​IMF'den büyüme tahmini

IMF’nin yılda iki defa yayınlanan Dünya Ekonomik Görünümü (World Economic Outlook – WEO) raporunun Nisan 2014 sayısı Washington’da yapılan basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Abone ol
Abone ol Haberi dinle

Dünya ekonomisindeki toparlanmanın daha çok gelişmiş ülkelerde gözlemlenen talep artışı üzerinden gerçekleştiği vurgulanan raporda, büyümenin 2014 -2015 döneminde de devam edeceği dile getirildi. Raporda, gelişmiş ülkelerdeki enflasyonun beklentilerin altında kalmasının potansiyel altı gelişmeye işaret ettiği vurgulandı.Büyümenin yeniden başlamasına karşın küresel ekonomide aşağı yönlü risklerin geçen yıla göre azalmakla beraber devam ettiğinin altı çizilen raporda, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin toplam riskinin artışı, beklenenden düşük enflasyon ortamı ve jeopolitik sorunların "su üstüne çıkışı" başlıca risk unsurları olarak sayıldı.Türkiye, Brezilya, Güney Afrika ve Rusya gibi büyük gelişmekte olan ülkelerde gerek politik zayıflıklar gerekse sıkılaşan iç ve dış finansman olanakları veya yatırım ve tedarik kısıtları yüzünden büyüme hızlarında düşüş beklendiği kaydedilen raporda, 2015 yılında özellikle gelişmekte olan Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de Gayrı Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) mütevazi ölçülerde yeniden artacağı bilgisine yer verildi.

Avrupa’nın gelişmekte olan piyasa ülkelerinde 2013 yılında gerçekleşen büyümenin büyük ölçüde artan dış talep sayesinde olduğuna dikkat çekilen raporda, Türkiye ve Baltık ülkelerinin GSYH artışının ise iç talep kaynaklı olduğu belirtildi. Büyümeye bağlı olarak işgücü piyasalarında hafif bir canlanma gözlemlendiği ifade edilen raporda, geçen yılın ikinci yarısında bu gruptaki pek çok ülkenin karşılaştığı sermaye çıkışının Türkiye’de yaşanmadığı vurgulandı. Raporda, Türk ekonomisin makro ekonomik döngülerden bölgedeki diğer ülkelere göre daha fazla etkilendiği dile getirildi.Raporda ayrıca aralarında Türkiye, Brezilya, Güney Afrika ve Endonezya’nın da bulunduğu kimi gelişmekte olan piyasa ülkelerinde para politikalarındaki sıkılaştırma ve politika faizlerinde artışın etkisiyle kredi genişlemesinde yavaşlama gözlemlendiği kaydedildi.Raporun öngörüler bölümünde ise 2013 yılında GSYH’sı yüzde 4,3 artan Türkiye’nin 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 3,1 büyüyeceği tahminine yer verildi. Türkiye’nin net ihracatında artış beklenmesine karşın alınan makro ihtiyati tedbirlere bağlı olarak, özel tüketimdeki sert düşüş, döviz kurundaki sıçrama ve faizlerdeki yükseliş, büyüme hızını aşağı çeken unsurlar olarak sıralandı. Raporda kamu yatırımlarının 2014 bütçe hedefleriyle uyumlu seyredeceği görüşü de paylaşıldı.Rapora göre, Türkiye'de geçen yıl yüzde 7,5 oranında artan tüketici fiyatlarının 2014 yılında hafif bir sıçramayla yüzde 7,8’e yükseldikten sonra 2015 yılında yüzde 6,5’e inmesi bekleniyor. Geçen yıl GSYH’nin yüzde 7,9’una karşılık gelen cari işlemler açığının da 2014 ve 2015 yıllarında büyüme hızındaki düşüşe paralel olarak GSYH’nin önce yüzde 6,3’üne daha sonra yüzde 6,0’sına gerileyeceği de tahmin ediliyor.

Kategoriler Gündem
Yorumlar