Hissede hareket yaratacak 10 şirket haberi

Ziraat Yatırım tarafından günlük olarak hazırlanan günün önemli şirket haberleri yayımlandı. Borsada işlem gören şirketlerden yer alan haberler arasında günün öne çıkan 10 şirket haberi var.

Abone ol
Abone ol

Aygaz (AYGAZ, Nötr): Aygaz'ın 2019 yılı son çeyreğinde net dönem karı 74,8mn TL ile hem piyasa beklentisi olan 96mn TL'nin üzerinde, hem de bizim beklentimiz olan 119mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, iştiraklerden kaydedilen gelirlerin beklentimizden düşük gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin 4. çeyrek satış gelirleri satış miktarındaki %17'lik artışın da katkısıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,6 oranında azalarak 2.566mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar ise 280mn TL olarak gerçekleşmiştir. Aygaz 4Ç2018'de bağlı ortaklığı ADG fiyat revizonu nedeniyle ayrılan 97,8mn TL'lik karşılık gideri ve aynı dönemde oluşan 80,5mn TL'lik stok zararı nedeniyle sadece 0,6mn TL brüt kar açıklamıştı. Şirket 4Ç2019'da ise 21mn TL stok geliri elde etmiştir. Tüm bunlar hariç tutulduğunda şirketin brüt karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %45 oranında artış kaydetmiştir. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %22 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 10,2mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece Şirket'in faaliyet karı 114,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. (Aygaz 4Ç2018'de diğer faaliyet giderlerinde de ADG kaynaklı 80,8mn TL'lik gider kaydetmiş ve tüm bunların etkisiyle 128,7mn TL'lik net faaliyet zararı oluşmuştu.) Aygaz'ın FAVÖK'ü de son çeyrekte 157,3mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıl içindeki en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Diğer taraftan, iştiraklerin (Tüpraş ve Entek) 4Ç2018'deki 86,3mn TL'lik pozitif katkısı 4Ç2019'da 22,4mn TL'ye gerilemiştir. Finansman giderleri ise 58,6mn TL'den 48,9mn TL'ye inmiş ve tüm bunların etkisiyle net dönem karı 74,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde ADG kaynaklı bir sefere mahsus giderlerin etkisiyle 86,8mn TL net dönem zararı kaydetmişti.

Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2019 yılı net dönem karı 273,5mn TL olmuş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,7 oranında artış kaydetmiştir.

Aygaz 2020 yılı beklentileri de açıklamıştır. 2020 yılında Şirket 740-780 bin ton aralığında otogaz satışı (2019 yılı gerçekleşen 734 bin), 290-305 bin ton aralığında da tüplügaz satışı (2019 yılı gerçekleşen 303bin) hedeflemektedir. Ayrıca şirket tüplügaz pazar payının %41,5-43,5; otogaz pazar payının da %21,4-%22,6 aralığında oluşmasını beklemektedir.Tüpraş (TUPRS, Nötr): Tüpraş'ın 4Ç2019 ana ortaklık net dönem karı 186,1mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 123mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 21mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 1.766mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Tahminimizdeki sapmada, kaydedilen 640mn TL'lik yüksek vergi geliri ana etken olmuştur. Tüpraş'ın satış gelirleri 4Ç2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %7,7 oranında gerilemenin etkisiyle %12,8 oranında azalarak 21,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı dönemde maliyetlerdeki görece düşük gerilemeye bağlı olarak %47,4 oranında azalarak 4Ç2019'da 1.064,6mn TL'ye gerilemiştir. Böylece brüt kar marjı 4Ç2018'deki %8,2'den 4Ç2019'da %4,9'a gerilemiştir. Son çeyrekte dizel, jet yakıtı ve yüksek kükürtlü fuel oil marjlarında kaydedilen düşüşler ve doğalgaz fiyatları karlılığı baskılamıştır. Son çeyrekte marjlardaki düşünün bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,1 milyar TL negatif etkisi olmuştur. Akdeniz rafineri marjı son çeyrekte negatif -1,87$/varil olarak gerçekleşmiştir. Tüpraş'ın net rafineri marjı da 4Ç2018'deki 5,01$/varilden 4Ç2019'da 3,62$/varile (3Ç2019'daki 4,01$/varil) gerilemiştir. Stoklar Tüpraş'ın net rafineri marjına son çeyrekte 0,7$/varil olumlu etki ederken, 4Ç2018'de ise -4,05$/varil olumsuz etki yapmıştı (3Ç2019 -1,4$/varil olumsuz etki). Operasyonel giderler aynı dönemde %23 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2018'de kur kaynaklı 1.590mn TL gelir kaydedilmişken 3Ç2019'da ise 464mn TL gider kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da faaliyet karı 61,2mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan, Şirket'in FAVÖK'ü de %60'lık azalma ile 734mn TL olarak gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise net finansman giderleri 1.600mn TL'den 525mn TL'ye gerilemiştir. Tüm bunların etkisiyle şirket son çeyrekte 438,6mn TL vergi öncesi net dönem zararı kaydetmiştir. RUP kaynaklı yatırımlarının yeniden değerlemesinin katkısıyla Tüpraş son çeyrekte 640,5mn TL'lik yüksek vergi geliri kaydetmiş ve buna bağlı olarak 186mn TL ana ortaklık net dönem karı oluşmuştur.

Son çeyrek rakamlarıyla birlikte Şirket'in 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı 525,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüpraş 2018 yılında 3.712,8mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı.

Tüpraş 2020 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre Tüpraş 2020 yılı için Akdeniz net rafineri marjını 1,5-2,5$/varil beklerken, kendi net rafineri marjını da 4,5-5,5$/varil (2019 gerçekleşen 3,67$/varil) olarak öngörmektedir. Şirket'in 2020 yılı yatırım harcaması beklentisini de 200mn dolar seviyesindedir. Tüpraş 2020 yılında yaklaşık 28mn ton üretim, %95-100 bandında kapasite kullanımı ve yaklaşık 29mn ton satış hedeflemektedir.

Tüpraş ayrıca TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 525,8mn TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 1.139,4mn TL cari yıl zararı bulunması nedeniyle bu yıl kar payı dağıtmamayı genel kurula sunma kararı almıştır. Kar payı dağıtmama kararı hisse üzerinde baskı oluşturabilir.

Hektaş (HEKTS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 4Ç2019'daki net dönem karı bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %123 oranında artış göstererek 34,8mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2019'da yıllık %58 oranında artarak 124mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar aynı dönemde %9 oranında artmış ve 4Ç2019'da 46,9mn TL olmuştur. Şirket'in 4Ç2019'daki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %28,0 ve %37,8 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %19,8 ve %54,7 idi. Öte yandan, Şirket'in net finansman gideri bu çeyrekte 17,1mn TL gerçekleşerek geçen yılın dördüncü çeyreğine göre 14,2mn TL düşüş göstermiştir. Son olarak, dördüncü çeyrek net karı ile birlikte Şirket'in 2019 yılı net dönem karı geçen yıla göre %37 oranında artarak 145,6mn TL'ye yükselmiştir.

Türk Telekom (TTKOM, Pozitif): Türk Telekom'un 4. çeyrek net dönem karı 544,6mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 530mn TL, bizim beklentimiz ise 488mn TL idi. Türk Telekom'un 4Ç2019 satış gelirleri %16,4 artışla 6.284mn TL'ye yükselirken, brüt kar %24 artarak 3.006mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 2,9 puan artışla %47,8'i göstermiştir. Türk Telekom toplam abone sayısı, 4Ç2019'da 47,8 milyona ulaşmıştır. Operasyonel giderler %18,7 artmış ve 1.384mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 4. çeyrekte 120,9mn TL gider yazılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %6,4 artarak 1.501mn TL'yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise, 4Ç2018'deki diğer faaliyet geliri yerine 4Ç2019'da gider yazılması sebebiyle, 2,2 puan düşüşle %23,9'a gerilemiştir. Türk Telekom'un FAVÖK'ü 4Ç2018'deki 2.229mn TL'den 4Ç2019'da 2.828mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı 4 puan artışla %45'i göstermiştir. UFRS 16 etkilerinden arındırılmış FAVÖK marjı 4Ç2019'da %41,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 80,1mn TL olurken, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 45,9mn TL'yi göstermiştir. Türk Telekom'un finansman öncesi faaliyet karı 1.535mn TL ile 4Ç2018'in %9 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında faiz ve kur giderlerine bağlı olarak 873,5mn TL'lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 4Ç2018'de kur ve türev gelirlerinin etkisiyle 1.248mn TL'lik finansman geliri kaydetmişti. Şirketin vergi öncesi karı 661,3mn TL olurken 116,7mn TL'lik vergi giderine bağlı olarak net dönem karı 544,6mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki vergi öncesi kar, yüksek finansman geliri sebebiyle, 2.657mn TL, net dönem karı ise 2.215mn TL idi. Türk Telekom'un 2019 yılı net dönem karı 2.407mn TL olmuştur. 2018 yılındaki net dönem zararı 1.391mn TL idi.

