Merkez Bankası, 2021 enflasyon tahminini 2,8 puan artırdı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sunumunu yaptığı 2021 yılı ikinci enflasyon raporunda, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 9,4'ten yüzde 12,2 e yükseldiğini açıkladı.

Abone ol
Abone ol Haberi dinle

TCMB Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun sunumuyla sanal ortamda gerçekleştiriliyor. Merkez Bankası, ocak ayındaki yılın ilk enflasyon raporunda yüzde 9,4 olarak açıkladığı enflasyon tahminini yüzde 12,2 olarak revize etti. Yüzde 7 olan 2022 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 7,5'e yükseltti.

Kavcıoğlu'nun sunumundan satır başları: 

- Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan küresel ekonomi destekleyici politikalar ve aşılama ile toparlanmaya devam ediyor. Bu iyileşmede imalat sanayi faaliyeti ve küresel ticarette ivmelenme belirleyici oluyor. Kısıtlamalar nedeniyle Avrupa ülekelirnde yavaşlama beklenirken aşılama hızı destek paketleriyle ABD ekonomisinde görünüm bir önceki rapora göre önemli iyileşmektedir.

- Ana ticaret ortaklarımıza ilişkin 2020 yılı büyüme tahminlerini mercek altına aldığımızda bazı Avrupa ülkelerinde bir miktar aşağı yönlü ABD ve İngiltere başta olmak üzere önemli ihracat pazarlarımızda belirgin iyileşme öngörülmektedir. Türkiye’nn dış talebini resmeden ihracat ağırlıklı ocaktaki rapordaki olumlu görünüm korunmaktadır.

- Emtia fiyatlarını nyüksek seviyeleri gelişmiş ülkelerdeki iyileşen büyüme küresel enflasyon üzerinde etkili oluyor. Yükselen enflasyon beklenitileri para politikasında belirsizliklere tahvil getirilerinde yükselişlere ve küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açmaktadır. Bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı oluşturmaktadır.

Küresel piyasalardaki dalgalanmaları yakından takip ediyoruz. Bu görünüm altında veri duyarlılığı ve buna bağlı oynaklıkların devam edeceği para politikasında ihtiyatlı duruşun öneminin arttığı bir döneme girdikb. Bir önceki rapor döneminden bu güne gelişmiş ülkelerin tahvilvadelerindeki rtış gelişen ülkelere portföy girişlerini sekteye uğrattı. Çin hariç tutulduğunda gelişen ülkelerde şubattan itibaren portföy hareketleri çıkış yönüne döndü.

- İktisadi faaliyet geçmiş öngörülerimizle uyumlu şekilde güçlü seyrini korumuştur. İnşaat yatırımları hariç yurtiçi talep güçlü ivme sergiledi. Özel tüketim talebi canlı, kamu da iç talebe destek verdi. Makine teçhizat yatırımlarında yüksek oranlı artış kaydedildi. Salgının etkilerine rağmen sanayi ünetimi ve ciro endeksi artışını sürdürdü. İmalattaki kuvvetli ivme ara malı ve dayanıklı tüketimde daha belirgin olmak üzere sektörler üzerinde yayılım sergiledi.

- Salgından etkilenenlerdeki zayıf seyir hizmetlerde iyileşmeyi sınırladı. Ancak önümüzdeki dönemde salgının gidişatı ve aşılamaya bağlı olarak iktisadi faaliyette her iki yönde riskler bulunmaktadır. Finansal koşullardaki sıkılaşa ve skısıtlamaların etkisiyle iktisadi faaliyetin ikinci çeyrekte yavaşlayacağı tahmin ediliyor.

- İstihdam artışı büyümenin gerisinde kaldı. Bu gelişmede konaklama yiyecek eğlence kültür gibi hizmet sektörülreinin salgından olumsuz etkilenmesi ve işgücüne katılmadaki artış etkili olmaktadır. Yılın ikinci yarızısnda aşılamanın devamıyla salgına bağlı olumsuzlukların hafiflemesi nhizmet sektörülerine yönelik görünümün işyileşmesi turzmin hız kazanmasıyla istihdam imkanlarının genişlemesi bekleniyor.

- Sanayide yatırım iştahı olumlu sinyaller veriyor. Yatırm talebi ilk çeyrekte güç kazandı. Bu dönemde yatırım amaçlı kredi talebinin arttığı büyük firmalarda daha belirgin olmak üzere yatırım eğiliminin güçlendiği görülüyor.

- İhracat yılın ilk çeyreğinde bölge ve sektörler geneline yayılarak sürüyor. İhracat olumlu performans sergilerken imlattaki güçlü seyrin devam etmesi ihracatı destekliyor. Buna karşılık güçlü iç talep ve artan emtia fiytları faturayı olumsuz etkiliyor. Altın ithalatı ise ocak ayının ikinci yarısında nitibaren kademeli yavaşlıyor,. Yüksek freknslı veriler altın ithalatının martta tarihsel ortalamalarının altına aindiğini gösteriyor .bu eğilim dış ticaret hadlerinin rcari açıktadki olumsuz etkisihi haffletti.

