Hisseyi etkileyecek 8 önemli şirket haberi

Ziraat Yatırım tarafından günlük olarak hazırlanan günün önemli şirket haberleri yayımlandı. Borsada işlem gören şirketlerden yer alan haberler arasında günün öne çıkan 8 şirket haberi var.

Abone ol
Abone ol

Aselsan (ASELS, Pozitif): Aselsan'ın 2019 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %134,3 oranında artarak 1.365,4mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimize olan 1.290mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.149mn TL'nin ise üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada, satış gelirlerinin ve FAVÖK marjının beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Aselsan'ın satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,4 oranında artarak 5.364,9mn TL'ye yükselirken, brüt kar ise %62,2 oranında artarak 1521,6mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler aynı dönemde %74,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2018'deki kurlardaki sert düşüşe bağlı kaydedilen 534,9mn TL'lik gidere karşın 4Ç2019'da 285,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı 4Ç2018'deki 230,9mn TL'den 4Ç2019'da 1507,2mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü de son çeyrekte %59,5 oranında artarak 1296,2mn TL'ye ulaşmış ve FAVÖK marjı %21,4'ten %24,2'ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise Şirket 4Ç2018'deki 238,1mn TL'lik finansman gelirine karşın bu çeyrekte 55,8mn TL finansman gideri kaydetmiştir. Şirket ayrıca 4Ç2018'deki 116,7mn TL'lik vergi gelirine karşın bu çeyrekte 78,3mn TL vergi gideri kaydetmiş ve böylece şirketin ana ortaklık net dönem karı 1.365,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrek karı ile birlikte Aselsan'ın 2019 yılı ana ortaklık karı bir önceki yıla göre %44,1 oranında artarak 3.340,4mn TL'ye yükselmiştir.

Aselsan'ın bakiye sipariş miktarı, eklenmeye devam eden yeni projelere karşın eldeki projelerdeki ilerlemelere bağlı olarak, Eylül ayı sonundaki 9,8 milyar dolardan Aralık ayı sonunda 9,7 milyar dolara gerilemiştir.

Eylül ayı sonu itibariyle 412mn TL net borç pozisyonunda olan Aselsan'ın nakit akışında iyileşme kaydedilmiş ve şirket olumlu bir şekilde 2019 yılını 1.287mn TL net nakit pozisyonda kapamıştır.

Aselsan 2020 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre Aselsan 2020 yılında satış gelirlerinde %40-50 arası büyüme beklerken, FAVÖK marjının %20-22 arasında olacağını (2019 yılı beklentileri %19-21 idi) öngörmektedir. Ayrıca şirket 2020 yılında 1.500mn TL'lik yatırım harcaması yapmayı hedeflemektedir. Şirket'in 2019 yılındaki gibi yüksek ciro artışı beklentisinin 2020'de de devam etmesine ek FAVÖK marjı beklentisi seviyesini yükseltmesini olumlu olarak yorumluyoruz.

Ereğli Demir Çelik (EREGL, Sınırlı Negatif): 2019'un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen sene aynı döneme göre %86,5 azalışla 227,5mn TL olmuş ve hem 422mn TL'lik piyasa beklentisinin hem de bizim beklentimiz olan 312mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada kaydedilen yüksek vergi gideri ana etken olmuştur. Şirket'in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 oranında azalışla 6.454mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %7,7 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %72,6 azalışla 587mn TL olurken, brüt kar marjı 19,1 puan azalışla %9,1 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %3,3 azalışla 187mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler 69,7mn TL'yi göstermiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %75,3 azalışla 469,7mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 17,8 puan azalışla %7,3 olmuştur. Finansman tarafında ise şirket 4Ç2018'de 17,4mn TL net finansman geliri yazmışken 4Ç2019'da ise net 121,7mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 4Ç2018'de kaydedilen 81,5mn TL'lik vergi gelirine karşın 4Ç2019'da 298,3mn TL vergi gideri kaydedilmiş ve tüm bunlara bağlı olarak ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %86,5 azalarak 227,5mn TL'ye gerilemiştir. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %40,8 oranında azalarak 3.316mn TL'ye gerilemiştir.

Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Pozitif): Ford Otosan'ın 2019 yılı 4. çeyrek net dönem karı 616,8mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 599mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 568mn TL'nin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Ford Otosan'ın 4Ç2018'deki net dönem karı 410,8mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,5 oranında artmış ve 11.502mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artış yurtiçi satış gelirlerindeki %60'lık yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2018'in aynı çeyreğine göre adetsel bazda %53,6 artarken, yurtdışı satışlar ise adetsel bazda %4,8 düşüş kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %13,9 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %20,1 artışla 1.151mn TL'ye ulaşırken, brüt kar marjı 0,5 puan artışla %10 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %33,7 artmış ve 389,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 85,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Diğer faaliyetlerden gelir kaydedilmesine bağlı olarak faaliyet karı %103,2 artışla 846,7mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 3,2 puan artışla %7,4 olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri hariç FAVÖK %19 artışla 975mn TL olurken, FAVÖK marjı 0,4 puan artışla %8,5'e yükselmiştir. Finansman tarafında 188,7mn TL gider kaydedilmiştir. 4Ç2018'deki finansman gideri 85mn TL idi. Şirket 4. çeyrekte 41,7mn TL'lik vergi gideri yazmıştır. 4Ç2018'de 79,6mn TL vergi geliri kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde 4. çeyrek net dönem karı 2018 4. çeyreğe göre %50,1 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 1,3 puanlık artışla %5,4 olarak hesaplanmaktadır. Son çeyrek kar rakamıyla birlikte 2019 yılındaki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %16,4 oranında artarak 1.959mn TL olmuştur.

