​ACSEL'den KAP açıklaması

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na Olağan Genel Kurul Toplantı sonucuyla ilgili açıklama yapıldı.

Abone ol
Abone ol Haberi dinle

Açıklama Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: Şirketimizin 18.04.2014 günü saat 10:00'da yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,

- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,

- 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,

- Şirket'in "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına,

- Kâr dağıtımı yapılmaması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılmasına,

- Şirket'in "Ücret Politikası"nın onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine,

- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,

- Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kategoriler Gündem
Yorumlar