Günün önemli şirket haberleri - 4 Kasım

Ziraat Yatırım tarafından günlük olarak hazırlanan günün önemli şirket haberleri yayımlandı. Borsada işlem gören şirketlerden yer alan haberler arasında günün öne çıkan 8 şirket haberi var.

Abone ol
Abone ol

Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Şirketin 2019 yılı 3. çeyrek net dönem zararı 79,4mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde şirketin net dönem zararı 61,1mn TL idi. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,9 oranında artan şirketin maliyetleri ise %20,6 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar %25,5 oranında artarak 469,7mn TL'ye ulaşmıştır. Ayrıca operasyonel giderlerdeki artış da %11,7 ile sınırlı olurken, diğer faaliyetlerden giderler 64mn TL'yi göstermiştir. Böylece 8,6mn TL'lik faaliyet karı oluşmuştur. 3Ç2019 finansman giderleri geçen senenin aynı dönemine göre %64,5 artışla 107,4mn TL olmuştur. 19,1mn TL'lik vergi geliriyle birlikte 3Ç2019 net dönem zararı 79,4mn TL'yi göstermiştir. Üçüncü çeyrek zararıyla birlikte 9 aylık net dönem zararı 279,2mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 204,3mn TL idi.

Hektaş (HEKTS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 3Ç2019'daki net dönem karı bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %8,8 oranında artış göstererek 17,7mn TL olmuştur. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2019'da yıllık %27,3 oranında artarak 151,4mnmn TL olarak gerçekleşirken, maliyetler %20 oranında artarak 83,3mn TL olmuştur. Satış gelirlerinin maliyetlerden daha yüksek oranda artmasına bağlı olarak brüt kar aynı dönemde %36,9 oranında artarak 3Ç2019'da 68,1mn TL olmuştur. Şirket'in 3Ç2019'daki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %11,7 ve %45,0 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %13,7 ve %41,8 idi. Öte yandan, Şirket'in net finansman gideri bu çeyrekte 32,1mn TL gerçekleşerek geçen yılın üçüncü çeyreğine göre 25,1mn TL artış göstermiştir. Son olarak, üçüncü çeyrek net karı ile birlikte Şirket'in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %22,3 oranında artarak 110,8mn TL'ye yükselmiştir.

Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Nötr): Kardemir'in 3Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %17,8 oranında azalarak 39,1mn TL'ye gerilemiş, ancak beklentimiz olan 41mn TL ile paralel, piyasa beklentisi olan 45mn TL'nin de hafif altında gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,6 oranında azalarak 1.310mn TL olmuştur. Satış maliyeti %36,2 oranında artmış ve böylece brüt karı %79,4 oranında azalarak 106,8mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise geçen yıla göre 28,9 puan azalmış ve %8,2 olmuştur. Operasyonel giderler ise %24,3 oranında artmış, diğer faaliyetlerden sadece 256bin TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %82,3 oranında azalarak 81,1mn TL'ye gerilemiştir. Şirket 3Ç2019'da 33,3mn TL'lik net finansman gideri kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi karı 49,6mn TL olmuştur. Şirket'in 10,5mn TL vergi gideri sonrası 3Ç2019 net dönem karı 39,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamlarıyla birlikte şirketin yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %57 oranında azalarak 209,3mn TL'ye gerilemiştir.

Kordsa (KORDS, Nötr): Şirket'in 3Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %37 oranında düşüş göstererek 77,5mn TL olmuştur. Bizim ve piyasanın beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 80mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Şirket'in satış gelirleri yıllık %3,9 oranında artarak 3Ç2019'da 1.285mn TL'ye yükselse de, brüt kar %15,8 oranında gerilemiş ve 234,4mn TL olmuştur. Şirket'in 3Ç2019'daki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %6,0 ve %18,2 olarak gerçekleşerek geçen yılın üçüncü çeyreğindeki marjların altında kalmışlardır. Öte yandan, net finansman gideri ise aynı dönemler itibarıyla 67,1mn TL azalarak 3Ç2018'de 18,3mn TL olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek net karı ile birlikte Şirket'in 2019 yılının ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %4,1 oranında artarak 268,6mn TL'ye yükselmiştir.

