Manipülatif işlem yapan bankalara ceza geliyor

Bankalar tarafından finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem yapılması, gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi, manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilecek.

Abone ol
Abone ol

Bankacılık Kanunu ile Sermaye Piyasaları Kanunlarında değişiklik yapan, katılım bankacılığını geliştirmeye dönük adımların atıldığı, kitle fonlamasının mevzuata girdiği, enerji, yol gibi büyük projelerin menkul kıymetleştirilerek finanse edilmesine imkan sağlayan, halka açık şirketlere yönelik yanlış ve yanıltıcı haberlerle manipülasyon yaparak çıkar elde edenlere verilecek hapis cezasının alt sınırını 3 yıl olarak düzenleyen Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngören yasa teklifi Meclis'te kabul edildi. Kanunla bankaların kredi, mevduat, dış ticaret, transfer, nakit yönetimi ve kredi kartı gibi tüm faaliyetlerinden her ne ad altında olursa olsun aldıkları ücret, masraf ve komisyonların belirlenmesi konusundaki yetkiler Merkez Bankası'na veriliyor. Bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra bankalarda oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler “müşteri sırrı” haline geliyor. Bu bilgiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterinin açık rızası alınsa bile kendisinden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamayacak. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi veya Türkiye Varlık Fonuyla yapılan işlemler, bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri borçlanma araçlarının kredi sınırlamalarına tabi olmayacak.

Manipülatif işlem yapana ceza

Bankalar tarafından finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması, internet ortamı dahil farklı araçlarla gerçeğe aykırı veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi ya da bu amaçları sağlamaya yönelik benzer işlem ve uygulamaların yapılması finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilecek. Bankacılık sistemini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen banka mensuplarının imza yetkisi geçici olarak kaldırılabilecek.

Yorumlar