Entellektüel sermaye nedir?

Entellektüel sermaye hakkında bilmek istediklerinize özet mahiyetinde cevaplar verdiğimiz yazımızı inceleyebilir, dilerseniz diğer finansal hususlarda daha detaylı bilgi almak için sitemizde yer alan konu başlıklarını inceleyebilirsiniz.

Abone ol
Abone ol Haberi dinle

Tanım Olarak Entelektüel Sermaye

Daha çok kazanç sağlamak, daha değerli ürünler elde etmek için kullanılan entellektüel maddelere entellektüel sermaye diyoruz. Entellektüel sermaye kavramı tarihte ilk olarak 1960 'lı yılların sonunda ortaya atılmıştır. Son 30 yıldır iş dünyasında ilgi odağı olan bu sermaye türü, finansal şirketlere sağladığı avantajlarla ön plana çıkmaktadır.

Bu avantajlardan bahsedecek olursak; Entellektüel sermaye sayesinde çoğu şirket sahip olduğu rakip şirketlere hatırı sayılır bir rekabet üstünlüğü sağlar. Hatta çoğu ünlü finans uzmanına göre  entellektüel sermaye, işletmelerin canlanmasının ve rekabetin temel kaynağıdır. Rekabetin sürekli olması büyümeyi getirir. Bu yönden entellektüel sermaye çok sayıda avantaj sağlar.

Entellektüel sermayenin tanımını yapacak olarsak kesin hatlarıyla bir şey söylemememiz mümkün değil. Çünkü entellektüel sermaye hem fiziki etkileri olan hem de gerçekte maddi bir yapısı olmayan bir tür sermayedir. Bu nedenle entellektüel sermaye yeri geldiğinde bir fikir bile olabilir. Sermaye kelimesinin anlaını karşılaması için bu bilginin değere dönüşmesi gerekir. Bu dönüşümü sağlıyorsa bu bir entellektüel sermaye olarak kabul edilebilir.

Kısacası entellektüel sermaye kimine göre rekabeti ve gelişimi sağlayan herhangi bir bilgi, kimine göre değer kazanan fikirler, kimine göre de kişinin veya kurumun sahip olduğu bilgi ve deneyimlerin tümüdür. Temel olarak bakınca zamanla kazanca dönüşmesi 3 fikrin de ortak noktası oluyor.

Entellektüel sermaye unsurları

Entellektüel sermaye unsurları kendi içinde 3'e ayrılır. Bu unsurlar; İnsan sermayesi, Yapısal sermaye ve Müşteri sermayesidir. Sırayla tek tek açıklayacak olursak;

İnsan Sermayesi

İnsan sermayesi,  insan deneyimi bilgisi yeteneğini içinde barındıran bir sermaye türüdür. Entellektüel sermayenin alt unsurlarından biri olduğu için fiziksel işgücünü bu sermayeyle ilişkilendiremeyiz. İnsan sermayesinin öneminden bahsedecek olursak,  insan sermayesi bir şirketin veya bir iş girişiminin gelişmesi ve yeni fikirlere açılması için en önemli ve tek sermayedir.

Yapısal Sermaye

İkinci unsurumuz; Yapısal sermayeden bahsedecek olursak, bu sermaye insan sermayesinden ayrıca bütünüyle şirketin olan daimi kalıcı sermayelerdir. Bunlar işletme ve yapı içindeki kültürü ifade ederler. Yapısal sermayenin entellektüel sermayenin alt unsurlarından bir olmasının yegane sebeplerinden biri insan sermayesi ve müşteri sermayesi arasındaki veri iletişimini sağlamasıdır.

Yapısal sermayenin ürünleri bir işletmedeki işgücünün temelini oluşturur. Bu sermaye sayesinde iş gücü desteklenir. Bu destekler olmadan işgücünün devamlılığını sürdürmesi mümkün değildir. Bu açıdan yapısal sermaye bir yapıdaki temel misali önemlidir.

Müşteri Sermayesi

Üçüncü ve son unsur Müşteri sermayesidir. Müşteri sermayesine, şirketlerin müşterilere özel olarak ayırdığı sermaye ve değer diyebiliriz. Geçmiş dönemlere nazaran günümüzde piyasada rekabetin kazancın farkını sağlayan en önemli etmen müşteridir. Bu nedenle işletmeler müşteriyi temele alan bir yol izlemektedir. Dolayısıyla Müşteri sermayesini müşteriye verilen değer ve yaklaşımlar olarak tanımlayabiliriz.

Kategoriler Ekonomi
Yorumlar