Şirketlerin ilk çeyrek performans beklentileri

Ziraat Yatırım Menkul Değerler, çeşitli sektörlere ilişkin ilk çeyrek beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.

Şirketlerin ilk çeyrek performans beklentileri

Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan 1.Çeyrek
Bilanço Beklentilerinin mercek altına alındığı analiz raporunda yer alan
bilgiler şöyle:BANKACILIK DIŞI SEKTÖRLERTahminlerimizde
Etkili Olan FaktörlerYılın ilk çeyreğinde TL'ye göre Dolar, Euro ve Japon Yeni
sırasıyla %7,0, %4,8 ve %6,6 oranlarında değer kazanmıştır.Dolayısıyla döviz açık pozisyonları olan şirketler bu
durumdan bir  miktar olumsuz etkilenmesi
beklenmektedir. 2018 yılının 4. çeyreğinde, Dolar, Euro ve Japon Yeni, TL'ye
göre,  sırasıyla %12,2, %13,3 ve %9,8
değer kaybetmişti. Dolayısıyla bir 
önceki çeyrekte kurlarda yaşanan sert düşüşün ilk çeyrekte yerini  tekrar toparlanmaya bırakmasının, döviz açık
pozisyonu bulunan  şirketlere olumsuz
etki yapması beklenmektedir. Ancak, kurlardaki 
yükselişin görece daha az olması söz konusu olumsuz tabloyu  sınırlamaktadır.Ayrıca, ana karşılaştırma dönemi olan 2018 yılının 1. çeyreğinde
ise TL bu üç para birimi karşısında yine değer kaybı yaşamıştı. TL’nin bir
önceki yılın aynı dönemine göre Dolar'a karşı olan değer kaybı,Avro ve Japon Yeni'ne karşı olan değer kaybına göre daha az
gerçekleşmişti. Bu sebeple geçen senenin aynı çeyreğine kıyasla,Dolara nazaran Euro ve Yen açık pozisyonu olan şirketlerin
bir miktar daha az olumsuz etkilenmesi beklenmektedir. Geçen yılın ilk
çeyreğindeDolar, Euro ve Japon Yeni, TL'ye göre, sırasıyla %4,7, %7,8
ve %11,0 değer kazanmıştı.    Türk Telekom 890mn TL'lik kur farkı gideri ile 1.
çeyrekte  kurlardaki değişimden en
olumsuz etkilenecek şirket olarak ön plana 
çıkmaktadır. THY en yüksek açık pozisyona sahip şirketken, dolar  cinsinden bilanço tutması ve açık
pozisyonunun Japon Yeni ve TL  cinsinden
olması nedeniyle kur farkı giderinin 240mn TL olarak  gerçekleşmesi beklenmektedir. Torunlar GYO
219mn TL, Kardemir D (KRDMD) 147mn TL kur farkı gideri yazarak döviz
kurlarındaki  yükselişten olumsuz
etkilenecek diğer şirketler olarak ön plana 
çıkmakta. Finansallarını dolar cinsinden tutan Ereğli Demir Çelik(EREGL) açık pozisyonlarının TL ve EUR cinsinden olması
nedeniyle 105mn TL kur farkı geliri yazacağı hesaplanmaktadır.TOFAŞ'ın (TOASO) döviz pozisyonu Grup'un Euro cinsinden
uzun  vadeli kredileri üzerindeki kur
dalgalanmalarına ilişkin kur riskiFiat ve PSA tarafından üstlenilmiştir. Dolayısıyla, 2.342mn
TL'lik  döviz açık pozisyonuna rağmen kur
artışının önemli bir etkisi  olmayacağı
hesaplanmaktadır.Döviz pozisyon fazlası en yüksek olan şirketlerin başında
Sabancı  Holding (SAHOL) ve Soda Sanayii
(SODA) geldiği gözlenmektedir. Söz 
konusu şirketlerin sırasıyla 44mn TL ve 120mn TL kur farkı geliri  kaydetmesi beklenmektedir.Enka İnşaat (ENKAI) döviz fazla pozisyonu en yüksek
şirketler arasında yer almakla birlikte dolar cinsinden bilanço tutması
nedeniyle kurlardaki hareketlerden sınırlı 
etkilenmektedir. (İçeriği belli olmayan para birimlerine bağlı olarak
etki artabilir veya azalabilir) (Kur Etkisi_1Ç2019) Brent petrol fiyatları Aralık ayı sonundaki 54,17$/varilden
Mart  ayı sonunda 67,89$/varile
yükselmiştir. Diğer taraftan ortalama brent 
ise son çeyrekte 68,6$/varil iken ilk çeyrekte ortalama
63,67$/varil  olarak gerçekleşmiştir. Bu
nedenle stoklardan akaryakıt ve petrol  türevi
satan firmalarda (Tüpraş, Petkim, Aygaz) olumlu etki  beklenmemektedir. Ek olarak Petkim'de
petrokimya fiyatlarındaki  gerileme
nedeniyle de stokların olumsuz etki etmesi öngörülmektedir.Rafineri tarafında, Akdeniz rafineri marjları bir önceki
çeyreğe göre  ilk çeyrekte gerileme kaydederken,
kurlardaki artış ve finansman 
maliyetleri de Tüpraş'ın karlılığını olumsuz etkilemiştir. Ek olarak İzmit
Fuel Oil Dönüşüm tesisindendeki bakım amaçlı planlı duruş da  karlılığı ilk çeyrekte baskılamıştır.
Aygaz'ın operasyonel taraftaki  karlılığı
ilk çeyrekte iyileşme kaydetmekle birlikte, dönem karınınTüpraş'ın zayıf finansallarından olumsuz (Aygaz Tüpraş'ta
%10,2  dolaylı paya sahip) etkilenmesi
beklenemektedir.2019 yılı Ocak-Mart döneminde otomotiv ihracatı geçen
senenin aynı  dönemine göre %7,1 azalmış
ve 320.213 adet olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı 1. çeyrekte de ihracat %3
düşüş kaydetmişti. 2019 1.  çeyrekte,
üretim %15 gerilemeyle 361.516 adet olmuştur. Yurtiçi  satışlar ise %44,9 azalmış ve 90.888 adete
gerilemiştir. İhracat  tarafında, ilk
çeyrekte Avrupa'daki sert talep daralması (İspanya %-6,9, İtalya %-6,5,
İngiltere %-2,4, Fransa %-0,6) etkisini 
göstermiştir. Diğer yandan, yurt içi satışlar son 12 aydır kesintiz  düşüşüne devam etmektedir. Otomotiv
ihracatındaki %7,1'lik düşüşe karşın, Ford Otosan'ın  ihracatı adet bazında %7,3 artmıştır.
TOFAŞ'ın yurtdışı satışları ise%36,6 gerilemiştir. Diğer taraftan, TOFAŞ'ın özellikle yerli
hafif  araç satışlarındaki düşüş
sebebiyle toplam hafif araç satışları %20,8 
gerilerken, Ford Otosan hem yerli hem ithal hafif araç
satışlarındaki  düşüşler sebebiyle
yurtiçi toplam hafif araç satışlarında %39,6 
gerileme kaydetmiş durumdadır. Öte yandan, yüksek ihracat geliri  kaydeden TOFAŞ ve Ford Otosan için kurların
ortalamada kısmen  gerilemesi satış
gelirlerine olumsuz yansımaktadır.Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) verilerine göre,
Ocak - Mart döneminde Türkiye'nin ham çelik üretimi %14,5 oranında azalmış
ve  geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki
9,6mn ton seviyesinden 8,2mn tona 
düşmüştür. İhracat tarafında ise 2019'un Ocak - Şubat döneminde
toplam  çelik ürünleri ihracatı %17
oranında artarken, ithalat %31 oranında 
azalmıştır.  Miktar bakımından ise
Türkiye'nin toplam çelik ürünleri 
ihracatı 2019 yılının iki aylık döneminde 3,8mn tona ulaşmıştır. Sektörde ticaret
savaşlarının yarattığı olumsuz etkilerinin ilk 
çeyrek finansallarında hissedileceğini tahmin etmekteyiz. Ereğli Demir Çelik
Fabrikaları'nda satış miktarı bazında çok ciddi dalgalanmalar  beklemesek de, küresel gelişmelerin çelik
fiyatları üzerindeki etkisi  sebebiyle
ton başına FAVÖK'de son çeyrekte başlayan gerilemenin bu  çeyrekte de süreceğini düşünmekteyiz. Bu
sebeple şirket marjlarında  hem yıllık
hem de çeyreksel bazda daralma beklemekteyiz. Kardemir'in  satış miktarında bir miktar artış beklemekle
birlikte, sektördeki marj  baskısı,
yaptığımız kur etkisi hesaplamaları ve finansman  tahminlerimize bağlı olarak şirketin bu dönem
hafif de olsa zarar  açıklamasını
öngörmekteyiz.Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel
Müdürlüğü'nce  yayınlanan havayolu yolcu
ve uçak istatistiklerine göre Türkiye geneli 
havalimanlarından, Ocak-Mart döneminde, hizmet alan yolcu sayısı
%4,1  düşüşle 41,4mn olmuştur. Türk Hava
Yolları'nın ise 1. çeyrekte yolcu sayısı %0,1 düşüş ile 16,8mn olmuştur. Yolcu
doluluk oranı ise geçen sene aynı döneme göre 0,5 puan düşüşle %80,1'e
gerilemiştir. Ayrıca THY tarafında yeni havalimanının devreye alınması ve
taşınmaya yönelik maliyetler nedeniyle, normal şartlarda mevsimsel olarak da
zayıf olan ilk çeyrek finansallarının, daha da zayıf geleceğini öngörmekteyiz. TAV'ın
hizmet verdiği havalimanlarındaki yolcu sayısı da ilk çeyrekte  bir önceki yılın aynı dönemine göre, yeni
eklenen Antalya Havalimanı'nın da olumlu katkısıyla, %5'lik artış kaydederek
yaklaşık 28,9mn kişiye yükselmiştir. Diğer taraftan Antalya Havalimanı hariç
tutulduğunda ise %5,2 oranında gerileme kaydedilmiştir. Yeni havalimanından
uçuşlara başlanması, Atatürk Havalimanı yolcu sayısını  olumsuz etkilerken, Yeni Havalimanına
taşınmanın ardından Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapanmasıyla TAV'ın
yolcu sayısı önümüzdeki dönemde yüksek miktarda azalacaktır. Kurlardaki görece düşük oynaklık ve piyasa faizlerindeki düşüş
eğilimiyle birlikte, yılın ilk çeyreğinde ortalama konut kredi faizleri,
4Ç2018'deki %28,5 seviyesinden 1Ç2019'da %21,7'ye  gerilemiştir. Faizlerdeki düşüş, ipotekli
satışların artmasına neden olsa da, konut satışları 1Ç2019'da yıllık %16
oranında gerilemiş ve256bin adet olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan, ipotekli
satışların  toplam satışlar içerisindeki
oranı geçen çeyrekteki tek haneli 
seviyelerden mart ayında %22 oranına kadar yükselmiştir.  Konut 
kredileri tarafında da düşüş devam etmiş ve mart ayında konut  kredileri yıllık olarak %5'e yakın düşerek
184milyar TL'ye  gerilemiştir. TCMB'nin
açıkladığı şubat ayı konut fiyat verilerine 
göre yıllık konut fiyat artışı da düşük tek haneli rakamlarda  gerçekleşmiştir. Öte yandan, inşaat maliyet
endeksi ise en son  açıklanan ocak ayı
verisinde %27,5 artarak enflasyonun üzerinde 
gerçekleşmeye devam etmiştir. Yılın son çeyreğinde çimento  sektöründeki yurtiçi daralmanın yılın ilk
çeyreğinde de hava  koşullarının da
etkisiyle devam edebileceğini düşünmekteyiz. Diğer  taraftan, ihracat gelirleri söz konusu
daralmayı kısmen kompanse  edebilir.
Maliyetler tarafında ise bir önceki çeyreğe göre kısmi  iyileşme görülebileceğini tahmin ediyoruz.
Marmara bölgesindeki  daralmanın diğer
bölgelere göre daha az olacağını düşünüyoruz.Aselsan'ın satış gelirlerinde, ilk çeyrekte kurlardaki
artışın da  olumlu katkısıyla bir önceki
yılın aynı dönemine göre ciddi bir artış 
kaydetmesi beklenmektedir. Ayrıca, yabancı para fazla pozisyonu  nedeniyle kurlardaki artışın son çeyreğin
aksine ilk çeyrekte  karlılığa olumlu
katkı yapması beklenmektedir. Otokar'ın ise ilk 
çeyrekte bazı yapılan yurtdışı savunma ihraçlarının ikinci çeyreğe  sarkması nedeniyle finansalların zayıf gerçekleşmesi
beklenmektedir.  Tekfen Holding'in yüksek karında daha önce tamamlanan
taahhüt  projeleri ile ilgili bir sefere
mahsus mali tablolara yansıtılan 450mn TL'lik gelir önemli etken olmuştur.Tüm bu gelişmelere bağlı olarak yaptığımız tahminlere
göre  takibimizdeki banka dışı
şirketlerde, toplam karın 2019 yılının 1. 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,2 oranında, bir  önceki çeyreğe göre ise %63,1 oranında
azalacağını tahmin ediyoruz."

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri
dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler
ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yorumlar