Şirket 2020 beklentilerini de açıklamıştır. Toplam otomotiv sektörü hacmini 580-630bin adet (2019 635bin) aralığında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Yurt içi perakende satışların 60-70bin (2019 69bin) aralığında, ihracatın 330-340bin adet (2019 329bin) aralığında, toptan satışların ise 390-410bin adet (2019 395bin adet) aralığında olacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda üretim 370-380bin adet (2019 374bin adet) aralığında planlanmaktadır. 2020 yılında 180-200mn EUR (2019 166mn EUR) sabit kıymet yatırım harcaması beklenmektedir. Yatay piyasa öngörüsüne rağmen, güçlü finansal sonuçların hisse üzerinde olumlu etki etmesini bekliyoruz.

İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Sınırlı Negatif): 2019'un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen sene aynı döneme göre %77,4 azalışla 259,6mn TL olmuş ve bizim beklentimiz olan 324mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada kaydedilen yüksek vergi gideri ana etken olmuştur. Şirket'in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,8 oranında azalışla 3.863mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %14,9 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %71,9 azalışla 377,7mn TL olurken, brüt kar marjı 20,9 puan azalışla %9,8 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %9,1 artışla 75,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler 24mn TL'yi göstermiştir.4Ç2018'de diğer faaliyetlerden 26,4mn TL gider kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %73,9 azalışla 326mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 20,1 puan azalışla %8,4 olmuştur. Finansman tarafında ise şirket 4Ç2018'de 81,7mn TL net finansman geliri yazmışken 4Ç2019'da net 78mn TL finansman gideri kaydetmiştir. Şirket ayrıca 4Ç2018'deki 14,2mn TL'lik vergi giderine karşın 4Ç2019'da 183,4mn TL vergi gideri kaydetmiş ve tüm bunlara bağlı olarak ana ortaklık net dönem karı 4Ç2018'e göre %77,4 azalarak 259,6mn TL'ye gerilemiştir. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %47,5 oranında azalarak 2.155mn TL'ye gerilemiştir.

Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Nötr): Şirket'in 4Ç2019'daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,7 oranında azalarak 122,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2019'da yıllık %9,8 oranında artarak 1.972mn TL'ye çıkarken, brüt karı aynı dönemde %80 oranında artarak 4Ç2019'da 229,1mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri %7,6 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden ise 6,2mn TL gider kaydetmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %18,2 oranında artarak 165,3mn olmuştur. Finansman tarafında 42,3mn TL gider kaydedilmiş. Tüm bunlara bağlı olarak net dönem karı 122,8mn TL olmuştur. Son çeyrek kar rakamıyla birlikte 2019 yılı net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %8,8 oranında azalarak 568,1mn TL olmuştur.

Bim Mağazalar (BIMAS, Sınırlı Negatif): Fas Ticaret bakanı Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, BIM'in Fas'ta sattığı yerli ürünlerin oranının en az yarıya yükseltmesini ya da kapanma ile karşı karşıya kalabileceğini bildirdi. (Kaynak: Reuters)

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Pozitif): Şirket ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) arasında, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak hedefi doğrultusunda "humik asit" kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başbayilik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme ile şirket, TKİ tarafından üretilen "TKİ HÜMAS" ürününün pazarlama, satış ve dağıtımı konusunda 5 yıl boyunca tek yetkili başbayi olmuştur. TKİ HÜMAS organik madde, humik ve fulvik asit içeriği sayesinde tarım topraklarında organik madde içeriğini zenginleştirici bir ürün olarak kullanılmaktadır. TKİ HÜMAS, organik madde açısından fakir topraklarda bitki beslemeden beklenen faydanın alınmasına olumlu katkı sağlayan önemli biri üründür. TKİ, 2009'dan beri yapmış olduğu çalışmalarda işlettiği kömür madenlerinden elde ettiği leonarditlerden humik ve fulvik asit üretmektedir.

Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Pozitif): Kazakistan'da güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere yatırımcı sıfatıyla yatırım yapabilmek, EPC faaliyetlerinde bulunabilmek ve EPC sözleşmeleri akdedebilmek ve bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket'in faaliyet konusuna giren tüm konularda faaliyet gösterebilmek için Şirket'in Branch of the Joint Stock Company "Zorlu Enerji Elektrik Uretim Anonim Shirketi" in the Republic of Kazakhstan unvanlı bir şubesinin açılmasına karar verilmiştir.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorumlar