Faktoring nedir? Size ne kazandırır?

Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurt içi ve yurt dışı vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınarak garanti, alacak ve tahsilat yönetimi, finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu komple bir finansman yöntemidir.

Abone ol
Abone ol

Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurt içi ve yurt dışı vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınarak garanti, alacak ve tahsilat yönetimi, finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu komple bir finansman yöntemidir.

Garanti Hizmeti: Açık hesap (mal mukabili) çalışılan işlemlerde alıcı firmanın acze veya ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda alıcı firmaya tanınan limitler dahilinde sağlanan garanti işlemidir. Bu hizmet ancak gayrikabili rücu işlemlerde uygulanabilir.

Tahsilat ve Alacak Yönetimi: Alacaklar, temlik yoluyla faktoring şirketine geçtiği için tahsilat işlemleri faktoring şirketi aracılığıyla yapılır. Böylece faktoring şirketi alacak yönetimini de üstlenmiş olur.

Finansman: Vadesinden önce limit dahilindeki alacakların belli bir ön ödeme oranı üzerinden satıcı firmaya faktoring şirketi tarafından ödenmesidir.

Faktoring Size Ne Kazandırır?

Zaman: İş hayatında zaman kaybetme lüksünüz yoktur. Müşterinizin güvenirliğinin araştırması, tahsilatların yapılması ve takibi, kredilerle ilgili prosedürler... Faktoring hizmeti alarak tüm bu işlemlerden kazandığınız zamanda, geleceğe dönük iş planları yapar, işletmenize rekabet avantajı sağlarsınız.

Finansal güç: Faktoring, işletmelere kendi alacakları üzerinden finansman sağlar. Alacak tahsil süreniz düşer ve ticari borçlarınız azalır. Şirketiniz daha güçlü bir mali yapıya kavuşur. İstediğiniz zaman işletmenize kendi kaynaklarınızla yatırım yapar, işlerinizi büyütürsünüz...

Likidite: Faktoringde vadeli alacaklarınızın temliki yoluyla elde ettiğiniz finansman kaynağı işletmenize düzenli nakit akışı sağlar. Yaratabildiğiniz işletme sermayesi artar. Bilançonuz daha likit hale gelir.

Yorumlar