenin sürdürülebilirliği açısından destekleyici olduğunu düşünüyoruz.

Şirket’in bir diğer yatırımı ve faaliyet göstereceği segment olan lityum-iyon (Li-Ion) bataryada ise küresel talep güçlü bir şekilde devam ediyor. Küresel Li-Ion batarya satışlarının 2028 yılına kadar yıllık %23 YBBO ile 140 milyar USD rakamına ulaşması öngörülmektedir. Yurt içinde de Li-Ion batarya talebi artarken, Türkiye’nin ithalatı 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla %103 ve %15 artış göstererek 305 milyon USD’ye ulaştı. Bu gelişmeler çerçevesinde, batarya yatırımını hem ihracat potansiyeli taşıması hem de Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltabilecek olması dolayısıyla önemli buluyoruz.

Son dönemde ortaya çıkan enerji arzı krizine ek olarak artan jeopolitik riskler, enerji konusunun tüm ülkeler için önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Özellikle elektrik tedarikinin sürdürülebilirliği açısından enerji depolama sistemleri oldukça önemli
konumda bulunmaktadır. Sadece Türkiye için değil benzer şekilde dünyada da enerji depolama konusu gündemde bulunmakta olup kapasitenin artırılmasına yönelik yatırımlar devam etmektedir.

Kontrolmatik’in %95 iştiraki Progresiva Enerji’nin 2024 yılı sonuna kadar 1.000 MWh depolama kapasitesi ile tam kapasite olarak faaliyete geçecek ve öncelikle rüzgar ve güneş üreticileri olmak üzere yenilenebilir enerji sektörünün arz güvenliğini sağlayacak. Progresiva, tam kapasite çalıştığı zaman tek başına Trakya ve İstanbul bölgesinin kurulu kapasitesinin yaklaşık %15, ilgili bölgelerin yenilenebilir enerji kapasitesinin de yaklaşık %25’ini depolayabilecektir. Bu noktada, hem stratejik önemi hem de Şirket’e katacağı değer açılarından söz konusu yatırımı Kontrolmatik açısından oldukça olumlu buluyoruz.

Güçlü büyüme trendinin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Kontrolmatik, 2021 yılında %204 satış geliri, %325 FAVÖK ve %445 net kar büyümesi elde ederken, 2018-2021 döneminde benzer kalemler için sırasıyla %118, %151 ve %352 YBBO yakalamıştır.

Beklentimiz, Şirket’in 2022 yılı özelinde %203 satış geliri, %283 FAVÖK ve %133 net kar büyümesi elde etmesi, 2021-2024 yılları arasında da batarya ve IoT işkollarının katkılarının artmasıyla benzer kalemler için sırasıyla %127, %150 ve %97 YBBO kaydetmesi yönünde.

Karlılığın kademeli bir şekilde iyileşmesini bekliyoruz. Kontrolmatik, son 3 yıllık dönemde ortalama %23,9 brüt kar marjı ve %15,6 FAVÖK marjı ile faaliyet göstermiştir. Sistem entegrasyonu işkoluna kıyasla karlılığı görece yüksek olan batarya ve IoT işkollarının
katkılarının artmasıyla önümüzdeki dönemde konsolide karlılığın da kademeli bir şekilde iyileşeceğini tahmin ediyoruz. Önümüzdeki 3 yıla ilişkin ortalama FAVÖK marjı beklentimiz %24,6 seviyesinde bulunuyor.

Ar-Ge çalışmaları sonucunda yeni ürünler gündeme gelebilir. Kontrolmatik, 2016 yılında Ar-Ge departmanını kurmuş olup mevcut durumda toplam çalışanların yaklaşık %60'ı mühendislerden oluşmaktadır. Ar-Ge departmanının kurulmasıyla IoT ve lityum-iyon batarya çalışmalarına başlayan Kontrolmatik, yenilenebilir enerji sistemi çalışmalarına da devam etmektedir.

Bu kapsamda yüzer güneş enerjisi santrali projelerinde kullanılabilecek yüzer platformlarla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışılan ürünlerin prototip tasarımı, aero-hidrodinamik performans araştırması ve yapısal analizi tamamlanmış olup, ilk prototip, Ankara'daki tesiste yüzdürülmüştür.

Şirket'in Ar-Ge alanındaki ana faaliyet alanlarından bir diğeri de robotik sistemlerdir. Bu kapsamda Şirket, işbirlikçi robotların geliştirilmesi çalışmalarına devam etmektedir. Söz konusu robotların ilk prototipi üretilirken, 2023 yılının ilk yarısında seri üretime geçilecek ve ikinci yarısında ise satışa hazır hale gelecek. Geliştirilen işbirlikçi endüstriyel robotlar, iş bölümünde operatör ile aynı ortamda çalışarak esnek üretim sisteminde önemli bir rol oynayacaktır. Şirket’in bir diğer şirketi olan Plan-S ise 2023 yılının ilk çeyreğinde Bilkent Cyberpark'ta 5.500 metrekarelik kapalı alana sahip, 300 kişi kapasiteli Ar-Ge binasında faaliyet gösterecek ve 1.500 metrekarelik üretim ve entegrasyon tesisi faaliyete geçecek.

Şirket’in çalışmalarını sürdürdüğü bu alanlardan elde edeceği nakit akışları henüz değerlememize dahil olmamakla birlikte uzun vadede Şirket’e değer katma potansiyeli açısından olumlu değerlendiriyoruz.

Escar ile araç kiralamada yeni ortaklık. Kontrolmatik, Escar Filo Kiralama ile elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri konusunda faaliyette bulunmak üzere Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş. ünvanlı bir şirketin 20 milyon TL sermaye ve %50 Escar, %40 Kontrolmatik ortaklığı ile kurulmasına karar vermiş olup ilgili şirketin kuruluşu için gerekli işlemlere başlanmıştır.

Henüz rakamsal detay vermek için erken olmasına karşılık son dönemde hızla yaygınlaşan elektrikli araç kiralama ve paylaşım segmentinin uzun vadede Şirket’in gelirlerine katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.

Döviz bazlı gelir yapısı. 1Ç22 verilerine göre Şirket’in son 12 aylık gelirinin %79’u yurt dışı satışlarından elde edilirken, bakiye siparişler ve imza aşamasındaki projelerin de %90'ından fazlası USD ve EUR bazındadır. Toplam giderler içerisindeki yabancı para payı gelirlere kıyasla daha düşük seviyede bulunmaktadır. Bu çerçevede, Şirket’in operasyonel karlılığı Türk lirasının zayıf seyrettiği dönemlerde olumlu etkilenmektedir.

Güçlü büyüme ile gelecek çarpanlarının cazip seviyelere inmesini bekliyoruz. Son 12 aylık verilere göre 39,0x F/K ve 48,4x FD/FAVÖK çarpanları ile işlem gören Kontrolmatik Teknoloji, 2022 yılı tahminlerimize göre sistem entegrasyonu sektöründeki benzer şirketlerin medyanına kıyasla primle karşımıza çıkarken, güçlü büyümenin devam edeceği varsayımımızla birlikte 2023 yılı tahminlerimize göre F/K ve FD/FAVÖK çarpanları bazında sırasıyla %26 ve %50 iskontolu işlem görmektedir.

Bedelsiz sermaye artırım süreci başladı. Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.06.2022 tarihli toplantısında, Şirket’in 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 38.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle
161.937.500 TL (%425,45 oranında) artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bedelsiz sermaye artırım kararını sermayenin güçlendirilmesi ve yatırımcı algısını olumlu etkileyebilecek olması dolayısıyla önemli görüyoruz.

Nasdaq’ta halka arz hedefi. Kontrolmatik'in bir diğer markası olan Controlix, 25'ten fazla sensöre sahip hem bulut yazılımı hem de donanımına sahip bir Nesnelerin İnterneti (IoT) şirketidir.

Controlix, akıllı şehircilik, akıllı şebekeler, geniş alan endüstriler ve akıllı ulaşım alanlarında 30’dan fazla kullanım alanına hizmet vermektedir. Controlix’in ürettiği kablosuz ve enerji altyapısı gerektirmeyen, uzun ömürlü bataryalara sahip sensör ve modüller ile sıcaklıktan hava kalitesine, seviye tespitinden akıllı sayaç izlemeye birçok farklı parametrenin tek platformdan izlenmesi ve kontrol edilmesine olanak sağlanmaktadır.

Controlix’in 2022 yılı içerisinde ABD’de şirketleşmesi, 2023 yılında 30 milyon USD gelire ulaşması ve Avrupa ve İngiltere’de şubeler açması, 2024 yılında 55 milyon USD gelire ulaşması ve Uzakdoğu’da şube açması, 2025 yılında ise Nasdaq’ta halka arzı hedeflenmektedir.

Hem yeni dünyada gelecek iş modelleri hem de söz konusu işkolunun karlılığının Kontrolmatik’in faaliyet gösterdiği ve/veya göstereceği diğer işkollarına göre daha yüksek olması açısından uzun vadede bahse konu hikayeyi olumlu buluyoruz.

Potansiyel riskler

■ i) yeni ihale alımlarında yavaşlama ve/veya mevcut ihalelerde aksaklıklar/gecikmeler ii) yatırım sürecinde beklenmeyen aksaklıklar/gecikmeler iii) sektöre girebilecek yeni oyuncular iv) ağırlıklı faaliyet gösterdiği enerji sektöründe çıkabilecek olası darboğaz sorunları v) finansal borçlarının yaklaşık %55’inin yabancı para cinsinden olması dolayısıyla küresel para politikaları kaynaklı borçlanma maliyetlerindeki artış değerlememiz açısından başlıca risk unsurları konumunda bulunuyor.

KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI ENERJI ve MUHENDISLIK A.S.
Daha fazla detay için tıklayınız
Alış 150.5
Satış 150.8
Değişim -0.4%
Son Değer 150.7
En yüksek 152.8
En düşük 150.1
Haftalık Değişim -1.1154%
Aylık Değişim 0.5336%
Yıllık Değişim 131.8461%

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorumlar