Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu 6 Haziran'da

Borsa İstanbul AŞ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Abone ol
Abone ol Haberi dinle

Borsa İstanbul AŞ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Olağan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kaydi Sistem’den (MKS) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilecek. Genel Kurul Toplantısına katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden bu kişilerin kimlikleri incelenerek yapılacak.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Olağan Genel Kurul Toplantısına “elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığıyla katılmak isteyen pay sahiplerimiz için e-GKS üzerinden katılıma ilişkin gerekli bilgilendirme https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/193/genel-kurul adresindeki dokümanda yer almaktadır. Toplantıya elektronik ortamda katılmak üzere e-GKS’ye kayıt olan pay sahipleri ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziken katılım veya e-GKS üzerinden katılım arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı e-GKS üzerinden kullanılabilmektedir.

Toplantının gündemi, 2023 yılına ait finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu, kurumsal yönetim bilgi formu, bağımsız denetim raporu, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, Esas Sözleşmede değişiklik yapılmasına yönelik tadil tasarısı ve Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren bilgilendirme dokümanı, ilgilerine göre genel kurul toplantısından en az üç hafta önceden başlayarak şirket merkezimizde, “www.borsaistanbul.com” adresindeki internet sitemizde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve e-GKS’de pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Pay sahiplerinin, varsa Yönetim Kurulu üyesi adaylarına ilişkin önerilerini, genel kurulda önerge ile sunmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısına e-GKS üzerinden katılım sağlayamayıp, fiziken katılacak pay sahiplerinin asaleten veya (aşağıda sunulan örneğe uygun olarak çıkartılmış vekâletname vasıtasıyla) vekâleten katılımlarının sağlanması hususu, sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilanen arz olunur. "

Saat 10.00'da başlayacak toplantının gündemi şu şekilde olacak:

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

3. 2023 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması

4. 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin 2023 yılsonu bilançosu ve kâr/zarar tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri

6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi’nin değiştirilmesine dair tadil tasarısının müzakere edilmesi ve onaylanması

7. 2023 kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu’nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8. Genel Kurul toplantı tarihine kadar yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve münhal Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından seçim yapılmış ise seçimin onaylanması

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

10. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin ücret, prim ve sair haklarının belirlenmesi

11. 2024 yılı denetimine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması

12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi

13. Dilek ve temenniler

14. Kapanış

 

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Konular Borsa İstanbul
Kategoriler Borsa
Yorumlar