Büyük şirketler için 'yapılandırma' başlıyor

Türkiye Bankalar Birliği, banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulamasına başlanacağını bildirdi.

Abone ol
Abone ol

Türkiye Bankalar Birliği, banka ve finansal kurumlara kredi borcu  bulunan büyük ölçekli şirketler için “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulamasına başlanacağını bildirdi. 

Açıklamada şöyle denildi:

"Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için “Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulamasına başlanacaktır. Küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklenmektedir.

Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesi amaçlanmaktadır.

Yeniden yapılandırma uygulaması 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32’nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri,  faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde  bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin  olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak  tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine,  üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine, dolayısıyla  ekonomik büyümeye imkân verecektir.

Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu  bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından  yararlanabilecektir. 25 milyon TL’nin altında kredi borcu bulunan  küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY  uygulamasından yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan  borçlular FYY’den yararlanamayacaktır.

FYY sürecine alınabilecek borçlular  en yüksek üç alacaklı  kuruluştan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun  bir başvuru ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve  bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunabilecektir. Çerçeve

Anlaşması’nı imzalayan alacaklı kuruluşlar Türkiye Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edilecektir.

Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak olup durumun korunması sürecinin başlaması halinde, Çerçeve Anlaşmasını imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar borçlu hakkında  yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi  yapamayacak (zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına  yol açacak durumlar hariç olmak üzere), mevcut takiplere devam  edemeyecek, yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara  başvuramayacaktır.

Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu satış günü belirlenmiş  olması, ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne  bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu  işlemler finansal yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecektir. Alacaklı Kuruluşların, Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacaktır."

Yorumlar