Günün önemli şirket haberleri - 8 Kasım

Ziraat Yatırım tarafından günlük olarak hazırlanan günün önemli şirket haberleri yayımlandı. Borsada işlem gören şirketlerden yer alan haberler arasında günün öne çıkan 12 şirket haberi var.

Abone ol
Abone ol

Aygaz (AYGAZ, Sınırlı Pozitif): Aygaz'ın 2019 yılı üçüncü çeyreğinde net dönem karı 67,9mn TL ile piyasa beklentisi olan 47mn TL'nin üzerinde, bizim beklentimiz olan 74,7mn TL'nin ise altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, Tüpraş kaynaklı olarak iştiraklerden kaydedilen gelirlerin beklentimizden düşük gerçekleşmesi etkili olmuştur (Aygaz Tüpraş'ta %10,2 dolaylı paya sahip). Şirketin üçüncü çeyrek satış gelirleri satış miktarındaki %3'luk düşüşün de etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,3 oranında azalarak 2.549mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar ise maliyetlerdeki %13,6'lık görece yüksek düşüşün etkisiyle, 277mn TL ile yaklaşık aynı seviyede gerçekleşmiştir. Diğer taraftan operasyonel giderler aynı dönemde %14,2 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 9,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %53 oranında artarak 128,5mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan, Tüpraş'ın 3Ç2018'deki 54mn TL'lik pozitif katkısına karşın 3Ç2019'da 17mn TL'lik negatif etkisiyle iştiraklerden gelirler 3Ç2018'deki 61,8mn TL'den 3Ç2019'da 11,7mn TL'ye gerilemiş ve dönem karının bir önceki yılın aynı dönemine göre gerilemesinde önemli etken olmuştur. Finansman tarafında da finansman giderleri 23mn TL'den 59,8mn TL'ye yükselerek karı baskılamış ve net dönem karı 67,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 111,5mn TL net dönem karı kaydetmişti.

Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in ilk dokuz ay net dönem karı 198,7mn TL olmuş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %37 oranında gerileme kaydetmiştir.

Aygaz 2019 yılı beklentileri aynen korumuştur. 2019 yılında Şirket 695-735 bin ton aralığında otogaz satışı, 295-310 bin ton aralığında da tüpgaz satışı hedeflemektedir. Ayrıca şirket tüpgaz pazar payı'nın %41,5-43,5; otogaz pazar payının da %21,4-%22,6 aralığında oluşmasını beklemektedir.
  
Alarko Holding (ALARK, Pozitif): Holding 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 252,9mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde kurlardaki yüksek artış kaynaklı 392,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,2 oranında azalan Holding'in brüt karı ise maliyetlerdeki görece yüksek gerilemenin etkisiyle %18,7 oranında artarak 96,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %29,2 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden 3Ç2018'de kaydedilen 213,1mn TL'lik gelire karşın 3Ç2019'da 28,6mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı da %86 oranında azalarak 34,8mn TL olmuştur. Diğer taraftan özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 3Ç2018'deki kurlardaki yüksek artış kaynaklı 441,5mn TL'lik gider rakamına karşın bu çeyrekte 200,7mn TL gelir kaydedilmiş ve 3,5mn TL'lik finansman ve 5,7mn TL'lik vergi geliri ile birlikte Holding ana ortaklık net dönem karı 252,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek rakamıyla birlikte Holding'in ilk dokuz ay ana ortaklık net dönem karı 338,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Holding bir önceki yılın aynı döneminde 556,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.
 
AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Pozitif): Holding 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 243,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde kurlardaki yüksek artış kaynaklı 778,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, Migros'un Mayıs ayından itibaren konsolide edilmesinin de katkısıyla %91,4 oranında artarak 14,7milyar TL'ye yükselirken, brüt karı da %81,8 oranında artarak 4,8 milyar TL'ye yükselmiştir. Holding'in faaliyet karı da 3Ç2018'deki 378mn TL'den 3Ç2019'da 1,4 milyar TL'ye yükselmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 314mn TL gelir kaydedilirken, finansman gideri 1.079mn TL'den 529,6mn TL'ye gerilemiş ve vergi öncesi kar 1,211mn TL olmuştur. 240mn TL'lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 970,8mn TL olurken, 727,5mn TL'lik azınlık payı düşüldüğünde ana ortaklık payı net dönem karı 243,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrekteki kar rakamına karşın Holding ilk dokuz ayda 227,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Holding bir önceki yılın aynı döneminde 1.436mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Banvit (BANVT, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %130 oranında artarak 26,7mn TL'ye yükselmiştir. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı döneminde göre %0,5 oranında azalan ve 812,8mn TL olarak gerçekleşen Şirket'in, brüt karı %21,3 oranında gerileyerek bu çeyrekte 108,7mnmn TL olmuştur. Şirket bu çeyrekte 11,5mn TL esas faaliyetlerden net diğer gelir  kaydetmiştir. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde esas faaliyetlerden 51,4mn TL net diğer gider kaydedilmişti. Şirket'in 3Ç2019'daki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %3,3 ve %13,4 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %13,4 ve %16,9 idi. Şirket'in üçüncü çeyrek rakamları sonrası 2019 yılı ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı ise yıllık %143 oranında artarak 136,7mn TL'ye ulaşmıştır.
 
Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB, Sınırlı Negatif): Şirket 3Ç2019'da 371bin TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 56,1mn TL zarar açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri yıllık %13,9 oranında azalarak 139,3mn TL olmuştur, satışların maliyeti %16,4 oranında azalmış ve böylece brüt kar %7,2 oranında azalarak 41,2mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri ise %4,5 oranında azalarak 38,2mn TL olmuştur. Şirket'in esas faaliyetler karı geçen yılın aynı dönemine göre %66,4 oranında azalarak 3,2mn TL olmuştur. Finansman tarafından 8,6mn TL gider kaydedilmiş, vergi öncesi zararı 5,2mn TL olan şirketin 4,9mn TL vergi geliriyle, üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 371bin TL olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek sonrasında Şirket'in yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem zararı 20,3mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 90,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.
 
Emlak Konut GYO (EKGYO, Sınırlı Negatif): Emlak Konut GYO (konsolide)  3Ç2019'da 153,6mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Bizim beklentimiz Şirket'in bu çeyrekte 10mn TL zarar kaydedebileceği yönündeyken, piyasanın zarar beklentisi 21mn TL idi. Beklentimizdeki sapmada net finansman giderinin beklentimizden yüksek gelmesi etkili olmuştur. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 31,6mn TL zarar kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri yıllık %14 oranında artarak 3Ç2019'da 402,7mn TL'ye yükselirken, bu artışta 134,1mn TL artarak 142mn TL'ye yükselen arsa satış gelirleri önemli bir etken olmuştur. Brüt kar ise %42,5 oranında artış göstererek 92,9mn TL'ye yükselirken, brüt kar marjı %23,1 ile geçen yılın üçüncü çeyreğindeki %18,4 brüt kar marjının üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, net finansman giderleri aynı dönemler itibarıyla 77,7mn TL artarak 3Ç2019'da 153,8mn TL'ye yükselmiştir. Son olarak, üçüncü çeyrek zararına karşın Şirket'in 2019 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 212,3mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1,1milyar TL kar açıklamıştı.

Torunlar GYO (TRGYO, Nötr): Torunlar GYO (konsolide) 32019'da 135,5mn TL kar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 974,3mn TL zarar yazmıştı. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 139mn kar kaydetmesi yönündeyken, bizim kar beklentimiz 149 mn TL idi. Şirket'in 3Ç2019'daki satış gelirleri 257,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık %24 oranında gerilemiştir. Satış gelirlerindeki düşüşte, bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre 105,6mn TL azalarak 3Ç2019'da 61,2mn TL'ye gerileyen konut ve ofis satış gelirleri önemli bir etken olmuştur. Kira gelirleri ise aynı dönemler itibarıyla %12 oranında artarak 3Ç2019'da 157,6mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki brüt karı yıllık %24 oranında artarak 167,5mn TL olurken, brüt kar marjı %65,0 ile geçen yılın üçüncü çeyreğindeki %39,7 brüt kar marjının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Öte yandan, Şirket bu çeyrekte 38,6mn TL net finansman gideri yazmıştır. Bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde 1.178mn TL net finansman gideri kaydedilmişti. Son olarak, üçüncü çeyrekteki kar rakamına karşın Şirket yılın ilk 9 ayında 61,8mn TL net dönem zararı yazmıştır. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar 1.042mn TL idi.

Tüpraş (TUPRS, Nötr): Tüpraş 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 155,5mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Dönem zararı hem bizim beklentimiz olan 67mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 108mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada faaliyet karlılığının beklentimizi aşmasına karşın, finansman giderlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Tüpraş'ın satış gelirleri 3Ç2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarının %9,9 oranında azalması ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle %22,9 oranında azalarak 23,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemde maliyetlerdeki görece düşük gerilemeye bağlı olarak %70,4 oranında azalarak 3Ç2019'da 1.157,4mn TL'ye gerilemiştir. Böylece brüt kar marjı 3Ç2018'deki %12,9'dan 3Ç2019'da %5'e gerilemiştir. Akdeniz rafineri marjlarındaki zayıf görüntüye ek olarak petrol fiyatlarındaki düşüş kaynaklı oluşan stok zararı ile doğalgaz fiyatlarındaki artış karlılığı baskılamıştır. Tüpraş'ın net rafineri marjı 3Ç2018'deki 13,51$/varilden 3Ç2019'da 4,01$/varile gerilemiştir. Diğer taraftan 2Ç2019'daki 2,84$/varile göre ise iyileşme kaydedilmiştir. Stoklar Tüpraş'ın net rafineri marjına üçüncü çeyrekte 1,4$/varil olumsuz etki ederken, 3Ç2018'de ise 3,1$/varil olumlu etki yapmıştı (2Ç2019 0,4$/varil olumlu etki). Operasyonel giderler aynı dönemde %39 oranında artarken, diğer faaliyetlerden giderler ise 3Ç2018'deki kur kaynaklı 2,783mn TL'den 3Ç2019'da 98,3mn TL'ye gerilemiş ve buna bağlı olarak da faaliyet karı %24,2 oranında azalarak 608,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, Şirket'in FAVÖK'ü ise %74,7'lik azalma ile 956mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında da net finansman giderleri 170,7mn TL'den 817,3mn TL'ye yükselmiş ve bu çeyrekte zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur.

Üçüncü çeyrek rakamlarıyla birlikte Şirket'in ilk dokuz aydaki net dönem karı, ilk çeyrekteki ve üçüncü çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle 339,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 1.946,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

Tüpraş 2019 yılı beklentilerini ilk dokuz ay sonuçları ardından güncellemiştir. Buna göre Tüpraş 2019 yılı için Akdeniz net rafineri marjını 3,75-4,25$/varil'den 2,75-3,25$/varil'e, kendi net rafineri marjını da 6,0-7,0$/varil'den 4,0-4,5$/varil'e çekmiştir. Şirket 2019 yılı yatırım harcaması beklentisini de 200mn dolardan 150mn dolara indirirken, 28mn ton üretim ve 30mn ton satış hedeflerini ise aynen korumuştur. Tüpraş'ın İlk dokuz ayda net rafineri marjı 3,68$/varil olarak gerçekleşmiştir. Özellikle IMO 2020 düzenlemesinin (gemilerde salının kükürt oranının düşürülmesi-daha kaliteli yakıt kullanımı) etkisinin yeni hissedilmeye başlanması (gecikme) ve ağır petrol marjlarının düşük olması rafineri marjlarındaki güncellemede ana etkenler olmuştur.
 
Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Negatif): Şirket 3Ç2019'da 28,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Şirket 107,2mn TL'lik ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemindeki %17,1 oranında artarak 1.866mn TL'ye çıkan şirketin brüt karı ise %11,9 oranında azalarak 460,3mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %76,2 oranında artarken, faaliyet karı %12,3 oranında gerileyerek 422,7mn TL olmuştur. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler %52 oranında artarak 41,6mn TL'ye ulaşırken, finansman giderleri 3Ç2018'deki 691mn TL'den 3Ç2019'da 430,2mn TL'ye gerilemiş ve vergi öncesi net dönem karı 34,1mn TL olmuştur. 66,2mn TL'lik vergi gideri sonrasında şirket 28,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin dokuz aylık ana ortaklık net dönem zararı 46,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 29,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Şekerbank (SKBNK): Yönetim Kurulu'nun 07.11.2019 tarihli toplantısında; 100mn TL tutarında ilave ana sermaye (Tier 1) hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı ve 150mn TL tutarında katkı sermaye (Tier 2) hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı olmak üzere toplamda 250mn TL tutarında sermaye niteliğine haiz borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş olup yasal mercilerden alınacak izinlerin tamamlanmasıyla birlikte 29.11.2019 tarihine kadar anılan ihraçların tamamlanması planlanmıştır.

Alkim Alkali Kimya (ALKIM, Nötr): Şirket 3Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %22,1 oranında azalmış ve 29,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri yıllık %4,4 oranında artarak 180mn TL'ye çıkarken, satışların maliyeti %12,7 oranında artmış ve böylece brüt kar %10,9 oranında azalarak 54,2mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri ise %7,3 oranında artarak 13mn TL olmuştur. Şirket'in esas faaliyetler karı geçen yılın aynı dönemine göre %41,1 oranında azalarak 41,2mn TL olmuştur. Finansman tarafından 1,7mn TL gider kaydedilmiş, vergi öncesi karı 39,8mn TL olan şirketin 7,9mn TL vergi gideriyle, üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 29,6mn TL olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek sonrasında Şirket'in yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 88mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 71,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Borusan Mannesmann Boru Sanayi (BRSAN, Negatif): Şirket 3Ç2019'da ana ortaklık net dönem zararı 35,6mn TL olmuştur. Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,9 oranında azalarak 1.014mn TL'ye gerilerken, satışların maliyetleri de %11,1 oranında azalmış ve böylece brüt kar %53,9 oranında azalarak 91mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %22,5 oranında artarak 70,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 11mn TL gelir elde edilmiştir. Esas faaliyet karı %79,7 oranında azalarak 31,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden 0,1mn TL gider kaydeden Borusan'ın finansman giderleri geçen senenin aynı dönemine göre %64,8 artmış ve 51,4mn TL olmuştur. 16,1mn TL vergi gideri ve 0,6mn TL'lik durdurulan faaliyetler karının etkisiyle ana ortaklık net dönem zararı 35,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 2018'in aynı dönemine göre %70,6 azalarak 48,6mn TL'ye gerilemiştir.

Yorumlar