​SPK’dan Kervansaray’a brüt takas uygulaması

SPK, Kervansaray Yatırım Holding’e 15 Kasım 2013- 21 Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak şirket hisselerine brüt takas uygulanmasına karar verdi.

Abone ol
Abone ol Haberi dinle

SPK’nin haftalık bülteninde Kervansaray Yatırım Holding şirket sahibi Selim Sayılgan hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan 15.11.2013, 15.01.2014 ve 21.01.2014 tarihli özel durum açıklamalarında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarının bulunması nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. SPK ayrıca, Kervansaray Yatırım Holding hisseleriyle ilgili brüt takas uygulanmasına karar verdi.SPK’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu hususlara değinildi: Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Kervansaray, Şirket) pay piyasasında 15.11.2013-21.01.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda; 1) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(b) maddesi çerçevesinde, 04.04.2014 tarihli işlemlerden başlamak üzere, Kervansaray pay piyasasında brüt takas uygulanması ve takas alacaklarının takas süresinin sonunda dağıtılması hususlarında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye bildirimde bulunulmasına, 2) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(ç) maddesi çerçevesinde, mevcut tüm üyelerini bilgilendirmesini teminen, 04.04.2014  tarihinden başlamak üzere, 

i. Kurulumuzun Seri:V, No:65 sayılı Tebliği'nin 9 uncu maddesinde öngörülen bir müşterinin takası henüz gerçekleştirilmemiş pay alım işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşacak açık takas pozisyonunun asgari %20 si oranında uygulanan net varlık bulundurma zorunluluğunun, Kervansaray pay piyasasında gerçekleşecek işlemlerde açık takas pozisyonun tamamını (%100) karşılayacak oranda özkaynak bulundurması şeklinde uygulanması, 

ii. Kervansaray pay satışından kaynaklanan takas alacaklarının özkaynak hesabında dikkate alınmaması, 

iii. Seri:V, No:65 sayılı Tebliği'nin 9 uncu ve 12 nci maddeleri kapsamında müşterinin net varlığının hesaplanmasında Şirket paylarının özkaynak olarak kabul edilmemesi, 

iv. Kervansaray pay piyasasında emir iletecek ve işlem yapacak aracı kurumların, internet üzerinden müşterilerinden Kervansaray paylarına ilişkin alım-satım emri kabul etmelerinin yasaklanması hususlarında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne bildirimde bulunulmasına, 3) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(c) maddesi çerçevesinde, Kervansaray paylarının açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu olabilecek sermaye piyasası araçları listesinden çıkarılması hususunda Borsa İstanbul A.Ş.'ye bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir.”

Kategoriler Gündem
Yorumlar