Vergi destekleri o hisselerde kazanç sağlar mı?

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan şirket haberleri raporunda 1 Haziran 2021 yılına kadar uzatılan vergi indirimlerinin sektörel olarak gıda perakendesinde yer alan hisseleri olumlu etkileyeceğinin altı çizildi. İşte tüm detaylarıyla hisse analizi...

Abone ol
Abone ol

Yapı Kredi Yatırım Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:

"Geçici indirimler 1 Haziran’a kadar uzatıldı. 31 Temmuz 2020  tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan iki adet Cumhurbaşkanı Kararıyla, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere bazı vergi indirimleri  getirilmişti. Kovid19 pandemisinin yarattığı ekonomik sıkıntıları azaltma amacıyla uygulamaya konan bu indirimlerin bazılarının 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılacağı açıklandı.

Kira Ödemeleri Üzerindeki Vergi Yükü Azaltıldı. Söz konusu  kararlar arasında (i) gayrimenkul kiralamalarındaki vergi kesintisi  oranının %20’den %10’a  (ii) işyeri kiralama hizmetlerinin KDV’sinin  ise %18’den %8’e geçici süreyle indirilmesi, etkinliklerinin şirketler  üzerindeki yaygınlığı bakımından en öne çıkan kararlar olarak  gözükmektedir.

Gıda perakendecileri mağazalarının  neredeyse tamamını kiraladıkları için ve kira giderlerinin toplam  giderler içerisindeki payı, diğere sektörlerde yer alan şirketlere  nazaran yüksek olduğu için bu vergi indirimlerinden en çok etkilenecek  tarafların başında gelmektedir.

Önemli not: En temelde, Ağustos ayından beri faydalanılan  kazançların ne kadarlık kısmının 2021’in ilk beş ayında da devam  edeceğini anlamaya çalıştığımız, dolayısıyla kiracı açısından konuyu  değerlendirdiğimiz bu raporda, bütün yorumlarımız esasa dair bazı  hususların atlanması pahasına, mümkün olduğunca sadeleştirilmiş ve  hesaplamalarımız UFRS 16 etkisi gözardı edilerek verilmiştir.

BIM, 87TL hedef fiyat ve AL önerimizle en çok tercih ettiğimiz  perakandeciyken, MGROS ve SOKM için de sırasıyla 50,5TL ve 15.7TL  hedef fiyatlarla ‘AL’ önerimiz bulunmaktadır. Öte yandan, Bizim Toptan için ise önerimiz ‘Endeks Altı Getiri’dir. "

Buna göre, örneğin daha önce gerçek kişi X’den aylık 1,000 lira  net kira karşılığı işyeri kiralayan Y AŞ, vergi indirimi öncesi 250  lira vergi kesinitisi yapacakken artık 110 lira yapacaktır. Bu tutar, aylık Muhtasar Beyanname ile Devlet’e ödenecektir.

Dolayısıyla, mevcut vergi indirimi sayesinde, Şirket Y, hem %11  oranında daha az kira giderine katlanacak, dolayısıyla operasyonel  marjları indirim tutarının ciroya oranı kadar artacak, hem de aynı  tutarda nakdi bünyesinde tutmuş olacaktır. Öte yandan, söz konusu  kiralama, gerçek kişiden değil, tüzel kişiden yapılsaydı, herhangi bir  vergi kesinti yapılmayacağından, böyle bir avantaj doğmayacaktı.

(b) İş yeri kiralama hizmetlerinde KDV’nin %18’den %8’e  indirilmesi.

31 Temmuz 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanmak  üzere bazı hizmetlerde KDV oranı %8’e bazılarında ise %1’e  düşürülmüştü ve işyeri kiralama hizmeti de oranı %8’e düşürülen  hizmetler arasında sayılmıştı. Bu geçici indirim 1 Haziran 2021  tarihine kadar uzatıldı.Kira Vergi İndirimlerinin Gıda Perakendecilerine Etkisi

İşyeri kiralarında KDV indiriminin, şirket finansallarına etkisi  kira sözleşmesinin KDV dahil mi KDV hariç mi düzenlendiğine göre  değişecektir. Örneğin, X a.ş., kullandığı ofisin kira bedeli için Y a.ş. ile  aylık 1,000 Lira + KDV üzerinden anlaştıysa, 180 liralık KDV yükü,  vergi indirimi sonrası 80 liraya gerileyecektir, ancak, kira gideri  değişmeyecektir. Dolayısıyla, mevcut KDV indirimi sayesinde, kira  bedelleri KDV hariç düzenlenen sözleşmeler için şirketlerin kasasından %9 daha az nakit çıkacak, ancak kar marjlarında bir değişiklik  olmayacaktır. Ancak, kira bedeli, KDV dahil olarak anlaşıldıysa, vergi indiriminin etkisi farklı olacaktır. Örneğin X a.ş., ofisini KDV dahil 1,000 Lira bedel üzerinden kiraladıysa, Y a.ş.’ye ödediği nakit  değişmeyecek, ancak o nakdin kompozisyonu, daha az vergi daha fazla  gider kaydı olarak değişecektir. Dolayısıyla, mevcut KDV indirimi,  kira bedeli KDV dahil olarak belirlenen sözleşmeler için, kiracınn  kira giderinin, kiralayanın ise kira gelirinin artmasına yol  açmaktadır.

(c) Toplam Etki Ne Olacak?

1 Haziran tarihine kadar uzatılan vergi indirimleri, işyeri  kiralama sözleşmesine taraf olan her şirketin finansalarını  etkileyecektir. Etkinin boyutu ,yukarıdaki örneklerde de açıklandığı üzere, iki  temel değişkene bağlıdır.

 Kira sözleşmelerinin % kaçının vergi kesintisine tabi olduğu, yani gerçek kişilerden yapıldığı.

 KDV’ye tabi kira sözleşmelerinin ne şekilde, yani KDV dahil mi  hariç mi, düzenlendiği Genel bir önerme olarak, kira giderlerinin  toplam giderler içerisindeki payı görece yüksek şirketlerin daha çok  etkileneceğini, bunlar arasında GV kesintisine tabi sözleşme oranı  arttıkça, nakit ve kar marjı kazançlarının arttığı, KDV hariç  düzenlenen sözleşmeler için de sadece nakit akışı üzerinde rahatlık  sağlayacağı ifade edilebilinir.

d) Gıda Perakendecilerinin durumu

Perakendeciler, 1 Haziran’a kadar uzatılan vergi indirimlerinden  en çok etkilenmesini beklediğimiz şirketlerdir çünkü piyasada genel  teamül mağazaların kiralanmasıdır ve mağaza sahipliği sektörün büyük  oyuncuları istisnai bir durum  larak kabul edilebilinir. Dolayısıyla,  kira giderlerinin toplam giderler içerisindeki payı perakendeciler  için personel sonrası en önemli gider kalemi durumundadır.

Perakedenciler arasında da Gıda Perakendecilerinin daha ön plana  çıkmasını bekleriz çünkü Gıda Dışı Perakendecilerin, özellikle AVM’ler  nedeniyle karşı tarafın KDV mükellefi olduğu sözleşme imzalama  olasılığı görece daha yüksektir.

 Öte yandan, etkinin boyutunun ne olabileceğini kamuya açık  kaynaklar üzerinden birebir hesaplamak mümkün değildir çünkü o  kaynaklar arasında sözleşmelerin içeriğine dair bir bilgi  bulunmamaktadır. Dolayısıyla, etkinin boyutu hakkında her türlü analiz  geniş varsayımlar içereceğinden hata payı da yükselecektir. Ancak,  yine de hem vergi indirimlerinin etkisinin ne şekilde yansıyacağı  hakkında fikir vermesi hem de etkinin şirketler Yansımasının  sıralaması hakkında fikir vermesi açısından varsayımsal bir çalışma  yapmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.

Hesaplamamızda en temelde iki geniş varsayımda bulunuyoruz. Bunlardan birincisi şirketlerin aylık kira ödemelerinin ne kadarının GV kesintisine tabi olduğu  ikincisi ise, KDV’li sözleşmelerin ne  kadarının KDV hariç düzenlendiği. Anlaşılması kolay olması için tüm  sözleşmelerin, piyasada da genel teamül olduğunu teyit ettiğimiz  şekilde, KDV hariç düzenlendiğini varsaydık. GV kesintisine tabi  sözleşme oranları için ise, kendi içerisinde tutarlı ama oransal  olarak farklı olabilecek şekilde kabaca bir varsayımda bulunduk.

Sonuç olarak, tüm bu analizlerimiz ışığında, gıda perakendecilerinin  tamamının değişen oranlarda da olsa vergi indirimlerinden ciddi manada  olumlu etkilenmeye devam edeceğini  etkisinin boyunun kabaca %4-8 VAFÖK artışı veya 0.3-0.5pp marj genişlemesi şeklinde kendisini  gösterebileceğini, vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasının zaten  olumlu görüşümüz bulunan gıda perakendecileri hakkındaki görüşlerimizi  desteklediğini, 4Ç20 ve 2021’in ilk yarısı için finansalların Güçlü  seyrinin devamını  kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyebiliriz.

BIM, 87TL hedef fiyat ve AL önerimizle en çok tercih ettiğimiz  perakandeciyken, MGROS ve SOKM için de sırasıyla 50,5TL ve 15.7TL  hedef fiyatlarla ‘AL’ önerimiz bulunmaktadır. Öte yandan, Bizim Toptan için ise önerimiz ‘Endeks Altı Getiri’dir. "

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorumlar