Borsa tescil ücreti nasıl hesaplanır?

Tescil edilen muamelenin bedeli üzerinden nispi olarak alınan ücrete "Tescil Ücreti" denir. Borsaya tabi maddelerin alım ve satımları için aynı oranda uygulanmak üzere, işlem başına alınacak toplam tescil ücreti tavanı, yıllık aidat tavanının yüzde onundan az ve tamamından fazla olamaz.

Abone ol
Abone ol

Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden azamî binde birdir ve bu oran meclisçe belirlenir. Yani borsa tescil ücreti oranı %0,2 (binde iki) olarak hesaplanmaktadır.

Meclis, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen azami hadleri aşmamak üzere tescil ücret oranını "borsa içi muameleler" ve "borsa dışı muameleler" için farklı oranda belirleyebilir. 

Kaynak: http://www.ispartatb.org.tr/tescil-ucreti-nedir-nasil-belirlenir.html

 

 

Yorumlar