SPK tebliği yayımlandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı" yayımladı.

Abone ol
Abone ol Haberi dinle

SPK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, sermaye piyasasında faaliyette bulunanlar için "Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ile düzenlemeler getirilmesi için taslak hazırlandı. Buna göre, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Anonim Şirketi'nin (SPL) lisanslama sistemi içindeki konumu ve fonksiyonları belirlendi. Lisans türleri güncellenirken, lisans alma şartları yeniden belirlendi. Lisans türlerine göre sınav konuları ise tamamen revize edildi.SPL bünyesinde sınavların yapılmasından sorumlu bağımsız bir sınav kurulu oluşturulmasına karar verilen Tebliğ taslağında sınavların geçerlilik süresi ve yenileme eğitimlerinin ne kadar sürede yapılacağı hakkında da değişiklikler yapıldı.Tebliğ taslağı ile gayrimenkul değerleme, konut değerleme, kredi derecelendirme ve kurumsal yönetim derecelendirme lisansları için gerekli tecrübe şartlarının, ilgili kurumlarda çalışılarak sağlanmasının yanında, SPL tarafından düzenlenecek ve içeriği Kurul tarafından onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programının başarıyla tamamlanması suretiyle de yerine getirilebilmesi imkanı sağlandı.Konut değerleme uzmanlığı için eğitim şartının en az iki yıllık yüksekokul olarak yeniden belirlendiği Tebliğ taslağında İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında, lisansa tabi görevlerde çalışacak yabancı uyruklu kişiler ile yurt dışında bir sermaye piyasası kurumunda en az 5 yıl çalıştığını belgeleyen kişilerin sahip oldukları uluslararası geçerliliği olan ve Kurulca tanınan lisanslar ile denklik şartı aranmadan çalışmalarına imkan tanındı.Sermaye Piyasası Faaliyet Lisansları üçe ayrıldı

Tebliğ taslağında daha önce Temel Düzey ve İleri Düzey olarak ikiye ayrılan Sermaye Piyasası Faaliyet (SPF) lisansları, Düzey 1, Düzey 2 ve Düzey 3 olarak üçe ayrılırken, yürürlük tarihinden önce verilmiş olan SPF Temel Düzey Lisanslarının, SPF Düzey 2 Lisansına; SPF İleri Düzey Lisansı ve Türev Araçlar Lisansının ise SPF Düzey 3 Lisansına denk olacağı açıklandı.Tebliğ taslağı ile ayrıca lisans sahibi olanların her üç yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılmalarının zorunlu olduğu, eğitimlerin içerik ve yapılış usullerinin Kurul tarafından belirleneceği ifade edildi.SPK tarafından yapılan açıklamada, tüm kişi ve kuruluşların Tebliğ Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 28 Mart 2014 tarihine kadar lisanslamatebligi@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurul'a yazılı olarak gönderebilecekleri kaydedildi.

Kategoriler Gündem
Yorumlar