Günün önemli şirket haberleri

Ziraat Yatırım tarafından hazırlanan günün önemli şirket haberleri...

Günün önemli şirket haberleri

Ziraat Yatırım’ın hazırladığı günün önemli şirket haberleri
şöyle:Emlak Konut GYO
(EKGYO, Öneri "EKLE", Nötr):
Borçlanma araçlarının halka arz
edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına
ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, azami 2 milyar TL
nominal değerli ihraç tavanı limit alımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na
yapılan başvuru onaylanmıştır.Park Elektrik Üretim
Madencilik (PRKME, Nötr):
Park Elektrik, CTC Enerji Madencilik ile 3 yıl
başlangıç süreli rödovans sözleşmesi imzaladı. KAP'a yapılan duyuru aşağıdaki
gibidir:"Şirket, hukuku uhdesinde kalmak kaydıyla, T.C. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde IV grup
işletme ruhsatı sahibi bulunduğu Gaziantep İli, Islahiye İlçesi'nde bulunan
78173 sicil No'lu işletme ruhsatlı boksit sahası ile ilgili olarak; işletmeci
CTC Enerji Madencilik San. ve Tic. A.Ş. ile 3 yıl başlangıç süreli rödovans
sözleşmesi imzalamıştır. Rödovans sözleşmesi 3. yılın sonunda tarafların
karşılıklı anlaşması durumunda uzatılabilecektir.Boksit sahasından üretilecek beher ton maden başına Şirkete
2,70 ABD Doları rödovans bedeli ödenecek olup, ödenecek tutar taahhüt edilen
asgari üretim tutarından düşük olamayacaktır. İşletmeci, birinci rödovans yılı
için asgari 200.000 ton boksit üretimi taahhüt etmekte olup mevzuatın gerekli
gördüğü izinlerin alınması kaydıyla, asgari üretim taahhüdü ikinci yıl için
600.000 ton ve üçüncü yıl için ise 1.000.000 ton olarak revize edilebilecektir.İlave olarak, işletmecinin ekonomik olarak uygun görmesi ve
Şirket tarafından üretilmesi uygun bulunan boksit dışındaki madenlerin sahadan
üretimi halinde de yıllık tonaj taahhüdü olmaksızın bu madenlerin taraflarca
tespit edilecek rayiç satış fiyatlarının ton başına %10'u rödovans bedeli
olarak Şirkete ödenecektir."Türk Hava Yolları
(THYAO, Öneri "AL", Nötr):
THY ve Hava İş Sendikası arasındaki
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. THY'den yapılan
açıklamaya göre, taraflar arasında bugün imzalanan üç yıl süreli anlaşma
çerçevesinde personel maaşlarına 2019'un birinci altı ayı için enflasyon artı
%2, ikinci altı ayı için enflasyon artı %1,5 zam yapılmasına karar verildi.
Anlaşma kapsamında 2020'nin ilk altı ayı için enflasyon artı %2, ikinci altı
ayı için enflasyon artı %1,5, 2021'in ilk ve ikinci dönemleri için ise enflasyon
art %1 oranında zam yapılacak. Ayrıca, seyyanen net 5,000 TL tutarında da ödeme
yapılmasına karar verildi.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorumlar