Takibe düşen kredi oranında artış

Bankacılık sektöründe, kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 5,35'e yükseldi. Bu oran bir önceki ay yüzde 5,23 idi. Bu oran içerisinde bireysel kredilerin takibe dönüşüm oranı ise 3,25 oldu.

Abone ol
Abone ol

Bankacılık sektöründe kredilerin Takibe Dönüşüm Oranı (TDO) Aralık 2019 döneminde yüzde 5,35 olarak gerçekleşti. Mevduatın krediye dönüşüm oranı Aralık 2019 itibarıyla 0,95 olarak gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) "Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeler Raporu"na göre, Aralık 2019 itibarıyla takipteki kredilerin (brüt) tutarı 151 milyar TL oldu. Rapora göre, sektörel krediler içerisindeki takibe dönüşüm oranları inşaat sektöründe 9,55, otellerde 8,35 ve toptan ticaret ve komisyonculukta yüzde 7,23 olarak gerçekleşti.

Tüketici kredilerinin (bireysel kredi kartları dâhil) takibe dönüşüm oranı Aralık 2019 döneminde bir önceki çeyreğe göre azalış göstererek yüzde 3,25 oldu.

Aktif büyüklük arttı
Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Aralık 2019 döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,1 artarak 4 trilyon 491 milyar TL oldu.

Aralık 2019 döneminde bilanço dışı kalemlerden bir önceki çeyreğe göre gayrinakdi Kredi ve yükümlülükler yüzde 4,7, türev finansal varlıklar ise yüzde 0,4 arttı.

2019 Aralık döneminde, bankacılık sektörünün toplam aktiflerine göre mevduat bankaları yüzde 87, kalkınma ve yatırım bankaları yüzde 7 ve katılım bankaları yüzde 6 paya sahip oldu.

Sahiplik grubu ayrımına göre kamu bankaları yüzde 41, yerli özel bankalar yüzde 33 ve yabancı bankalar yüzde 26 paya sahip bulunuyor.

Yabancı kredilerin oranı yüzde 38

Bilanço içerisindeki yabancı para varlıkların toplam varlıklara oranı yüzde 43, toplam yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı yüzde 50 olarak gerçekleşti. Yabancı para kredilerin toplam krediler içerisindeki payı yüzde 38, yabancı para mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 51 oldu. Toplam varlıklar içerisinde kredilerin payı yüzde 59, menkul kıymetlerin payı yüzde 14 ve zorunlu karşılıkların payı yüzde 4 olarak gerçekleşti.
Mevduat yüzde 57 pay ile toplam yükümlülükler içerisinde en büyük paya sahipken, bankalara borçlar kaleminin payı yüzde 14 ve repodan sağlanan fonların payı yüzde 4 oldu.
Özkaynakların toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise yüzde 11 olarak gerçekleşti. Aralık 2019 dönemi itibarıyla gayrinakdi kredilerin büyüklüğü 815 milyar TL olarak gerçekleşti. Gayrinakdi krediler içerisinde teminat mektupları yüzde 73 ile en büyük paya sahipken akreditif kredilerinin payı yüzde 12 oldu.
Aralık 2019 dönemi itibarıyla türev alım tutarı 1.617 milyar TL, türev satım tutarı 1.606 milyar TL olarak gerçekleşti. Bilanço dışında yer alan türev işlemlerin yüzde 50’si swap para işlemlerinden, yüzde 34’ü swap faiz işlemlerinden ve yüzde 6’sı vadeli döviz işlemlerinden oluştu.

Bilanço dışı yabancı para pozisyonu 260 milyar TL fazla, bilanço içi yabacı para pozisyonu 261 milyar TL açık pozisyonda olup, yabancı para net pozisyonu 1 milyar TL açık pozisyonda yer aldı.

Bankaların kârı 50 milyar TL
Bankacılık sektörünün gelir tablosunda faiz geliri 420 milyar TL ve faiz gideri 258 milyar TL olarak gerçekleşti. Aralık 2019 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 50 milyar TL oldu.

Aralık 2019 dönemi net kârı, 2018 yılının aynı dönemine göre kamu ve yerli özel banka gruplarında düşüş gösterirken, yabancı banka grubunda artış gösterdi. Bankacılık sektörünün özkaynak kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre kamu, yerli özel ve yabancı banka gruplarında düşüş gösterdi. Bankacılık sektörünün Aralık 2019 dönemi aktif kârlılığı geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.

Toplam kredi tutarı 2,7 milyar TL

Aralık 2019 döneminde, 2.657 milyar TL olan toplam kredi tutarının 1.642 milyar TL’si Türk parası kredilerden, 1.015 milyar TL’si yabancı para kredilerden oluştu.
Kredilerin içerisinde ticari ve kurumsal kredilerin payı yüzde 55, KOBİ kredilerinin payı yüzde 23 ve tüketici kredilerinin (kredi kartları dâhil) payı yüzde 22 oldu. Aralık 2019 döneminde ticari ve kurumsal krediler 1.457 milyar TL, KOBİ kredileri 615 milyar TL ve tüketici kredileri ve kredi kartları 585 milyar TL olarak gerçekleşti.

Toplam krediler içerisinde, inşaat sektörünün payı yüzde 8,37 elektrik, gaz ve su kaynakları üretim dağıtım sanayi sektörünün payı yüzde 7,29 oldu. İşletme sınıflarına göre mikro, küçük ve orta büyüklükteki KOBİ kredilerinde bir önceki çeyreğe göre artış gerçekleşti.
Aralık 2019 döneminde konut kredileri bir önceki çeyreğe göre artış göstererek 199 milyar TL olarak gerçekleşti. Bireysel kredi kartlarının tutarı 118 milyar TL, ihtiyaç kredileri tutarı 260 milyar TL seviyesine geldi.

Bireysel krediler içerisinde ihtiyaç kredilerinin payı yüzde 43, konut kredisinin payı yüzde 35 ve kredi kartlarının payı ise yüzde 21 olarak gerçekleşti. Bireysel kredi kartı tutarı, Aralık 2019 döneminde bir önceki çeyreğe göre artış gösterdi.

Menkul kıymetler
Menkul kıymet toplamı 661 milyar TL olup bir önceki çeyreğe göre artış gösterdi. Menkul kıymetlerin yüzde 65’i devlet tahvili, yüzde 22’si hazinece ihraç edilmiş Eurobond ve yüzde 5’i sukuktan oluştu. 2019 yılı Aralık ayı itibarıyla bankacılık sektörü toplam menkul kıymetlerinin, 429 milyar TL’si Devlet tahvilinden, 143 milyar TL’si Hazine Eurobondundan ve 37 milyar TL’si sukuktan oluştu.

Yorumlar