Cari açık rakamları belli oldu

Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi

Cari açık rakamları belli oldu

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi. 


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.


Buna göre, geçen yılın ağustos ayında 923 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında  2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 51 milyar 125 milyon dolara geriledi.


2017'nin ağustos ayında 2 milyar 438 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da bu yılın ağustos ayında 5 milyar 109 milyon dolar fazla verdi.


Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre 3 milyar 65 milyon dolar azalarak 1 milyar 284 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon dolar artarak 4 milyar 627 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.


Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2017'nin aynı ayına göre 461 milyon dolar tutarında artarak 3 milyar 693 milyon dolara yükseldi.


Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 67 milyon dolar artarak 675 milyon dolar oldu.


Öte yandan, temmuz ayı cari açık verisi 21 milyar 751 milyon dolardan 1 milyar 778 milyon dolara, 12 aylık cari açık da 54 milyar 560 milyon dolardan 54 milyar 640 milyon dolara revize edildi.


Ayrıca ödemeler dengesi istatistikleri veri setine, Ağustos 2018 yayınından itibaren yeni bir tablo olan "Tablo 7: Cari İşlemler Hesabı, Parasal Olmayan Altın ve Enerji Dış Ticareti" eklendi.Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ağustosta 737 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ağustosta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 737 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Ağustos 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre 60 milyon dolar azalarak 737 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 786 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.
Bu gelişmede, yurt içinde yerleşiklerin yurt dışında yaptığı yatırımlardaki 821 milyon dolarlık artış ile yurt dışı yerleşiklerin yurt içinde yaptığı yatırımlardaki 965 milyon dolarlık azalış etkili oldu.
Portföy yatırımlarının alt kalemleri incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 36 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 666 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Bu dönemde, yurt içi bankaların yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, bankalar 24 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 10 milyar 371 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 284 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, bankalar 2 milyar 210 milyon dolarlık,  genel hükümet 5 milyon dolarlık net geri ödeme yaptı. Diğer sektörler ise 133 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla cari işlemler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

  2017 Ocak-Ağustos2018 Ağustos2018 Ocak-Ağustos     A-CARİ İŞLEMLER HESABI-26.9322.592-30.5791.      İhracat109.11313.079113.4982.      İthalat143.37614.363153.253       Mal Dengesi-34.263-1.284-39.7553.      Hizmet Gelirleri27.8306.60232.4024.      Hizmet Giderleri15.3791.97515.995       Mal ve Hizmet Dengesi-21.8123.343-23.3485.      Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler3.2434723.8816.      Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler10.0391.23311.363       Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-28.6082.582-30.8307.      İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler1.67610251B.SERMAYE HESABI172258C.FİNANS HESABI-29.64814.354-1.9768.      Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.6312342.5459.      Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu7.0239716.97910.      Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-99882193211.      Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu19.238-965-1.28011.1.         Hisse Senetleri3.211-36-1.28111.2.         Borç Senetleri16.027-929112.      Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi1.85310.0909.55412.1.         Merkez Bankası00012.2.         Genel Hükümet-20802612.3.         Bankalar1.71610.3909.15312.4.         Diğer Sektörler345-30037513.      Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5.873-3.2159.30813.1.         Merkez Bankası-1371.00094113.2.         Genel Hükümet-451-5-25213.3.         Bankalar-809-2.1671.44213.4.         Diğer Sektörler7.270-2.0437.177 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları2.733-11.740-28.545D.NET HATA VE NOKSAN-4.1313.66515.135 GENEL DENGE1.3988.07513.410E.REZERV VARLIKLAR-1.398-8.075-13.41014.      Resmi Rezervler-1.398-8.075-13.41015.      Uluslararası Para Fonu Kredileri000
Yorumlar