Erdemir EREGL hisse yorumu ve analizi

Deniz Yatırım, Erdemir'i 24,60 TL hedef fiyat ve "al" tavsiyesi ile araştırma kapsamına dahil etti

Abone ol
Abone ol Haberi dinle

Deniz Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Ereğli Demir Çelik (EREGL TI)

Güçlü bilanço, beklenti ve temettü

AL – Hedef Fiyat: 24.60 TL

Ereğli Demir Çelik (EREGL TI) hissesini 24,60 TL 12 aylık hedef fiyat ve AL önerisi ile Araştırma kapsamımıza dahil ediyoruz. Hedef fiyatımız %46 getiri potansiyeline işaret ediyor. Ereğli Demir Çelik'i i) üçüncü çeyrek finansallarının güçlü geleceğini düşünmemiz ii) çelik fiyatlarının son dönemde yaşanan düşüşe karşılık uzun vadeli ortalamalarının üzerinde kalmaya devam etmesi iii) güçlü bilanço ve dolar bazlı gelir yapısı iv) 2022 yılı için yüksek temettü potansiyeline sahip olan şirketlerden biri olması v) cazip çarpanları dolayısıyla beğeniyoruz.

¦ FAVÖK’te güçlü büyüme devam edecek. 2021 yılının ilk iki çeyreğinde sırasıyla yıllık bazda %283 ve %321 FAVÖK büyümesi kaydeden şirketin yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %352 büyüme ile 7,4 milyar TL FAVÖK açıklamasını bekliyoruz.

2021 yılı tamamında ise %249 büyüme ile 23,3 milyar TL FAVÖK açıklayacağını tahmin ediyoruz.

¦ Çelik fiyatları son dönemde yaşanan düşüşe karşılık uzun vadeli ortalamalarının üzerinde kalmaya devam ediyor. Mayıs-Haziran 2021 döneminde tarihi yüksek seviyeleri gören yurt içi çelik fiyatlarında son dönemde düşüş gözlemleniyor. Söz konusu düşüş, dördüncü çeyrekten itibaren çeyreklik bazda operasyonel karlılıkta zayıflama yaşanabileceğine işaret ediyor. Ancak, çelik fiyatlarının son 3 yıllık ortalamasına kıyasla yaklaşık %50 daha yüksek seviyede olması da önümüzdeki dönemde operasyonel karlılığın geçmiş yıllara kıyasla yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini gösteriyor.

¦ Güçlü bilanço ve dolar bazlı gelir yapısı. Şirket, BIST içerisinde güçlü bilanço yapısıyla ön plana çıkıyor. Ereğli Demir Çelik Enka İnşaat, Koza Grubu şirketleri ve Doğan Holding sonrasında BIST 100 Endeksi içerisinde en yüksek net nakit pozisyonuna sahip şirketlerden biri konumunda bulunuyor. Haziran 2021 sonu itibariyle, şirket 948 milyon TL net nakit pozisyonunda bulunuyor. Ayrıca, gelirlerinin tamamının Amerikan doları bazında olması dolayısıyla şirketin Türk lirasındaki değer kaybı riskine karşı doğal hedge mekanizmasına sahip olduğunusöyleyebiliriz.

¦ Yüksek temettü verimliliği. Ereğli Demir Çelik’in iyileşen operasyonel performansı eşliğinde 2021 yılı tamamında 14,1 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Tahminimiz, geçen yıla kıyasla %327 artışa işaret ediyor. Net kar beklentimize göre, %85 temettü dağıtım oranı varsayımımızla 2022 yılı içerisinde toplam 12,0 milyar TL (hisse başına brüt 3,43 TL) temettü dağıtmasını bekliyoruz. ¦ Cazip çarpanlar. Ereğli Demir Çelik, 2021 ve 2022 yılı tahminlerimize göre sırasıyla 2,4x ve 3,2x FD/FAVÖK çarpanları ile küresel benzerlerine göre sırasıyla %14 ve %15 iskontolu işlem görüyor. Aynı zamanda, 1 yıl ileriye dönük F/K ve FD/FAVÖK çarpanlarına göre son 3 yıllık ortalamasına kıyasla sırasıyla %51 ve %37 iskontolu işlem gören Ereğli Demir Çelik’in cazip çarpanlara sahip olduğunu düşünüyoruz.

