Dün açıkladılar: 11 şirketin bilançolarına hızlı bakış...

Ziraat Yatırım tarafından günlük olarak hazırlanan günün önemli şirket haberleri yayımlandı. Borsada işlem gören şirketlerden yer alan haberler arasında günün öne çıkan 11 şirket haberi var.

Abone ol
Abone ol

Akbank (AKBNK, Nötr): Akbank'ın 2Ç2020'deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %21,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %24,1 oranında artarak 1.586mn TL'ye yükselmiş ve bizim beklentimiz olan 1.465mn TL ile piyasa beklentisi olan 1.498mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Beklentimizdeki sapmada ticari karın beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

Anadolu Cam (ANACM, Nötr): Anadolu Cam'ın 2Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,6 oranında azalarak 123,3mn TL'ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 116mn TL ana ortaklık karı elde edebileceği yönündeydi. Şirket'in bu çeyrekteki satış gelirleri yıllık %18,8 oranında artarak 1.320mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in 2Ç2020'deki brüt karı da geçen yılın ikinci çeyreğine göre %22,9 oranında artarak 451mn TL'ye yükselirken, brüt kar marjı yıllık 120 baz puan artarak %34,2 olarak gerçekleşmiştir. Net finansman gideri geçen yılın ikinci çeyreğine göre 6,1mn TL azalarak 91,3mn TL'ye düşerken, geçen yılın ikinci çeyreğindeki 75,3mn TL'lik vergi gelirinin ardından bu çeyrekte 32,2mn TL vergi gideri kaydedilmesi net dönem karındaki düşüşte ana etken olmuştur. Şirketin vergi öncesi net dönem karı 2Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %94,6 oranında artış kaydetmiştir.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı yıllık %6,8 oranında gerileyerek 239,3mn TL olmuştur.

Bizim Toptan (BIZIM, Nötr): Şirketin 2020 yılı ikinci çeyrek net dönem karı 7mn TL'lik piyasa beklentisine paralel 7,4mn TL olarak açıklanmıştır. 2Ç2019'da Şirket 6,7mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 2Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,1 oranında artarak 1.328mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise %20,4 oranında artarak 1.192mn TL'ye yükselmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar 2Ç2019'a göre %1,3 oranında artarak 136mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler 2019'un 2.çeyreğine göre %21,9 oranında artmış ve 98,3mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 18mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece esas faaliyet karı 19,7mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 11,6mn TL gelir yazılırken, finansman tarafında ise 22,7mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece vergi öncesi net dönem karı 8,6mn TL olmuştur. 1,2mn TL vergi gideri sonrası 2Ç2020 net dönem karı 7,4mn TL olmuştur. 2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı 2019'un aynı dönemine göre %6,2 artışla 11,2mn TL seviyesine yükselmiştir.

Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Pozitif): Ford Otosan'ın 2020 yılı ikinci çeyrek net dönem karı 280mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 251mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 265mn TL'nin bir miktar üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Ford Otosan'ın 2Ç2019'deki net dönem karı 410,3mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,2 oranında azalmış ve 5.727mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki azalış yurtdışı satış gelirlerindeki %49'luk azalıştan kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2019'un aynı çeyreğine göre adetsel bazda %16 artarken, yurtdışı satışlar ise adetsel bazda %62 düşüş kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %38,1 oranında gerilemiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %30,1 azalışla 678,9mn TL'ye gerilerken, brüt kar marjı 1,2 puan artışla %11,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %25,5 azalmış ve 273,3mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 65,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı %23 azalışla 470,9mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı da 1,5 puan artışla %8,2 olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri hariç FAVÖK %20 azalışla 630mn TL olurken, FAVÖK marjı 2,4 puan artışla %11'e yükselmiştir. Finansman tarafında 190,5mn TL gider kaydedilmiştir. 2Ç2019'daki finansman gideri 209,6mn TL idi. Şirket 2. çeyrekte 0,1mn TL'lik vergi geliri yazmıştır. 2Ç2019'da 8,9mn TL vergi geliri kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde 2Ç2020 net dönem karı 2Ç2019'a göre %31,8 düşüş kaydetmiştir. Net kar marjı da 0,4 puanlık artışla %4,9 olarak hesaplanmaktadır. 2. çeyrek karıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi 6 aylık net dönem karı 2019'un aynı dönemine göre %2,4 artışla 909,4mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket 2020 beklentilerini de revize etmiştir. Toplam otomotiv sektörü hacminin 670-720bin adet (Önceki 520-570bin) aralığında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Yurt içi perakende satışların 80-90bin (Önceki 55-65bin) aralığında, ihracatın 230-240bin adet (Önceki 225-235bin) aralığında, toptan satışların ise 310-330bin adet (Önceki 280-300bin adet) aralığında olacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda üretim 295-305bin adet (Önceki 270-280bin adet) aralığında planlanmaktadır. 2020 yılında 130-150mn EUR sabit kıymet yatırım harcaması beklenmektedir.

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GOZDE, Pozitif): Şirket 2020 yılının ikinci çeyreğinde 489,9mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirketin satış gelirleri ikinci çeyrekte 27,1mn TL olmuştur, satış gelirleri geçen yılın aynı döneminde 1,6mn TL idi. Satışların maliyeti ise geçen yılın aynı dönemindeki 954bin TL den 14,1mn TL'ye çıkmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar geçen yılın aynı döneminde 669,8bin TL iken bu yıl 13mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler aynı dönemde %29,3 oranında artarak 8,5mn TL'ye yükselmiştir. Diğer faaliyetlerden ise finansal yatırımların gerçeğe uygun değer farkı gelirleri kaynaklı 565mn TL gelir kaydedilmiştir. Buna bağlı olarak esas faaliyet karı 569,5mn TL olmuştur. 2Ç2019'da faaliyet karı 67,5mn TL idi. Finansman tarafında ise 79,6mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece şirket'in net dönem karı ikinci çeyrekte 489,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2Ç2019'da 23,6mn TL net dönem zararı açıklamıştı.

İkinci çeyrek rakamlarıyla birlikte, 2020 yılı ilk altı aylık döneminde net dönem karı 179,5mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 363,8mn TL net dönem zararı kaydedilmişti.

Tekfen Holding (TKFEN, Sınırlı Negatif): Tekfen'in 2020 yılının ikinci çeyrek ana net dönem karı 98,2mn TL ile hem piyasa beklentisi 119mn TL'nin, hem de bizim beklentimiz ise 168mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada kimya sanayi grubunun zayıf performans kaydetmesi etkili olmuştur. Tekfen'in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre taahhüt tarafı gelirlerindeki azalmanın etkisiyle %28,5 oranında gerileyerek 2.658mn TL'ye inerken, satışların maliyetindeki gerileme ise %26,9 oranında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %37,6 oranında daralarak 355,5mn TL'ye gerilerken, brüt kar marjı da %15,3'ten %13,4'e gerilemiştir. Şirket'in operasyonel giderler ise yaklaşık aynı seviyede kalırken, diğer faaliyetlerden 2Ç2019'da kaydedilen 56,5mn TL'lik gelire karşın, 2Ç2020'de 58,9mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %76,7 oranında azalarak 100,5mn TL'ye inmiştir. Tekfen 2Ç2020'de yatırım faaliyetlerinden 14,7mn TL'lik gelir kaydederken, 66,6mn TL net finansman geliri kaydedilmiş ve böylece 86,7mn TL'lik vergi gideri sonrası, 2Ç2020'de 98,2mn TL ana ortaklık net dönem karı oluşmuştur. Şirket'in FAVÖK'ü de ikinci çeyrekte 225mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Tekfen'in Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 145,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 1.181,9mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Tekfen 2020 yılı beklentilerini yeniden güncellemiştir. Buna göre şirket, 2020 yılı ortalama dolar kuru beklentisini 7,50'den 6,66'ya çekmesinin de önemli etkisiyle 2020 yılında konsolide bazda satış gelirleri tahminini 13.840mn TL'den 12.400mn TL'ye (taahhüt grubu satış gelirlerinin 9.214mn TL'den 8.068mn TL'ye, kimya sanayi satış gelirlerinin 3.778mn TL'den 3.583mn TL'ye), FAVÖK tahminini de 970mn TL'den 944mn TL'ye (taahhüt FAVÖK'ünü 341mn TL'den 371mn TL'ye yükseltirken, Kimya sanayi FAVÖK'ünü 539mn TL'den 510mn TL'ye çekmiştir) indirmiştir. Tekfen 2020 yılında net kar beklentisini de taahhüt ve kimya grubu kar beklentisindeki düşüşlere bağlı olarak 594mn TL'den 556mn TL'ye çekmiştir.

TOFAŞ (TOASO, Pozitif): Şirket'in 2020 ikinci çeyrek net dönem karı 288,5mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 249mn TL'nin hem de 250mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin 2Ç2019'daki net dönem karı da 408,5mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 2Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,3 oranında azalmış ve 3.051mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %44,8 oranında azalmış ve 2.566mn TL'yi göstermiştir. Finans sektörü faaliyetlerindeki kar 10,1mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin 21,9mn TL altında gerçekleşmiştir. Şirketin toplam brüt karı %26,3 oranında azalarak 495,1mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise 3,5 puan artışla %16,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %13,4 oranında azalmış ve 162,8mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 2Ç2020'de 25,9mn TL gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da ikinci çeyrekte 306,5mn TL faaliyet karı oluşmuştur. 2Ç2019'da 462,6mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. Faaliyet karı marjı 1,3 puan iyileşmeyle %10 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 2Ç2020 FAVÖK'ü ise %14,9 düşüşle 542mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı 5,7 puan artışla %17,8 seviyesine yükselmiştir. Net finansman giderleri 2Ç2020'de 17,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç2019'da net finansman giderleri 48mn TL idi. 2,2mn TL'lik vergi gideri sonrasında 2Ç2020 net dönem karı da 288,5mn TL olarak gerçekleşirken, net kar marjı 1,7 puan artışla %9,5 seviyesine yükselmiştir. 2. çeyrek karıyla birlikte şirketin Ocak-Haziran dönemi 6 aylık net dönem karı 2019'un aynı dönemine göre %13,4 azalışla 634,6mn TL seviyesine gerilemiştir.

İkinci çeyrek sonuçlarının ardından şirket 2020 yılı beklentilerini revize etmiştir. İç piyasa hafif araç talebinde önceki öngörülere kıyasla daha erken ve güçlü toparlanma sebebiyle 2020 yılına ilişkin ileriye dönük beklentiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Soda Sanayii (SODA, Nötr): Soda Sanayii'nin 2Ç2020'deki net dönem karı 326,5mn TL ile geçen yılın ikinci çeyreğine göre %13,2 oranında düşüş kaydetmiştir. Piyasanın ortalama kar beklentisi ise 309mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri 2Ç2020'de 1.066mn TL ile yıllık %1,5 oranında gerilerken, brüt kar %2,9 oranında artış kaydetmiş ve 415,4mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise aynı dönemler itibarıyla 170baz puan artış kaydetmiş ve %39,0 olmuştur. Soda Sanayii bu çeyrekte 71mn TL net finansman geliri (2Ç2019: 6,8mn TL) kaydederken, yatırım faaliyetlerinden net gelirler 59,2mn TL (2Ç2019: 30,8mn TL) olmuştur. Öte yandan, geçen yılın ikinci çeyreğindeki 74mn TL'lik vergi gelirinin ardından bu çeyrekte 94,1mn TL vergi gideri kaydedilmesi net dönem karındaki düşüşte ana etken olmuştur. Şirketin vergi öncesi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2Ç2020'de %39,3 oranında artmıştır.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı yıllık %10,4 oranında artarak 729,6mn TL'ye yükselmiştir.

Trakya Cam (TRKCM, Nötr): Trakya Cam 2Ç2020'de 156mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 140mn TL ana ortaklık zararı kaydedilebileceği yönündeydi. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde ise 171,2mn TL ana ortaklık karı elde etmişti. Toplam satışlar yıllık %31 oranında düşerek 2Ç2020'da 1.195mn TL olmuştur. Aynı dönemler itibarıyla maliyetlerdeki %11,2'lik düşüşe karşın satış gelirlerindeki daha yüksek azalmaya bağlı olarak brüt kar %74,7 oranında gerileyerek bu çeyrekte 136,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in brüt kar marjı da 2Ç2020'de %11,4 olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı geçen yılın ikinci çeyreğinde %31,1 idi. Öte yandan, Şirket'in yatırım faaliyetlerinden net gelirleri bu yılın ikinci çeyreğinde 80,3mn TL gerçekleşerek yıllık 42,3mn TL artarken, net finansman giderleri 10,1mn TL artmış ve 62mn TL olmuştur.

İkinci çeyrek ana ortaklık net dönem zararı sonrasında Şirket'in 2020 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı 5,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın ilk yarısında 320,5mn TL ana ortaklık karı açıklamıştı.

Şişe Cam (SISE, Nötr): Şirket'in 2Ç2020'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,4 oranında azalarak 84,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 141mn TL ana ortaklık karı elde edebileceği yönündeydi. Şirket'in ikinci çeyrekteki satış gelirleri 4.220mn TL olarak gerçekleşerek yıllık %10,1 oranında azalırken, brüt kar %28,4 oranında düşmüş ve 1.086mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise %25,7 olmuştur. Geçen yılın ikinci çeyreğindeki brüt kar marjı %32,3 idi. Diğer yandan, Şirket'in yatırım faaliyetlerinden net gelirleri bu çeyrekte 203,6mn TL olurken, 230,5mn TL net finansman gideri kaydedilmiştir. Ek olarak, geçen yılın ikinci çeyreğindeki 130,1mn TL'lik vergi gelirinin ardından bu çeyrekte 90,6mn TL vergi gideri kaydedilmesi de ana ortaklık net dönem karının daha da yüksek düşüş kaydetmesine neden olmuştur.

İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2020 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı yıllık %43,3 oranında azalarak 526,5mn TL'ye gerilemiştir.

Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Şirket, Şubat 2020 - Nisan 2020 tarihleri arasında olduğu gibi, 147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin üretimini Ağustos ayı itibarıyla geçici süreyle durdurmak için TEİAŞ'a başvuru yapmıştır. Yapılan başvuru, lisans iptali olmayıp sadece üretimi durdurmak yönünde olduğu için Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralimiz uygun piyasa koşullarının sağlanması durumunda kısa sürede üretime tekrar başlayabilecektir. Üretimi durdurma talebi olumlu karşılandığında santralin iletim bedeli giderlerinde yaklaşık %90 oranında maliyet tasarrufu sağlanacağı bildirilmiştir.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorumlar