Sermaye şirketi nedir?

Sermaye şirketi; Türk Ticaret Kanununda, gerçek veya tüzel kişilerin belli miktarda varlıkla ortak olduğu girişim olarak tanımlanmıştır. Bu yazımızda sermaye şirketi kavramının detaylarını paylaşacağız.

Abone ol
Abone ol Haberi dinle

Sermaye Şirketi Kavramı

Öncelikle sermaye şirketi nedir sorusuna cevap verelim; Adından da anlaşılacağı üzere sermaye şirketleri, sermayeyi temel alan oluşumlardır. Sermaye şirketlerinde gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerle ortaklık oluşturulabilir. Ortaklık ile yönetim olduğu için sermaye şirketleri bu konuda diğer şirketlerden farklıdır. Bu farklılığın sebeplerinden biri de ortaklara sağlanan ayrıcalıklardır.

Ortakların Hak ve Sorumlulukları

Sermaye şirketlerinde ortakların sahip olduğu tek sorumluluk şirkete aktardıkları sermayedir. Ortakların yapacağı sermaye desteği şirket için yeterli olmaktadır. Bunun dışında ortak olmak isteyen bir kişi kişisel özellikleri, kişisel kariyeri, ve vaad ettiği başarıyı şirkete sunar ise bu özelliklerin hiçbiri sermaye olarak kabul edilmediği için şirketten dönüş alamayacak ve ortak olamayacaktır.

Bu saydıklarımızın dışında bir önemli özellik ise şirkette herhangi bir sözleşmenin yapılan oylama ile değişebileceğidir. Şirkette önemli olan şirket üyelerinin seçimleridir. Tek bir kişinin kararı ile veya ortakların seçimi ile sözleşmeler şekillenemez. Ancak şirkette oy hakkı sistemi vardır. Şirkette sermaye payı olan ortakların oy hakları sermaye payları ile doğru orantılıdır. Sermaye şirketlerinin kurulma amacı çok yönlü ve çeşitlidir.Her türlü ekonomik amaç için kurulabilir. Bu kuruluşun nedeni ekonomik konular ve amaçlar çerçevesinde olmalıdır. Sahip olduğu ortak yönetim ve sermaye mantığı gibi özellikleri ile sermaye şirketleri diğer şahıs şirketlerine kıyasla daha profesyonel şirketlerdir.

Sermaye şirketi türleri

Sermaye şirketleri kişisel bir hisse dağıtımı olmayan, sermaye odaklı çalışan şirketlerdir. Bu şirketlerin kendi içinde 3 ayrı türü vardır. Bunlar anonim, limited ve komandit şirketlerdir.  Bu şirketleri kısa kısa tanıtacak olursak;

Anonim Şirket

Anonim şirket, belirli bir sermayeye sahiptir ve bu sermaye paylara bölünmüştür. Anonim şirket tek veya daha fazla hisse sahibi ile kurulabilir. Şirket için aranan minimum sermaye 50.000 TL dir. Anonim şirketlerde ortak sayısı açısından sınır yoktur. Anonim şirketlerde ortaklar belirli şirket içi işlemlerden muaf tutulmaktadır. Buna örnek verecek olursak, şirket pay ortakları borçları karşılamak zorunda değildir. Anonim şirketler açıkladığımız özelliklere sahip şirketlerdir.

Limited Şirket

Limited şirketlerin kuruluşu için anonim şirketten farklı olarak 10.000 TL minimum sermaye gerekmektedir. Limited şirketlerde ortak sayısı maksimum 50'dir. Limited şirketlerin karar yeter sayıları  anonim şirketlere göre daha fazladır. Bunlarla birlikte pay oylaması konusunda anonim ve limited şirketler arasında farklar bulunmaktadır. Son olarak hisse şirketlerine gelecek olursak bu şirketler; Sermayelerin paylara bölündüğü şirketlerdir. Şirketlerde sorumlu olan ortaklara komandite adı verilir.

Sermaye Şirketlerinin Önemli Ayrıcalıkları Nelerdir?

Şirkette oluşan borçların sorumluluğu hiçbir zaman ortaklara yüklenmez. Bu borçlardan sorumlu değillerdir. Ortakların şirketten ayrılması veya zarar sonucu iflasını açıklaması durumunda şirket bu zararlara rağmen iflas etmiyorsa ticaret hayatına devam eder. Şirkette bulunan yöneticiler ayrılma durumunda tazminat talep edebilirler.

Kategoriler Ekonomi
Yorumlar