Gelecek hafta piyasaları neler bekliyor?

Önümüzdeki hafta piyasaları bekleyen önemli veriler... Tacirler Yatırım Tarafından Hazırlanan Haftalık Veri Takvimi Analizinde şu bilgilere yer verildi.

Abone ol
Abone ol

Tacirler Yatırım Tarafından Hazırlanan Haftalık Veri Takvimi Analizinde şu bilgilere yer verildi.

17 Haziran Pazartesi

10:00 Mart dönemi (Şubat-Mart-Nisan) işgücü istatistikleri

İşsizlik oranı Şubat döneminde %14,7 olarak gerçekleşti. 2018  yılının aynı döneminde %10,6 olmuştu. Mevsimsel etkilerden  arındırdığımızda işsizlik oranının bir önceki ayki %13,3 oranından

%13,6’ya yükseldiği takip edildi. Tarım-dışı işsizlik oranına  bakıldığında ise %15,5’den %15,8’e yükseliş görülüyor. Öncü göstergelere baktığımızda  tüketici güven endeksi alt  kalemlerinden olan işsiz sayısı beklenti endeksinde Nisan ayında ufak  çaplı bir toparlanma dikkat çekiyor. Kapasite Kullanım oranlarında da

Nisan ayında bir iyileşme takip edilmişti. Söz konusu veriler işsizlik  oranındaki artışa ilişkin nispeten daha ılımlı bir seyir sinyali  verdiği takip ediliyor. Ancak yılın ilk çeyreği finansal koşulların  büyümeyi desteklediği bir çerçevedeyken, 2Ç19 ile beraber söz konusu  koşulların büyüme üzerinde daha olumsuz bir resim çizdiği görülüyor.

Dolayısıyla söz konusu koşullar çerçevesinde istihdam piyasasındaki  zayıflığın devamı görülebilir.

10:00 Mayıs Konut Satışları

Konut satışları Nisan ayında toplam 84.403 adet olurken  Mart  ayına göre %20, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %18 düşüş  kaydetti. İpotekli konut satışları Nisan ayında 10.793 adet ile aylık  bazda %53’lük önemli bir düşüş kaydederken, bu cephede yıllık bazda  yaşanan gerileme %61 oldu.

11:00 Mayıs Merkezi Yönetim Bütçe verileri

Nisan ayı itibariyle 12 aylık kümülatif olarak baktığımızda, bütçe  açığı 88,3 milyar TL’den 103,9 milyar TL’ye (GSYİH’nin %2,7’si)  yükseliş gösterdi. Faiz dışı açık ise, 12 aylık birimli rakamlarda 3,3  milyar TL açıktan 16,9 milyar TL açığa kötüleşme kaydetti. Bu  gelişmeler çerçevesinde 2019 yıl sonu bütçe açığı /GSYİH tahminimiz  olan %2,3 üzerinde önemli oranda yukarı yönlü risklerin olduğunu  belirtmek gerekir. Hükümetin yılsonu bütçe açığı/GSYİH hedefi %1,8. Öncü gösterge niteliğindeki nakit bütçe verileri ise Mayıs ayında  bütçedeki bozulmanın devamına işaret etti.

18 Haziran Salı

10:00 Nisan sanayi üretimi verileri

1Ç19’da arındırılmamış sanayi üretimi ortalamada yıllık %5,7  oranında daralma kaydetti. Ancak yıl başından beri takvim ve mevsim  etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin bir önceki aya göre artış  kaydettiği bir ilk çeyrek yaşandı.

 Nisan ayına geldiğimizde finansal koşullarda yaşanan sıkılaşmanın  akabininde mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretiminin bir  önceki aya göre bir miktar daralma kaydetmesini bekliyoruz. Diğer  taraftan Nisan ayında işgünü sayısı fazlalığı nedeniyle arındırılmamış  sanayi üretimindeki yıllık düşüş hızının %1,5’lara kadar  gerileyeceğini tahmin ediyoruz.

20 Haziran Perşembe

10:00 Haziran Tüketici Güven Endeksi

Mayıs Tüketici Güven Endeksi 55,3 olarak gerçekleşirken, bir  önceki aya göre %13 oranında bir düşüş kaydetmişti.

14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri (7-14 Haziran)

7 Haziran itibariyle, hisse senedi piyasasında yılbaşından beri  bakıldığında net giriş 0,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tahvil  piyasası tarafında ise yılbaşından beri net çıkış 2,8 milyar dolar’a  ulaştı. Yabancı yatırımcının toplam bono stoku içerisindeki payı ise %11. (Yılbaşında %15,3 idi).

14:30 Haftalık para ve banka istatistikleri (7 -14 Haziran)

24 Mayıs – 7 Haziran haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında 2,7 milyar dolar artış yaşandı. Artışın önemli bir kısmının 31 Mayıs – 7 Haziran arasında yaşandığı görülüyor. Geçen senenin Ağustos ayından  beri hane halkı DTH’larındaki toplam artış 22,6 milyar dolar’a ulaştı."

Yorumlar