Aydınlatma Metni

EC GAYRİMENKUL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 EC GAYRİMENKUL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.  

İşlenen Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

EC GAYRİMENKUL’ e ait olan www.borsamatik.com.tr  adlı web sitemizi ziyaretiniz, iletişim formu üzerinden aboneliğiniz ve destek hattına ilettiğiniz talepleriniz kurduğunuz iletişim üzerinden, kişisel verileriniz elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmaktadır. Aşağıda işlenen verileriniz ve hukuki gerekçeleri gösterilmiştir.

VERİ TÜRÜ DETAYI HUKUKİ SEBEBİ
Kimlik Ad ve Soyad KVKK Md 5/2 ç ve e
İletişim E posta adresi, telefon numarası KVKK Md 5/2 ç, e ve f
İşlem Güvenliği Aboneliğinize ilişkin log kaydı KVKK Md 5/2 ç
Çerezler   KVKK Md 5/1


KVKK MD 5/2-Ç : Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK MD 5/2-E : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

KVKK MD 5/2-F : İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KVKK MD 5/1 : Açık Rıza

Sitemizde çerezler vasıtasıyla internet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek, İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek için zorunlu çerezler dışında hedefleme çerezleri de kullanıyoruz. Bu işleme türü için hukuki gerekçemiz ise açık rızanızdır.

Sizlere e bülten gönderebilmek için yine elektronik ticari iletişim izninizi istiyoruz. Bu izni abonelik alanındaki kutucuğu işaretleyerek verebileceksiniz

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • Web sitemize abonelik işlemlerinizin temini ve yürütülmesi. Kvkk Md. 5/2 e
 • İletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında abonelerimize bülten gönderimi. Kvkk Md. 5/2 e
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi Kvkk Md. 5/2 ç
 • Sunulan ürün ve/veya hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; Kvkk Md. 5/1
 • Hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için ilgili ziyaretçi talep, şikayet ve önerilerini değerlendirebilmesi, Kvkk Md. 5/2 f
 • Hizmet standartları çerçevesinde Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması, Kvkk Md. 5/2 f
 • Ziyaretçi memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Kvkk Md. 5/2 f

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verilerinizi, kanunda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluluk bulunması ve haklarınıza zarar vermemek üzere zorunlu meşru menfaatlerimiz kapsamında üçüncü kişilerle KVKK’ya uygun olarak paylaşabilmekteyiz. Kişisel verilerinizin aktarılma nedenleri ve aktarıldığı kişiler şu şekildedir;   

 • Web sitesinden hizmet sağlanabilmesi için yazılım firması iş ortakları ile
 • Ziyaretçi ilişkileri yönetimi ve Ziyaretçi memnuniyetine yönelik aktivitelerin (hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı tayin etmek, sizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla ziyaretçi memnuniyeti analizi yapılması amacıyla) yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza,
 • Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla şirketimizin iş ortakları ve sosyal medya danışmanlarına,
 • Web sitesinin güncellenmesi, çalıştırılması ve bu sayılan kişilerin kullanımını temin etmek amacıyla ilgili hizmeti sağlayan iş ortaklarımıza
 • Sizlere e bülten gönderebilmek için İleti Yönetim Sistemine
 • Talep etmeye yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, info@borsamatik.com e posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya  Acıbadem M. Çeçen S. Akasya Evl. K. Etabı No:25/A K:35 No:240 Üsküdar/İstanbul   adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak KVKK madde 11’de belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu  :  EC GAYRİMENKUL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( VERİ SORUMLUSU)

Adres                  : Levazım Mah. Koru Sokağı. No:2 D:241 Zorlu Center Beşiktaş/İstanbul

Mersis No         : 336055826800017