Günün önemli şirket haberleri - 7 Kasım

Ziraat Yatırım tarafından günlük olarak hazırlanan günün önemli şirket haberleri yayımlandı. Borsada işlem gören şirketlerden yer alan haberler arasında günün öne çıkan 11 şirket haberi var.

Abone ol
Abone ol

Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): Şirket'in üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 66,9mn TL ile piyasa beklentisi olan 60mn TL'nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket 3Ç2018'de 1,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri 3Ç2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 oranında artan şirketin satış maliyetleri ise %2,6 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar %12,9 oranında artarak 240,5mn TL'ye ulaşmıştır. Diğer taraftan operasyonel giderler aynı dönemde %68,3 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 12,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,6 oranında artarak 225mn TL'ye ulaşmıştır. Şirketin finansman giderleri 3Ç2018'deki 126,4mn TL'den 3Ç2019'da 102,1mn TL'ye gerilemiş ve 14,6n TL'lik vergi gideri sonrası konsolide net dönem karı 120,9mn TL olmuştur. Ana ortaklık payına düşen net dönem karı ise 66,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2019 yılı ilk dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 174,5mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 15,6mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.
  
Doğan Holding (DOHOL, Nötr): Şirket 2019 yılı 3. çeyreğinde 2,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Holding, yüksek döviz fazlasına bağlı olarak kurlardaki artışın etkisiyle 676,1mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 3Ç2019'da bir önceki yılın aynı döneminde göre %3,3 oranında azalarak 3.522mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise %2,1 oranında gerilemiş ve buna bağlı olarak brüt kar %13,8 oranında azalarak 307,4mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler %1,8 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden 3Ç2018'deki kurlardaki yüksek artış kaynaklı 1.245,2mn TL'lik gelire karşın 3Ç2019'da 26,6mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı da %91 oranında azalarak 1.364,7mn TL'den 123,2mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden giderler 454,9mn TL'den 24,2mn TL'ye gerilerken, finansman giderleri de 332,2mn TL'den 97,9mn TL'ye gerilemiştir. Vergi öncesi net dönem karı 3Ç2019'da 1,1mn TL olurken, 2,3mn TL'lik vergi gideri sonrası net dönem zararı 1,2mn TL olmuş ve ana ortaklık payına düşen kısım 2,5mn TL net dönem zararı olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek finansallarıyla beraber şirketin 2019 yılının ilk dokuz ayında ana ortalık net dönem karı 449,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde ise medya grubunun satışı kaynaklı 4186,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

İş Bankası (ISCTR, Sınırlı Pozitif): İş Bankası'nın 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğine göre %41,7 oranında artarak 1.348mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 738mn TL, hem de piyasa beklentisi olan 775mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, karşılık giderlerinin beklentimizin oldukça altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Banka'nın üçüncü çeyrek karı yıllık olarak da %8,9 oranında artış göstermiştir. Ayrıntılar için tıklayınız…

Petkim (PETKM, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 235,9mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 180mn TL'nin, hem piyasa beklentisi olan 174mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada vergi gideri yerine bu çeyrekte şirketin 3,8mn TL vergi geliri kaydetmesi etkili olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 412,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 oranında azalarak 2.936,9mn TL'ye gerilerken, brüt kar ise maliyetlerdeki yüksek artışa bağlı olarak %49,3 oranında azalarak 391,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %5,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2018'deki 39mn TL'lik gelire karşın 3Ç2019'da 11,3mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %60,1 oranında azalarak 289,4mn TL'ye gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 13,2mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında net finansman giderleri 182,3mn TL'den 76,8mn TL'ye gerileyerek dönem karını desteklemiştir. Buna ilaveten 3Ç2018'deki 157,8mn TL'lik vergi giderine karşın 3Ç2019'da 3,8mn TL vergi geliri kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da ana ortaklık net dönem karı 235,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte şirketin 2019 yılı ilk dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 709,3mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,5 oranında gerileme kaydetmiştir.
 
Şok Marketler (SOKM, Sınırlı Negatif): Şirket 3Ç2019'da 29mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 11,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Şirket'in satış gelirleri yıllık %32,2 oranında artarak 4.307mn TL'ye çıkarken, brüt kar %22,5 oranında artarak 1.014mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri ise %14,6 oranında artarak 747,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 148mn TL gider kaydedilmiştir. Şirket faaliyet karı %85,3 oranında artarak 119mn TL'ye yükselirken, 140,3mn TL finansman gideri ise 37,9mn TL'den 140,3mn TL'ye yükselmiş ve dönem zararı kaydedilmesinde önemli etken olmuştur.  Vergi öncesi zararı 20,1mn TL olan şirketin 8,4mn TL vergi gideriyle, üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 29mn TL olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek sonrasında Şirket'in yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem zararı 150,8mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 121,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Türk Hava Yolları (THYAO, Pozitif): THY 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 3.707mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Bizim kar beklentimiz 3.639mn TL, piyasanın kar beklentisi ise 3.632mn TL idi. Şirket 3Ç2018'de 3.956mn TL net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri 3.çeyrekte %2,9 oranında artarak 22,6 milyar TL'ye ulaşan şirketin brüt karı ise maliyetlerdeki yüksek artışın etkisiyle %14 oranında gerilemiş ve 6.120mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %15,8 oranında artarak 2.498mn TL'yi göstermiştir. 192mn TL'lik diğer faaliyetlerden net gelirler sonrasında şirketin faaliyet karı 3.814mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3Ç2018'deki faaliyet karı 4.868mn TL idi. 3. çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 164mn TL net gelir kaydedilirken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 405mn TL gelir kaydedilmiştir. Finansman tarafında da 136mn TL gelir kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi kar 4.519mn TL olurken, 812mn TL'lik vergi gideri sonrası 3.707mn TL net dönem karı açıklanmıştır. 3. çeyrekte açıklanan net dönem karıyla birlikte 9 aylık net dönem karı 2.587mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018'in aynı dönemindeki net dönem karı 4.083mn TL idi.

Vestel Elektronik (VESTL, Pozitif): Vestel Elektronik 2019 yılının 3. çeyreğinde 113,5mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 21,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri 2019'un üçüncü çeyreğine göre %15,6 oranında artarak 4.181mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %26,3 azalışla 1.006mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise 13,6 puan gerileyerek %24,1 olarak gerçeklemiştir. Operasyonel giderler %1,5 gerilemeyle 653,2mn TL olmuştur.  3Ç2019'da diğer faaliyetlerden 15mn TL'lik gelir kaydedilmiş ve 367,4mn TL'lik faaliyet karı oluşmuştur. 3Ç2018'deki faaliyet zararı kurlardaki yüksek artış kaynaklı 364,5mn TL idi. 3Ç2019'da özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 25,8mn TL gider olarak kaydedilmiştir. Finansman tarafında net 187,5mn TL'lik gider yazılmıştır. 34,4m TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 113,5mn TL'yi göstermiştir. 3. çeyrekte açıklanan ana ortaklık net dönem karıyla birlikte 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 149mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018'in aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem karı 80,3mn TL idi.

İzmir Demir Çelik (IZMDC, Sınırı Negatif): Şirket 3Ç2019'da 31,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde şirket 429,5mn TL zarar açıklamıştı. Satış hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre %28,3, brüt kar ise %75,1 azalmış ve 56,3mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri %84,4 oranında artan şirket diğer faaliyetlerden 18mn TL gelir kaydedilmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 44,3mn TL gider, finansman tarafında ise 42,1mn TL gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi zararı 39,5mn TL olan şirket 9,6mn TL vergi geliri yazmış ve tüm bunların etkisiyle üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 31,9mn TL olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek sonrasında Şirket'in yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem zararı 372mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 611,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. 
 
Logo Yazılım (LOGO, Nötr): Şirket'in 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 oranında artarak 20,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 19mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı döneminde göre %19,2 oranında artan Şirket'in, brüt karı da %24,2 oranında artarak 74,9mn TL olmuştur. Diğer taraftan operasyonel giderler aynı dönemde %24,5 oranında artmış ve 52,3mn TL olmuştur. Şirket'in net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %21,9 ve %81,2 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %22,7 ve %77,9 idi. Şirket'in üçüncü çeyrek rakamları sonrası 2019 yılı ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı ise %8,7 oranında artarak 57mn TL'ye ulaşmıştır.
 
Kliman Klima (KLMSN, Nötr): Şirket 3Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %15,3 oranında azalmış ve 11,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri yıllık %58,5 oranında artarak 181,8mn TL'ye çıkarken, satışların maliyeti %79,6 oranında artmış ve böylece brüt kar %0,3 oranında azalarak 30,3mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri ise %28,6 oranında artarak 26,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 3,1mn TL gider kaydeden Şirket'in esas faaliyetler karı 881bin TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 14,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Vergi öncesi karı 15,2mn TL olan şirketin 3,3mn TL vergi gideriyle, üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 11,9mn TL olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek sonrasında Şirket'in yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 101,6mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 18mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.
 
Özak GYO (OZKGY, Pozitif): Şirket 3Ç2019'da 84,7mn TL konsolide ana ortaklık karı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 33,1mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Şirket'in satış gelirleri yıllık %109,8 oranında artarak 228,9mn TL'ye çıkarken (konut satış gelirleri 110,8mn TL artmıştır), brüt kar aynı dönemler itibarıyla %46,4 oranında artarak 104,6mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 3Ç2019'da %45,7 gerçekleşmiştir. (3Ç2018: %65,5) Şirket diğer faaliyetlerinden 18,8mn TL net gider yazarken, 13,5mn TL net finansman geliri kaydetmiştir. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 59,5mn TL diğer faaliyetlerinden net gelir, 154,1mn TL ise net finansman gideri kaydetmişti.  Son olarak, üçüncü çeyrek sonrasında Şirket'in yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık karı 50,8mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 31,9mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti.

Yorumlar