İskonto nedir? Nasıl hesaplanır?

İskontoyu genel anlamı ile tanımlayacak olursak yapılan indirim anlamına gelir. Muhasebe terimi olarak iskonto; gelecekteki nakit akımının iskonto esası üzerinden bugün ki ederinin hesaplanmasıdır.

Abone ol
Abone ol

İskonto çeşitli oranlarda uygulanır. Oranları ise sektöre göre farklılık gösterir. Yapılan indirim fiyattan yüzde olarak düşülür. Oran konusunda şöyle bir esas vardır; ürünün gerçek fiyatının 2 katı veya daha fazla olarak yazılır.

İskonto sadece ticarette değil banka kredilerinde de uygulanır. Banka kredilerinde uygulanan iskontoya ‘’iskonto kredisi’’, ticarette uygulanan iskontoya ‘’satış iskontosu’’ denir. Satış iskontosu uygulanırken ya peşin alınır ya da belirli şartlara uyulması gerekir. İskontonun uygulanmasının olumlu bir yanı satış hızını arttırıyor olmasıdır. İskontonun çeşitleri vardır.

-Peşin İskontosu
-Miktar İskontosu
-Mevsim İskontosu
-Grup İskontosu
-Müşteri İskontosu

Banka açısından uygulanan iskonto teminatı kuvvetli hale getirir. İşte bu işlemin arkasında gerçek bir ticari ilişki yatar.

İskonto Nasıl Hesaplanır?

İskonto hesaplamak için 100 sayısından iskonto oranı çıkarılır ve çıkan sonuç 100 sayısına bölünür. Çıkan sonucu normal fiyat ile çarptığımızda indirimli fiyatı elde ederiz. Bu durumu örneklendirecek olursak; normal fiyatı 400 TL olan bir malın fiyatında %20 iskonto yapmak istiyorsak 400 x 20 /100 = 80 TL olarak hesaplamamız gerekir. Eğer direkt iskontolu fiyatı hesaplamak istersek anlattığımız gibi işlem yaptığımızda iskontolu yeni fiyatımız 400 x (100-20) / 100=320 TL olacaktır.

Yorumlar