Günün önemli şirket haberleri - 13 Mayıs 2019

Ziraat Yatırım'ın hazırladığı günün önemli şirket haberleri... Ziraat Yatırım'ın hazırladığı günün önemli şirket haberleri şöyle; Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Nötr): Şirket'in 1Ç2019'daki net dönem karı bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %1,2 oranında artarak 46,9mn TL'ye yükselmiştir.

Ziraat Yatırım'ın hazırladığı günün önemli şirket haberleri şöyle;

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Nötr): Şirket'in 1Ç2019'daki net dönem karı bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %1,2 oranında artarak 46,9mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in satış gelirleri yıllık %16,1 oranında azalarak 1Ç2019'da 126,9mn TL'ye gerilerken, maliyetlerin sadece %1,2 oranında düştüğü ortamda brüt kar %52,9 oranında gerilemiş ve 20,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, yatırım faaliyetlerinden net gelirler 1Ç2019'da 42,2mn TL gerçekleşerek bir önceki yıla göre 34,1mn TL artış göstererek karı desteklemiştir. Ayrıca, 10,9mn TL net finansman geliri kaydedilmesi karı destekleyen bir diğer unsur olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 5,1mn TL net finansman gideri kaydedilmiştir.

Aksa Enerji (AKSEN, Pozitif): Şirket'in 1Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı 50,9mn TL ile bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 12,8mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi 16mn TL dönem zararı kaydedileceği yönündeydi. Şirket'in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında artarak 1.155,4mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise sadece %1 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %89,4 oranında artarak 263,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 9,2 puan azalışla %22,8'i göstermiştir. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %111 oranında artmış ve 23,9mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 1,1mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %88,6'lık artışla 238,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman gideri 1Ç2018'deki 105,6mn TL'den 1Ç2019'da 148,9mn TL'ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi net kar 89,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 18,4mn TL'lik vergi geliri ardından, net dönem karı 108mn TL olurken, ana ortaklık payına düşen net dönem karı ise 50,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Negatif): Holding'in 1Ç2019'daki ana ortaklık net dönem zararı 400,6mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 362,4mn TL idi. Holding'in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,2 oranında artarak 5.347mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %45,4 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %21,8 oranında artarak 1.440,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Holding'in operasyonel giderleri aynı dönemde %40 oranında artmış ve 1426,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 29,5mn TL gelir iştiraklerden 152,4mn TL gider kaydedilmesinin ardından 109,4mn TL net faaliyet zararı kaydedilmiştir. Finansman gideri 1Ç2018'deki 461mn TL'den 1Ç2019'da 501,6mn TL'ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi net zarar 617,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 50mn TL'lik vergi gideri ardından, net dönem zararı 667,5mn TL olurken, ana ortaklık payına düşen net dönem zararı ise 400,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Negatif): Holding'in 1Ç2019'daki ana ortaklık net dönem zararı 81,5mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 17,9mn TL idi. Holding'in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %128 oranında artarak 364,8mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %97 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar 1Ç2018'deki 12.1mn TL'den 1Ç2019'da 73,6mn TL'ye yükselmiştir. Holding'in faaliyet karı da 34,5mn TL'den 102,3mn TL'ye çıkmıştır. Diğer taraftan iştiraklerden giderler 27,8mn TL'den 119,4mn TL'ye yükselirken, 28,4mn TL'lik finansman gideri sonrasında vergi öncesi net zarar 35,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 23,3mn TL'lik vergi gideri ardından, net dönem zararı 58,9mn TL olurken, ana ortaklık payına düşen net dönem zararı ise 81,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Öneri "EKLE", Nötr): Şirketin 1Ç2019'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,1 oranında azalarak 215,4mn TL'ye gerilemiştir. Piyasa beklentisi 285mn TL, bizim beklentimiz ise 258mn TL idi. Şirketin karının gerilemesinde yüksek finansman gideri etkili olmuştur. BİM'in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,5 oranında artarak 9.025mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %30,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %26,2 oranında artarak 1.537mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,4 puan düşüşle %17'ye gerilemiştir. BİM'in operasyonel giderleri aynı dönemde %21,8 oranında artmış ve 1.134mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 9,1mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %42,7 yükselişle 411,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 0,4 puan yükselerek %4,6 olmuştur. İlk çeyrek FAVÖK (TFRS16 Hariç) rakamı %15,5 artışla 420,2mn TL olurken, FAVÖK marjı 0,5 puan düşüşle %4,7'ye gerilemiştir. TFRS16 etkisi dahil edildiğinde FAVÖK %79,9 artışla 654,2mn TL'ye yükselmiş olup, FAVÖK marjı ise %7,2 olarak hesaplanmaktadır. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 20,2mn TL olmuştur. Finansman öncesi faaliyet karı %47,8 artışla 431,7mn TL olarak gerçeklemiştir. Finansman tarafında daha önce faaliyet kiralaması başlığında sınırlandırılan kiralama yükümlülükleri sebebiyle 152,3mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Yüksek finansman giderinin etkisiyle de vergi öncesi net kar %8,8 gerilemiş ve 279,5mn TL olmuştur. 64,1mn TL'lik vergi gideri sonrası net dönem karı %8,1 düşüşle 215,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net kar marjı 1 puan gerilemeyle %2,4 olmuştur.

Çelebi Hava (CLEBI, Nötr): Şirketin 1Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,4 azalarak 7,3mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi 13mn TL idi. Çelebi'nin satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,2 oranında artarak 311mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %42 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %31,3 oranında artarak 76mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise maliyetlerdeki görece yüksek artış sebebiyle 1,5 puan azalışla %24,4'e gerilemiştir. Çelebi Hava'nın operasyonel giderleri aynı dönemde %41,4 oranında artmış ve 48,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 17,8mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %73,1 artışla 45mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1,6mn TL, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan karlar 3,8mn TL olmuştur. Finansman tarafında 56,2mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 5,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 12,5mn TL'lik vergi gelirine istinaden ana ortaklık net dönem karı da 7,3mn TL olmuştur. Net kar marjı yüksek finansman gideri sebebiyle 1,9 puan düşüşle %2,4 olmuştur.

Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB, Nötr):Şirket 1Ç2019'da ana ortaklık net dönem zararı 10,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde şirket 13,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,7 oranında artarak 134,5mn TL'ye yükselen şirketin maliyetleri de %16,7 oranında artmış ve 96,6mn TL olmuştur. Böylece brüt kar %4,7 oranında azalarak 38,1mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %13,9 oranında azalarak 30,9mn TL'ye gerilemiş ve karlılığı desteklemiştir. Diğer faaliyetlerden ise 3,6mn TL gelir elde edilmiştir. Böylece esas faaliyet karı ise %83,4 oranında artarak 10,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 24,7mn TL gider sebebiyle vergi öncesi zarar 13,7mn TL olmuştur. 3mn TL vergi geliri ile ana ortaklık net dönem zararı 10,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "EKLE", Nötr): Emlak Konut GYO, 1Ç2019'da 53,9mn TL ana ortaklık karı elde etmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde 867,3mn TL ana ortaklık karı elde edilmişi. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 104mn kar elde etmesi yönündeyken, bizim beklentimiz 246mn TL idi. Emlak GYO'nun satış gelirleri yıllık %13,6 oranında azalarak 1.240mn TL'ye gerilerken, maliyetler %120,6 oranında artmış ve 1.185mn TL olmuştur. Satışlardaki düşüş ve maliyetlerdeki yüksek artışa bağlı olarak brüt kar 1Ç2019'da 55,5mn TL gerçekleşmiş ve geçen yılın ilk çeyreğindeki 898,3mn TL brüt karın oldukça altında gerçekleşmiştir. Bu çeyrekte, 1.026mn TL'lik konut ve ticari ünite satışları, toplam satışlarda önemli bir paya sahip olurken, arsa satışları 209,2mn TL olmuştur. Bir önceki yılda ise arsa satış gelirleri 1.278mn TL, konut ve ticari ünite satış gelirleri 158mn TL olarak gerçekleşmişti. Diğer yandan, Şirket'in net finansman gideri bu çeyrekte 82,7mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın ilk çeyreğine göre 23,5mn TL düşüş göstermiştir.

Global Yatırım Holding (GLYHO, Nötr): Holding'in 1Ç2019'daki ana ortaklık net dönem zararı 82,4mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 56,6mn TL idi. Holding'in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %67,8 oranında artarak 246,7mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %59,1 oranında artış kaydetmiştir. 12,6mn TL'lik finans sektörü brüt karı ile birlikte toplam brüt kar 1Ç2018'deki 27mn TL'den 1Ç2019'da 50,6mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %24,8 oranında artarak 68,3mn TL'ye yükselirken, 8mn TL'lik diğer faaliyet gideri sonrası Holding 25,7mn TL net faaliyet zararı kaydetmiştir. Diğer taraftan iştiraklerden gelirler 3,7mn TL'den 8,3mn TL'ye yükselirken, 103,9mn TL'lik finansman gideri sonrasında vergi öncesi net zarar 120,9mn TL seviyesinde gerçekleşirken, ana ortaklık payına düşen net dönem zararı ise 82,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Göltaş Çimento (GOLTS, Pozitif): Şirket'in 1Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %133 oranında artarak 12,4mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in satış gelirleri %13,5 oranında artarak 150,3mn TL'ye ulaşırken, maliyetler %7,3 oranında düşüş göstermiştir. Bu kapsamda Şirket'in brüt karı %58,2 oranında artmış ve 66,5mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in net kar ve brüt kar marjı bu çeyrekte sırasıyla %8,3, brüt kar marjı da %44,2 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %4,0 ve %31,8 idi.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF, Nötr): Şirket 1Ç2019'da ana ortaklık net dönem zararı geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 oranında azalışla 5,8mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,1 oranında artarak 1.460mn TL'ye ulaşan şirketin maliyetleri de %21 oranında artmış ve 1.204mn TL olmuştur. Böylece brüt kar %2,3 oranında azalarak 256,2mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler ise geçen yılın aynı dönemine göre %5,8 oranında azalarak 123,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 36,6mn TL gider elde edilmiştir. Böylece esas faaliyet karı ise %20 oranında azalarak 96,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 90,1mn TL gider ile vergi öncesi kar 7,4mn TL olmuş, 5,8mn TL vergi gideri ile net dönem karı 1,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ana ortaklık payına düşen net dönem zararı ise 5,8mn TL olmuştur.

İş Bankası (ISCTR, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): İş Bankası'nın 2019 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğine göre %33,6 oranında azalarak 1.458mn TL'ye gerilemiş; ancak hem piyasa beklentisi olan 980mn TL'nin hem de bizim beklentimiz olan 943mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, diğer faaliyet gelirlerinin, 758mn TL'lik 1. ve 2. grup kredi karşılık iptali ile 83mn TL'lik ceza karşılık iptaline bağlı olarak beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

Karsan (KARSN, Nötr): Karsan'ın 2019 yılı ilk çeyrek net dönem zararı 31,8mn TL olmuştur. 1Ç2018'deki net dönem zararı 12,9mn TL idi. Satış gelirleri %38,7 artışla 363,4mn TL, satışların maliyeti de %27,7 artışla 300,8mn TL'yi göstermiştir. Böylelikle ticari faaliyetlere ilişkin brüt kar 36,2mn TL artışla 62,6mn TL'ye yükselmiştir. Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar 11mn TL olurken, toplam brüt kar %79,2 artışla 73,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. 32,8mn TL'lik operasyonel giderler ve 27,9mn TL'lik diğer faaliyet gelirleri sonrasında faaliyet karı 68,7mn TL'yi göstermiştir. 1Ç2018'deki faaliyet karı 41,8mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,5mn TL olmuştur. Finansman öncesi faaliyet karı %56,3 artışla 69,2mn TL'yi göstermiştir. Karsan 2019 ilk çeyrekte 109,8mn TL'lik finansman gideri yazmış ve vergi öncesi zarar 40,6mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekteki vergi öncesi zarar 14,3mn TL idi. 8,8mn TL'lik vergi geliri sonrasında net dönem zararı 31,8mn TL olmuştur.

Net Holding (NTHOL, Sınırlı Negatif): Holding'in 1Ç2019'daki ana ortaklık net dönem zararı 87,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 80,3mn TL idi. Holding'in satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %33,2 oranında artarak 145,3mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %31,7 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %50 oranında artarak 12,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Holding'in operasyonel giderleri aynı dönemde %13,3 oranında artmış ve 40,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 1,7mn TL gelir kaydedilmesi kaydedilmesinin ardından 25,9mn TL net faaliyet zararı kaydedilmiştir

Odaş Elektrik Üretim (ODAS, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2019'da ana ortaklık net dönem zararı geçen yılın aynı dönemine göre %91,6 oranında artışla 108,5mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,3 oranında azalarak 145,2mn TL'ye gerileyen şirketin maliyetleri ise %19 oranında azalmış ve 147,3mn TL olmuştur. Bu nedenle 2,1mn TL'lik brüt zarar oluşmuştur. Operasyonel giderler ise geçen yılın aynı dönemine göre %3,5 oranında azalarak 6,1mn TL'ye gerilemiştir. Diğer faaliyetlerden ise 9mn TL gider kaydedilmiştir. Bu nedenle esas faaliyet zararı ise %2,3 oranında artarak 17,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman gideri 1Ç2018'deki 50,6mn TL'den 1Ç2019'da 112,6mn TL'ye yükselmiş ve vergi öncesi zarar 129,8mn TL olmuştur. 7mn TL'lik vergi geliri ile net dönem zararı 122,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ana ortaklık payına düşen net dönem zararı ise 108,5mn TL olmuştur.

Ayrıca, Grubun elektrik üretim faaliyetleri alanındaki gelişmelere yönelik olarak Çan-2 Termik Santral'nin "Ramp-Up" süreci ve bu süreç içerisinde gerçekleşen planlı duruşlar 24 Mart 2019 tarihi itibariyle sonlanmıştır. Bu çerçevede santral, 2019 Yılı 1. Çeyrek itibariyle ortalama %29 kapasite kullanım oranı ile üretimini gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan Ramp-Up periyodu sonrası ilk dönem olan Nisan 2019 döneminde ise santral öngörülere paralel bir şekilde %78 kapasite kullanım oranı ile elektrik üretimi gerçekleştirmiştir.

Parsan Makina (PARSN, Sınırlı Pozitif): Şirket 1Ç2019'da 14,7mn TL ana ortaklık karı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 18,6mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Şirket'in brüt karı %14,6 oranında artarak 34,6mn TL'ye çıkarak karı desteklerken, 2mn TL net finansman geliri kaydedilmesi, zarardan kara geçilmesinde önemli bir etken olmuştur. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 50,9mn TL net finansman gideri kaydetmişti.

Pegasus (PGSUS, Nötr): Pegasus'un 2019 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 188mn TL'lik piyasanın zarar beklentisinin üzerinde 213,9mn TL olmuştur. 1Ç2018'deki ana ortaklık net dönem zararı 112,9mn TL idi. Satış gelirleri %47,8 artışla 1.766mn TL, satışların maliyeti de %40,2 artışla 1.735mn TL olmuştur. Böylelikle 31,4mn TL'lik brüt kar oluşmuştur. 1Ç2018'deki brüt zarar 42,3mn TL idi. 142,8mn TL'lik operasyonel giderler ve 55,8mn TL'lik diğer faaliyet gelirleri sonrasında faaliyet zararı 55,6mn TL'yi göstermiştir. 1Ç2018'deki faaliyet zararı 132,2mn TL idi. Diğer taraftan, yatırım faaliyetlerinden 0,5mn TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 3,1mn TL kar yazılmıştır. Pegasus'un 1Ç2019 FAVÖK'ü %172,2 artışla 245,2mn TL olurken, FAVÖK marjı 6,3 puan artışla %13,9'a yükselmiştir. Finansman öncesi faaliyet zararı 52mn TL'yi göstermiştir. Pegasus 2019 ilk çeyrekte 185,6mn TL'lik finansman gideri yazmış ve vergi öncesi zarar 237,6mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekteki vergi öncesi zarar 136,1mn TL idi. 23,1mn TL'lik vergi geliri sonrasında net dönem zararı 214,5mn TL olmuştur. Bu zarar içinde 0,7mn TL'lik kontrol gücü olmayan paylara bağlı zarar olması sebebiyle ana ortaklık payına düşen zarar 213,9mn TL'dir.

Torunlar GYO (TRGYO, Öneri "EKLE", Sınırlı Negatif): Torunlar GYO 1Ç2019'da 143,8mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 150,3mn TL kar elde etmişti. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 45mn zarar kaydetmesi yönündeyken, bizim beklentimiz 23mn TL zarar idi. Şirket'in 1Ç2019'daki satış gelirleri 206,3mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk çeyreğinde 673,5mn TL satış geliri kaydedilmişti. Satış gelirlerindeki düşüşte 505mn TL azalarak 29mn TL'ye gerileyen konut satış gelirleri önemli bir etken olmuştur. Diğer yandan, kira gelirleri %27 oranında artarak 145,4mn TL'ye yükselmiştir. Yüksek döviz açık pozisyonu bulunan Şirket, bu çeyrekte kurlardaki yükselişin önemli etkisiyle 290,2mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

Tümosan Motor (TMSN, Negatif): Şirket 1Ç2019'da 6mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılını aynı döneminde 1,3mn TL net dönem zararı yazılmıştı. Şirket'in satış gelirleri 1Ç2019'da 96,3mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,5 oranında düşüş kaydetmiştir. Brüt kar ise %30,8 azalışla 12,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %5,5 gerilemiş ve 17,8mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden gelirler 2,7mn TL seviyesinde gerçekleşirken finansman öncesi faaliyet zararı 2,2mn TL'ye ulaşmıştır. 6,2mn TL'lik finansman giderine ve 2,5mn TL'lik vergi gelirine istinaden net dönem karı 6mn TL olmuştur.

Vakıfbank (VAKBN, Öneri "AL", Nötr): Vakıfbank'ın 2019 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %37,6 oranında azalarak 651 TL'ye gerilemiş ve beklentimiz olan 841mn TL'nin altında, piyasa beklentisi olan 648mn TL'ye ise yakın gerçekleşmiştir. Banka'nın bu çeyrekte beklentimizden düşük (beklentimiz 300mn TL idi) sadece 113mn TL'lik serbest karşılık iptali yapması tahminimizdeki sapmada ana etken olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

Vestel Elektronik (VESTL, Negatif): Vestel Elektronik 2019 yılının ilk çeyreğinde 274,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 24,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri 2019'un ilk çeyreğine göre %17,3 oranında artarak 3.563mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %10,6 artışla 809,6mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 1,4 puan azalarak %22,7 olarak gerçeklemiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %14,8 olmuştur. Diğer faaliyetlerden 277,6mn TL'lik gider kaydedilmiş ve 42,9mn TL'lik faaliyet zararı oluşmuştur. Buna ek olarak, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan, META Nikel Kobalt Madencilik'in zararı sebebiyle 80mn TL gider olarak kaydedilmiştir. Finansman tarafında net 136,2mn TL'lik gider yazılmıştır. 11,2m TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 274,4mn TL'yi göstermiştir.

Yataş Yatak ve Yorgan (YATAS, Pozitif):Şirket 1Ç2019'da ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %27,6 oranında artışla 14,1mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,4 oranında artarak 237,7mn TL'ye ulaşırken, şirketin maliyetleri de %21,2 oranında artmış ve 141mn TL olmuştur. Böylece brüt kar %16,7 oranında artarak 96,8mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler ise geçen yılın aynı dönemine göre %12,2 oranında artarak 70mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 5,8mn TL gelir elde edilmiştir. Böylece esas faaliyet karı ise %51,5 oranında artarak 32,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 13,9mn TL gider ile vergi öncesi kar 18,7mn TL olmuş, 4,6mn TL vergi gideri ile ana ortaklık net dönem karı 14,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorumlar