Çekirdek enflasyon nedir?

Çekirdek enflasyon, para ve maliye politikalarının oluşturulmasında dikkate alınması gerekli önemli bir enflasyon göstergesidir. Bu nedenle, aşağıda çekirdek enflasyon tanımı, önemi ve hesaplanmasına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Abone ol
Abone ol

Enflasyon, bir ülkede alınan mal ve hizmetlerin satın alma fiyatının süreli olarak artış göstermesidir. Daha teknik ifade ile enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli biçimde yükselmesidir.

Çekirdek enflasyon, fiyatlarda görülen tüm geçici etkilerin çıkarılması sonucunda fiyatların genel düzeyindeki artış anlamına gelir. Başka bir deyişle çekirdek enflasyon, enflasyonun geçici veya bir defaya mahsus etkilerden arındırılmış kalıcı kısmıdır.

Türkiye özelinde, fiyatlarda gözlemlenen tüm geçici etkilerin arındırılması suretiyle oluşturulmuş bulunan özel kapsamlı TÜFE göstergeleri kullanılarak ölçülen enflasyona çekirdek enflasyon denilmektedir.

Kaynak: https://vergidosyasi.com/2019/05/18/cekirdek-enflasyon-nedir/

 

 

Yorumlar