Ortaklık hakkı sağlayan sermaye piyasası araçları

Paylar ortaklık hakkı sağlayan menkul kıymetlere, tahvil de alacaklılık hakkı sağlayan menkul kıymetlere örnek olarak verilebilir. Para, çek, poliçe ve bono sermaye piyasası aracı değildir. Ortaklığın sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymetlerdir.

Abone ol
Abone ol

Paylar ortaklığın sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymetlerdir.

Payları borsada işlem gören ortaklıklar fiziki pay ihracı yapmazlarken, payları borsada
işlem görmeyen ortaklıklar, şekil şartları Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen fiziki
olarak pay senedi çıkartırlar.

Kaynak: Ziraat Yatırım

 

 

Yorumlar