Otokar (OTKAR, Nötr): Otokar'ın 2019 yılının üçüncü çeyreğinde net dönem karı 102,1mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 104mn TL'ye, hem de piyasa beklentisi olan 103mn TL'ye paralel gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde şirket 7,3mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Otokar'ın 3Ç2019'da satış gelirleri, zırhlı araç ihraçlarının üçüncü çeyrekte devam etmesi ve zırhlı araç satış adetlerinin 3Ç2018'deki 8 adetten 3Ç2019'da 39 adete çıkmasının etkisiyle, toplam satış adetlerindeki %12'lik düşüşe karşın, kurların da olumlu katkısıyla %85,2 oranında artarak 593,4mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar da yüksek miktardaki zırhlı araç ihracına bağlı olarak aynı dönemde %130,4 oranında artarak 239,6mn TL'ye ulaşmış ve brüt kar marjı da %32,5'ten %40,4'e yükselmiştir. Operasyonel giderler %32,6 oranında görece düşük artış kaydederken, Otokar'ın net faaliyet karı 3Ç2018'deki 42,4mn TL'den 3Ç2019'da 109,1mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK'ü de 3Ç2019'da 140,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrek kar rakamının ardından Şirket'in 2019 yılı Ocak-Eylül dönemi net dönem karı da ilk çeyrekte kaydedilen zarar rakamına karşın 297,4mn TL'ye ulaşmıştır. Otokar 2018 yılının aynı döneminde 85,9mn TL net dönem zararı kaydetmişti.
 
Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Pozitif): Sasa'nın 3Ç2019 net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %223,6 oranında artarak 465,6mn TL'ye yükselmiştir. Bu yüksek karda bu çeyrekte kaydedilen 370,2mn TL'lik vergi geliri önemli etken olmuştur. Satış gelirleri 3Ç2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,9 oranında artarak 695,5mn TL'ye ulaşan Şirket'in satış maliyetleri ise %41,2 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak Şirket'in brüt karı 3Ç2019'da %80,3 oranında azalarak 36,2mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde sabit kalırken, net faaliyet karı da %88,5 oranında azalarak 37,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, Şirket 3Ç2018'de kaydedilen 375,4mn TL'lik finansman giderine karşın 3Ç2019'da 56,7mn TL finansman geliri kaydetmiş ve buna bağlı olarak 3Ç2018'de kaydedilen 47,5mn TL'lik vergi öncesi zarara karşın 3Ç2019'da 95,3mn TL vergi öncesi kar kaydedilmiştir. Şirket 3Ç2018'de 191,4mn TL vergi geliri kaydederken, bu çeyrekte ise 370,2mn TL vergi geliri kaydetmiş ve buna bağlı olarak da Şirket'in net dönem karı 3Ç2019'da 465,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in 9 aylık net dönem karı 964,2mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %133,8 oranında artış kaydetmiştir.
 
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından, Boeing 737NG serisi uçaklar için 3 Ekim 2019 tarihinde belirli konma sayısına ulaşanlarının, kanat ve gövde birleşim bölgelerinin periyodik kontrolüne ilişkin esaslar tanımlanmıştır. Direktif kapsamına giren yaklaşık 20 adet uçağın teknik incelemeleri tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen kontroller neticesinde belirtilen konma sayısına ulaşmış olan uçaklardan sadece bir tanesi bakıma alınmıştır. Bakıma alınan uçak dışında hiçbir uçakda uçuşa elverişlilik direktifi doğrultusunda teknik müdahale gerektirecek bir duruma rastlanmamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler Boeing firması ile haftalık olarak yapılan toplantılar ve FAA tarafından yayınlanan bildirimler üzerinden takip edilmektedir. THY uçuş güvenliğini her zaman birinci öncelikte tutan ve tutmaya devam edecek olan bir yaklaşımla ilgili üreticiler ve havacılık otoriteleri ile koordineli çalışmaya devam etmektedir.

Volatilite Bazlı Tedbirler: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DENIZ.E ve KLMSN.E payları 04/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 18/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.

 

Yorumlar