- Cari denge, ikinci çeyrekten itibaren iyileşmeye başlayacak. İkinci yarıda aşılamanın ettsiiyle vak sayılarını nazaldığı görünüm turizm faaliyetlerini ve dış dengeyi destekleyecek. Ulusalarrası kısıtlamalar ve arz kısıtlı sektörlerde ihracat imkanlarını önemli ölçüde genişletti. Tedariklerin ülkemize kaydırılmasıyla hazır giyim ve tekstil başta belli sektörlerde ihnacat ilave büyüme kazandı. Otomotiv başta hammdde ve ekipman yeterbizliğine yol açtı üretimi ve hiracatı etkiledi. Yılın ikinci yarısında salgına bağlı koşulların iyileşmesiyle arz kısıtlarının zamanla giderileceğini tahmin ediyoruz.

- İhracatın ithalatı karşılama oranının tarihsel ortalamasının belirgin üzerine çıkarak 80/90 bandında istikrar kazanması ve sürekliliği sağlıklı dış denge ve maakroistikrar açısından önemli. Küresel finansal koşulların sıkılaştığı durumda toplam talebin hız ve kompozisyonda ılımslı seyir izlemesi dış denge kanalıyla finansal istikrarı destekler. Bu kapsamda kredilerin büyüme hızı kritik önemde. 2020 üçüncü çeyrekten itibaren atılan parasal sıkılaştırmaay bağlı olarak kredi büyümesi önemli ölçüde yavaşladı. Ocak sonlarından itibaren yeriden artış eğilimine girdi. Ticaride ılımlı seyir gözlenirken sıkılaşmaya rağmen bireysel kredi büyümesinde yükseliş eğilimi sürüyor. İhtiyaç kredileri görece yaksek oranda aratarken konut kredileri yavaşlamadan sonra zayıf seyrediyor.

- Ticari kredilerin yatırım amaçlı kullanılması verimlilik ve sürdürelibilir büyüme için memnuniyet verici. Ocak enflasyon raporunu takip eden dönemde enflasyon görünümü üzerinde etkili olan talep ve maliyet yönlü unsurlar para politikasında ilave sıkılaşma gerektirmekterdir.

- Mart ayında önden yüklemeli ve güçlü parasal sımılaştırma yapmış nisannda duruşunu korudu. Üç aylık döönemde merkez fonlaması sade çerçevede api ve swap kanalıyla yapılmış gecelik faizler politika faizi etrafında oluşmuştur. Küresel risk iştahındaki dalgalı seyrin türkiye ekonomiseni yansıması dezenflasyon para politikası duruşu kritik önem arzetmektedir. Küresel finansal koşullardaki dalgalanmalar gelişyen ülkelerde daha risk oluşturması nedeniyle sıkı para politikası duruşunu nefnlasyonda düşüş önceliğiyle kararlıılkla sürdürülmesi tampon işlevi görecektir.

- Uluslararası emtia fiyatlarında yukarı yönlü seyir güçlü içtalep tedarik sorunlarına bağlı arz kısıtları beklentilerdeki yüksek seyir ve birikimli döviz kuru etkileri enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yüzde 14,4 seviyesinden ilk çeyrekte yüzde 16,2’ye yükseldi. Salgınla birlikte 2020 yılında hanehalkı tüketim kalıplarında değişim olmuş ve tüketici enflasyon sepetindeki ağırlıklar güncellendi. Bu gelişme ocak enflasyon raporunda paylaştığımız tahmin patikasını yükseltici yönde etkiledi.

-Sepette yapılan güncellemenin etkisinin nisanda 0.5 puana ulşatıktan sonra kademeli azalarak yılsonu itibariyle ortadan kalkacağı öngörüldü. Ağırlık değişimin netkisi düzeltildiğinde ilk çeyrek tüketici enflasyonu gerçekleşmeleri geçmiş öngörülerimizle uyummlu seyretti. Bu seyirte mevye sebzedeki olumlu gidişat etkili olurken çekirdek enflasyon öngörülerin üzerinde kaaldı. İlk çeyrekteki yükselişte temel mal ve enerji gruqpları öne çıktı. Vergi ayarlamalarının net etkkisi eşel mobil uygulmalarını desteği enflasyonu sınırladı.

 - Çekirdek enflasyon artarken yüksek seyretmeye devam etti. Nflaasyon eğilimi temel mallarda döviz kuru etkilerininzayıgflamasıylaa gerilerken işlenmiş gıda ve hizmetlerde yükseldi. Nisanda da aenflasyon eğiliminin iyleşmeye devam etmekle birlikkü yüksek seyrini koruyacak. Enflasyon rakamları henüz arzuladığımız ölçüde yavaşlamayaa işaret etmiyor.

Kategoriler Ekonomi
Yorumlar