Detay bakış

¦ FAVÖK’te güçlü büyüme devam edecek. 2021 yılının ilk iki çeyreğinde sırasıyla yıllık bazda %283 ve %321 FAVÖK büyümesi kaydeden şirketin yükselen çelik fiyatlarının etkisiyle üçüncü çeyrekte de güçlü büyümesini sürdüreceğini düşünüyoruz. İlk tahminlerimiz, Ereğli Demir
Çelik’in üçüncü çeyrekte yıllık %352 büyüme ile 7,4 milyar TL FAVÖK açıklaması yönünde. Beklentimiz, yılın ikinci çeyreğinde 336 dolar seviyesinde bulunan ton başına FAVÖK rasyosunun üçüncü çeyrekte 425 dolar seviyesinde gerçekleşeceğine işaret ediyor. 2021 yılı tamamında ise %249 büyüme ile 23,3 milyar TL FAVÖK açıklayacağını tahmin ediyoruz.

¦ Çelik fiyatları son dönemde yaşanan düşüşe karşılık uzun vadeli ortalamalarının üzerinde kalmaya devam ediyor. Şirketin operasyonel karlılığı açısından çelik fiyatları ile başlıca ham maddeler olan demir cevheri, kömür ve hurda fiyatlarının gelişimi oldukça kritik öneme sahip. Mayıs-Haziran 2021 döneminde tarihi yüksek seviyeleri gören yurt içi çelik fiyatlarında son dönemde düşüş gözlemleniyor.

Sıcak ve soğuk sac çelik ile uzun çelik fiyatlarında tarihi yüksek seviyelerden yaklaşık %15-20’lik düşüş söz konusu. Bu düşüş, dördüncü çeyrekten itibaren çeyreklik bazda operasyonel karlılıkta zayıflama yaşanabileceğine işaret ediyor.

Ancak, çelik fiyatlarının son 3 yıllık ortalamasına kıyasla yaklaşık %50 daha yüksek seviyede olması da önümüzdeki dönemde operasyonel karlılığın geçmiş yıllara kıyasla yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Bloomberg verilerine göre, sıcak ve soğuk sac çelik ile uzun çelik fiyatları sırasıyla 930 dolar/ton (son 3 yıllık ortalama: 618 dolar/ton), 1.110 dolar/ton (son 3 yıllık ortalama: 726 dolar/ton) ve 673 dolar/ton (son 3 yıllık ortalama: 510 dolar/ton) seviyelerinde bulunuyor. Ayrıca, Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık %60 yükseliş kaydeden ancak son üç aylık dönemde %45 gerileyen demir cevherinin, operasyonel karlılıkta beklenen düşüşü sınırlaması açısından da destekleyici olduğunu düşünüyoruz.

¦ Güçlü bilanço ve dolar bazlı gelir yapısı. Şirket, BIST içerisinde güçlü bilanço yapısıyla ön plana çıkıyor. Ereğli Demir Çelik Enka İnşaat, Koza Grubu şirketleri ve Doğan Holding sonrasında BIST 100 Endeksi içerisinde en yüksek net nakit pozisyonuna sahip şirketlerden biri konumunda bulunuyor. Haziran 2021 sonu itibariyle, şirket 948 milyon TL net nakit pozisyonda bulunuyor (2020 yıl sonunda net nakit pozisyonu 7 milyar TL seviyesinde bulunuyordu).

Ayrıca, şirketin gelirlerinin tamamı, maliyetlerinin ise %70- 75’i Amerikan doları bazındadır. Bu açıdan, şirketin Türk lirasındaki değer kaybı riskine karşı doğal hedge mekanizmasına sahip olduğunu ve toplam maliyetlerinin de %25-30’unun Türk lirası cinsinden olması dolayısıyla, döviz kurlarının yükseldiği ortamdan hem operasyonel karlılık hem de net kar anlamında pozitif etkilendiğini söyleyebiliriz.

¦ Yüksek temettü verimliliği. Ereğli Demir Çelik’in iyileşen operasyonel performansı eşliğinde 2021 yılı tamamında 14,1 milyar TL net kar açıklamasını bekliyoruz. Tahminimiz, geçen yıla kıyasla %327 artışa işaret ediyor. Net kar tahminimize göre, %85 temettü dağıtım oranı varsayımımızla 2022 yılı içerisinde toplam 12,0 milyar TL (hisse başına brüt 3,43 TL) temettü dağıtmasını bekliyoruz. Son kapanışa göre temettü verimliliği %20,3’e işaret ediyor. Ayrıca, söz konusu oran, hem Ereğli Demir Çelik’in son 3 yıllık temettü verimliliği ortalaması olan %10 hem de Bloomberg verilerine göre %7,0 seviyesinde bulunan BIST 100 Endeksi’nin 12 ay sonrası temettü verimliliğinin oldukça üzerinde bulunuyor.

¦ Cazip çarpanlar. Ereğli Demir Çelik, 2021 ve 2022 yılı tahminlerimize göre sırasıyla 2,4x ve 3,2x FD/FAVÖK çarpanları ile küresel benzerlerine göre sırasıyla %14 ve %15 iskontolu işlem görüyor. Aynı zamanda, 1 yıl ileriye dönük F/K ve FD/FAVÖK çarpanlarına göre son 3 yıllık ortalamasına göre sırasıyla %51 ve %37 iskontoda bulunan Ereğli Demir Çelik’in cazip çarpanlara sahip olduğunu düşünüyoruz.

Potansiyel riskler

¦ Koronavirüs salgınında yaklaşan sonbahar-kış mevsimleri gözetilerek yeni varyantlar, buna paralel muhtemel karantina önlemleri ve devamında pandemi öncesi seviyelere yaklaşan ekonomilerde yaşanabilecek yavaşlama eğilimi riski, emtiaya dayalı sektörler açısından en önemli risk unsurları konumunda bulunuyor.

Ayrıca, gelişmiş ülke merkez bankalarının beklenenden erken sıkılaşmaya gitmesi, Çinli çelik üreticilerinin agresif bir şekilde dış pazarlara penetre etmesi ve Çin’de kamu yönlendirmesi ile alınabilecek arz yönlü tedbirler, beklentimizin altında gerçekleşebilecek satış hacmi ve birim satış fiyatları ile ham madde fiyatlarında hızlı yükseliş, değerlememiz açısından aşağı yönlü diğer risk unsurları olarak belirtilebilir.

1Y21 Finansallarının değerlendirilmesi

¦ Ereğli Demir Çelik, yılın ilk yarısında, yıllık bazda 5 kattan fazla artışla 5.801 milyon TL net kar açıkladı. Net kardaki artışta, operasyonel performanstaki iyileşme etkili oldu.

¦ Yılın ilk yarısında net satış gelirleri, yıllık %80 artış ile 24.798 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda artış gösteren satış gelirlerinde, artan satış hacmi ve birim fiyatlar etkili oldu.

¦ Toplam satış hacmi 1Y21’de yıllık bazda %2 artış ile 4,02 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Toplam satış hacminin %85’ini yurt içi, %15’ini de yurt dışı oluşturuyor. Alt kırılımında, yurt içi satış hacmi yıllık %6 artarken, yurt dışı satış hacmi yıllık %14 azalış gösterdi.

¦ FAVÖK 1Y21’de yıllık %304 artışla 9.471 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, yıllık 21,2 puan artış ile %38,2 olarak gerçekleşti. 4Ç20’de 144 dolar olan ton başına FAVÖK 2Ç21’de 336 dolar seviyesine yükseldi.

¦ Operasyonel olmayan tarafta ise, çoğunlukla kur farkı geliri kaynaklı 716 milyon TL seviyesinde kaydedilen net finansman geliri net karı destekledi.

¦ Şirketin net nakit pozisyonu temettü ödemesi ve Kümaş Manyezit şirketinin alımının etkisiyle 2020 yıl sonundaki 6.983 milyon TL’den 948 milyon TL’ye geriledi. Hatırlanacağı üzere, Ereğli Demir Çelik 2021 yılı içerisinde toplam 6.475 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirmişti.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorumlar