Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde
 

EC GAYRİMENKUL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

EC GAYRİMENKUL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.  Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz. 
   

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel veri, KVKK’da yer alan tanımı itibariyle “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir. Şirket olarak tarafımızca, internet sitesini ziyaretiniz esnasında işlenene veriler aşağıda yer almaktadır. Bunun yanında çerezler aracılığıyla birtakım veriler toplanmaktadır.

 Bu verilerin yanı sıra çerezler ile de veri toplanması mümkündür. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Yani bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir. Sitede çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır;

·         İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

·         İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

·         İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak   

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile işlenebilir ;

Tarafınızın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatin korunması sebebiyle,

 •       Sunulan ürün ve/veya hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; 
 •       Hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için ilgili ziyaretçi talep, şikayet ve önerilerini değerlendirebilmesi,
 •      Hizmet standartları çerçevesinde Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,
 •      Ziyaretçi memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,

 • Tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verilerinizi, kanunda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluluk hallerinde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle KVKK’ya uygun olarak paylaşabilmekteyiz. Kişisel verilerinizin aktarılma nedenleri ve aktarıldığı kişiler şu şekildedir;   

 •      Web sitesinden hizmet sağlanabilmesi için yazılım firması iş ortakları ile
 •     Ziyaretçi ilişkileri yönetimi ve Ziyaretçi memnuniyetine yönelik aktivitelerin (hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı tayin etmek, sizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla ziyaretçi memnuniyeti analizi yapılması amacıyla) yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza,
 •     Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla şirketimizin iş ortakları ve sosyal medya danışmanlarına,
 •    Şirketimizin güvenlik politikası ve ticari kararı gereği kişisel verilerin depolanması ve korunması için serverlara,
 •     Web sitesinin güncellenmesi, çalıştırılması ve bu sayılan kişilerin kullanımını temin etmek amacıyla ilgili hizmeti sağlayan iş ortaklarımıza.

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

EC GAYRİMENKUL’ e ait olan www.borsamatik.com.tr  adlı web sitesi üzerinde kullanılan çerezler ile, online destek hattından faydalanılması esnasında kişisel verilerin paylaşılması ve iletişim formunun doldurulmasıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz, KVKK 5. Maddesinde yer alan hukuki nedenler gereği;

 •      Tarafınızın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatin korunması sebebiyle,
 •    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde, www.borsamatik.com.tr isimli resmî web sitesi üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, info@borsamatik.com e posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya  Acıbadem M. Çeçen S. Akasya Evl. K. Etabı No:25/A K:35 No:240 Üsküdar/İstanbul   adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak KVKK madde 11’de belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu  :  EC GAYRİMENKUL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Adres                  : Levazım Mah. Koru Sokağı. No:2 D:241 Zorlu Center Beşiktaş/İstanbul

Mersis No         : 336055826800017