Sermaye Nedir?

Sermaye hem ticaret kanunu unsuru, hem de girişim kaynağı olarak, tüm ticari işletmelerin temel değeridir. Sermaye hakkında detaylı bilgilere sahip olup, gerekli adımları stratejik biçimde atmayan işletmelerin uzun vadeli profilleri sınırlı kalacaktır. Sizlere sermaye hakkında genel bilgileri bu sayfamızda arz ediyoruz.

Abone ol
Abone ol Haberi dinle

Sermayenin Tanımı

Öncelikle sermayenin genel tanımı nedir onu cevaplayalım; ticaret girişiminde kullanılan para veya para eden mallara sermaye denir. Sermaye, ticaret çarkının hareket etmesi için gereken en önemli unsurdur. Sermayenin tanımını ekonomi ve finans bilimine göre kısmen farklıdır. Eğer ekonomi bilimine göre bir tanım arıyorsak sermaye; üretim için kullanılan malların tümüdür. Finans biliminde ise sermaye kavramı fiziksel sermayeden ziyade sahip olunan mülkiyet hakkını tanımlar.

Sermaye size ait olan varlıkların tümüdür. Siz bu varlıklar üzerinden ticaret yapabilir, para kazanabilirsiniz. Ancak sadece sermaye para kazanmanıza yetmez. Ticaret çarkının işlemesi için sermayenin yanında işgücüne de ihtiyaç vardır. Bu işgücü dışında finansal olarak bir alım satım işinde gerekli olan hamleleri de bunun içine katabiliriz.

Örneğin tarım işi yapacağınız bir tarlada size gereken; teçhizatlar, kaynaklar, su gübre gibi gerekli ürünler sermaye olarak kullanılır(tarla da bir sermayedir). Tabi ki bunların yanında işgücü için işçi gerekmektedir. Tüm bunlarla birlikte üretime başlanabilir. İşte burada; teçhizatlar, kaynaklar vs. gibi gerekli şeyleri sermaye olarak kabul ederiz. Gereken işçiler ise işgücü olarak kabul edilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki işçiler her ne kadar sermayenin tanımına uygun olarak para eden ve para kazandıran varlık olarak görülse de kesinlikle sermaye kategorisine koyulmaz. İş gücü ticaret çarkındaki ayrı bir parçadır.

Sermaye Kârlılığı nedir?

Sermaye Kârlılığı, sermaye üzerinden elde ettiğiniz kârın bir ölçütüdür. Yine bir örnek üzerinden anlatacak olursak; Bir maden üzerinden altın ürettiğimizi farz edelim. Sermayemiz; Enerji, teçhizat, kaynaklar ve arazi olsun. Sermayemizin toplam değerine 1 milyon TL diyelim. Üretilen altının pazarda değeri 100 bin TL olsun. İşgücü maliyeti 50 bin TL dersek, sermaye ve işgücünü kullanarak 100 bin TL değerinde altın üretmiş oluyoruz. İşgücünü çıkarırsak sonuçta kalan para 50 bin TL'dir.

Tüm bu sayısal verileri elde ettiğimize göre sermaye kârlılığını hesaplayabiliriz. 1 milyon TL'lik sermayeye karşılık 50 bin TL kar elde etmiş olduk. Bu kârın sermayeye oranı bize sermaye kârlılığını verir 50.000/1.000.000 dersek sermaye kârlılığımız % 5’dir. Bu verdiğimiz örnek sadece tarım üzerinden fiziksel işgücü ile elde edilen kârın oranıydı. Finansal olarak da şirketlerde sermaye kârlılığı düzenli olarak kontrol edilmektedir. Bu kontroller şirketin gelişimi ve ilerleyişi hakkında üst düzey bilgi ve avantaj sağlamaktadır.

Sermaye kârlılığının yüksek olması üst düzeyde ivmeli bir gelişimin habercisidir. Ancak üst düzey kâr alınan üretimlerin sürekliliği bir o kadar da azdır. Bu gelişimin daim olması için sermayenin büyümesi şarttır. Çünkü diğer durumda kâr oranı aynı şekilde ivmeli bir düşüşe geçecektir. Eğer sermaye gerekli miktarda büyürse iş aynı şekilde ivmeyle artmaya devam edecektir.

Kategoriler Ekonomi
Yorumlar