Şirket mevcut koşullarda 2020 yılında; konsolide gelirlerin (UFRYK 12 hariç) 2019 yılına göre yaklaşık %14 seviyesinde artmasını, konsolide FAVÖK tutarının yaklaşık 12,4 milyar TL seviyesinde beklerken, konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 5,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini öngörmektedir.

Tat Gıda (TATGD, Pozitif): 2019'un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin net dönem karı geçen sene aynı döneme göre %176,9 artışla 21,2mn TL olmuştur. Şirket'in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,7 oranında artışla 312,7mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti %17,8 oranında artmış ve buna bağlı olarak brüt kar bir önceki yılın aynı dönemine göre %88,2 oranında artarak 70,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %32,6 artışla 46,2mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 4,9mn TL gelir elde eden şirketin faaliyet karı %61,8 oranında artmış ve 29,3mn TL olmuştur. Şirket finansman tarafında ise 10,3mn TL finansman gideri kaydetmiştir. Vergi öncesi karı 19,3mn TL olan şirket, 4,4mn TL vergi gideri ve 6,2mn TL durdurulan faaliyet dönem karı sonrası 21,2mn TL net dönem karı elde etmiştir. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2019 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %71,5 oranında artarak 66,1mn TL'ye yükselmiştir.

Alarko Holding (ALARK, Nötr): Bağlı Ortaklığı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin liderliğindeki konsorsiyumun, Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile Alma-ata Çevreyolu Yapım ve İşletilmesine ilişkin kamu-özel ortaklığı (PPP) ihalesine ilişkin sözleşmeyi 07.02.2018 tarihinde imzaladığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Projenin finansmanına ilişkin sözleşmeler 12.02.2020 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti'nin Nur-Sultan şehrinde imzalanmıştır.

Bim Mağazalar (BIMAS, Nötr): BİM CFO'su Haluk Dortluoğlu, Fas Ticaret Bakanı'nın BİM'in bu ülkedeki mağazalarında sattığı malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmemesi halinde mağazaların kapatılabileceği açıklamasının operasyonlarını etkilemeyeceğini çünkü ürünlerin %85'ini halihazırda Fas'taki yerel üreticilerden tedarik ettiklerini söyledi. Dortluoğlu'nun Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, BİM'in Fas'ta 500'e yakın mağazası ve 3000'e yakın çalışanı bulunurken Fas operasyonu BİM'in toplam cirosu içinde %5 pay sahibi.

Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell CEO'su Murat Erkan 2021 sonuna kadar Huawei ile işbirliği kapsamında 1 milyon adet Huawei telefon satışı hedeflediklerini söyledi. İstanbul'daki basın toplantısında Turkcell ve Huawei mobil hizmetlerde işbirliği açıkladı. Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Global Başkan Yardımcısı Wang Yanmin 5G, yapay zeka, uygulamalar gibi hizmetlerin HMS şemsiyesi altında entegre edileceğini belirtti (Kaynak: Bloomberg)

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Türk Hava Yolları'nın düşük maliyetli yolcu taşımacılığı yapan alt markası AnadoluJet, THY'nin normal uçuşlarından%10 daha ucuza bilet satacak. Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsrail'e olan uçuşlarında Anadolu Jet hizmet verecek. Anadolu Jet İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e günde bir sefer düzenleyecek.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın 4Ç2019'daki solo net dönem karı 2.343mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ziraat Bankası'nın bir önceki çeyrekteki karı 1.029mn TL, bir önceki yılın son çeyreğindeki karı 2.317mn TL idi. Çeyreksel bazda net faiz gelirleri %51,2 oranında artarak 8.627mn TL'ye yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri %29,1 oranında artmış ve 1.114mn TL'ye yükselmiştir. Öte yandan, karşılık giderleri ise 1.715mn TL artarak 3.149mn TL'ye yükselmiş ve karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Ziraat Bankası'nın operasyonel giderleri ise çeyreksel bazda %11,5 oranında artarak 2.608mn TL'ye yükselmiştir. Ziraat Bankası'nın takipteki krediler oranı %2,8 ve kredi mevduat oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. Özkaynak karlılığı ise 4Ç2019'da %13,9 iken, sermaye yeterlilik oranı %17,02'dir. Son olarak dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte, Ziraat Bankası'nın 2019 yılındaki net dönem karı 6.187mn TL olmuştur. 2018 yılındaki net dönem karı 7.961mn TL idi.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorumlar